joi

23 martie, 2023

Just Business

O interfață între Economie și viața afacerilor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

6 octombrie, 2021

PNRR cuprinde instrumente financiare pentru IMM-uri și companii mari în valoare de 1,25 miliarde de euro, granturi pentru transformarea digitală în valoare de 300 de milioane de euro, granturi pentru listarea la bursă în valoare de 35 de milioane de euro, granturi pentru tehnologiile viitorului în valoare de 200 de milioane de euro, precum și 260 de milioane de euro pentru proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare.

Mai jos, cele mai importate măsuri și proiecte destinate companiilor mici și mijlocii (sau la care pot aplica acestea chiar dacă nu au fost gândite special pentru dezvoltarea afacerilor mici).

Măsuri dedicate IMM-urilor

Lista schemelor gândite special pentru sprijinirea afacerilor mici și mijlocii:

Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor – implementare până în iunie 2024buget de 300 de milioane de euro


Obiectivul acestei investiții este de a sprijini digitalizarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), ceea ce ar putea contribui ulterior la creșterea competitivității, favorizând inovarea acestor întreprinderi și facilitând noi formule de lucru, se arată în PNRR.

Subcomponenta include două instrumente:

 • un sistem de granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate (cum ar fi inteligența artificială, datele și cloud computingul, tehnologia blockchain, calculul de înaltă performanță și cuantica, internetul obiectelor, securitatea cibernetică);
 • un sistem de granturi de până la 100.000 de euro per întreprindere pentru a sprijini IMM-urile care adoptă tehnologii digitale (cum ar fi achizițiile de hardware TIC, dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor/licențelor software, inclusiv soluțiile de automatizare a proceselor robotizate, achiziționarea de tehnologii blockchain, achiziționarea de sisteme de inteligență artificială, învățarea automată, realitatea augmentată, realitatea virtuală, achiziționarea unui site de prezentare, achiziționarea de servicii de cloud și de internet al obiectelor, formarea personalului cu ajutorul echipamentelor IT, consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile).

Toate investițiile vor fi conforme cu criteriile de selecție ale următoarele câmpuri de intervenție prezentate în anexa VII la Regulamentul (UE) 2021/241:

 • 021c -130 de milioane EUR
 • 021d – alocare de 20 de milioane EUR
 • 010 – alocare de 315 milioane EUR
 • 012 – alocare de 35 de milioane EUR

Pentru implementare, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va lansa orientările pentru cererile de proiecte și va delega monitorizarea proiectelor unui administrator pe baza unui act delegat. Ministerul se va asigura că un sistem eficace de gestionare și control este pus în aplicare la nivel de administrator și va fi în măsură să întreprindă acțiuni corective ori de câte ori este necesar, inclusiv prin efectuarea de verificări prin sondaj la nivelul IMM-urilor, în timp ce administratorul va monitoriza și va raporta periodic cu privire la progresele înregistrate în implementarea proiectului, în conformitate cu toate condițiile respective.

Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme – decembrie 2025

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini transformarea digitală a întreprinderilor mici și mijlocii prin sporirea competențelor digitale ale angajaților lor.

Investiția va fi implementată în mai multe etape. La început, se va elabora o curiculă pentru perfecționarea forței de muncă. Se va pune accentul pe tehnologiile emergente (cum ar fi internetul obiectelor, volumele mari de date, învățarea automată, inteligența artificială, automatizarea proceselor robotice, tehnologia blockchain). În a doua etapă, un consultant va sprijini administrația în stabilirea structurii formării, cursurile urmând apoi să aibă loc pentru angajații IMM-urilor care și-au depus candidatura pentru a face parte din program.

Schema de minimis pentru ajutarea firmelor din România în procesul de listare la bursă – iunie 2025

Investiția va consta în finanțarea unui sistem de minimis pentru societățile cu sediul social în România care doresc să emită acțiuni, precalificate pentru cotare, în conformitate cu condițiile Bursei de Valori București, pe baza principiului „primul venit, primul servit”.

Ţinând cont de structura actuală a agenţilor economici activi în România, precum şi de cele mai dinamice segmente ale economiei, se preconizează că întreprinderile din categoria IMM-urilor, precum şi cele active în sectoare cu un nivel ridicat de creştere şi cu nevoi substanţiale de finanţare, precum sectorul IT și al energiei, vor fi principalele beneficiare ale acestei investiții.

Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare – septembrie 2023 buget de 300 de milioane de euro

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini dezvoltarea domeniului microelectronicii în România, abordând una dintre provocările existente la nivelul UE și sprijinind tranziția digitală.

Investiția constă în acțiuni care vizează:

 • structurarea şi dezvoltarea competenţelor de concepţie, fabricaţie şi aplicare a componentelor şi sistemelor microelectronice într-un ecosistem naţional coerent;
 • securizarea proprietătăţii intelectuale şi accelerarea aplicarea tehnologiilor avansate în domenii esenţiale ale economiei naţionale cum sunt industria automobilului, sănătatea sau agricultura de precizie, spațiul, apărarea, sectorul aeronautic;
 • coordonarea cu capabilitățile și nevoile de la nivel european, inclusiv prin participarea sau asocierea a cel puțin zece membri ai ecosistemului național la un proiect multinațional, prevăzut a fi implementat în principal ca proiect important de interes european comun (IPCEI)

Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare – iunie 2026

Obiectivul acestei investiții este de a oferi sprijin sub formă de capitaluri proprii IMM-urilor, întreprinderilor cu capitalizare medie, inclusiv întreprinderilor nou-înființate, întreprinderilor aflate în stadii incipiente și avansate de dezvoltare, precum și proiectelor de infrastructură axate pe energia din surse regenerabile și eficiența energetică. Sprijinul va fi furnizat prin intermediul fondurilor cu capital de risc și al fondurilor de infrastructură, ca parte a unui fond de capital de risc, gestionat de Fondul european de investiții (FEI).

Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme – decembrie 2025

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini transformarea digitală a întreprinderilor mici și mijlocii prin sporirea competențelor digitale ale angajaților lor.

Investiția va fi implementată în mai multe etape. La început, se va elabora o curiculă pentru perfecționarea forței de muncă. Se va pune accentul pe tehnologiile emergente (cum ar fi internetul obiectelor, volumele mari de date, învățarea automată, inteligența artificială, automatizarea proceselor robotice, tehnologia blockchain).

În a doua etapă, un consultant va sprijini administrația în stabilirea structurii formării, cursurile urmând apoi să aibă loc pentru angajații IMM-urilor care și-au depus candidatura pentru a face parte din program.

Programe adiacente

Dincolo de proiectele dedicate sectorului IMM, PNRR mai include o serie măsuri care sunt deschise inclusiv pentru IMM-uri, dar a căror obiective se înscriu mai degrabă în liniile directoare emise de Comisia Europeană pentru relansare.

Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile – iunie 2024

Obiectivul investiției este instalarea de noi capacități de producție de energie din surse regenerabile prin intermediul unei licitații publice concurențiale neutre din punct de vedere tehnologic între diferitele tehnologii (energie eoliană și solară).

Investiția va consta în granturi pentru construirea instalațiilor selectate, cu obiectivul de a instala 950 MW de capacitate de producție de energie din surse regenerabile sau volumul maxim compatibil cu licitația organizată în condiții concurențiale.

Reducerea intensității energetice a economiei prin dezvoltarea unui mecanism sustenabil de stimulare a eficienței energetice în industrie – decembrie 2022

Obiectivul reformei este de a facilita investițiile în eficiența energetică în industrie și de a spori reziliența sectorului industrial.

Reforma: i) va elimina obstacolele din calea contractelor de performanță energetică; ii) va introduce supravegherea pieței în ceea ce privește eficiența energetică pentru a asigura conformitatea produselor cu standardele de proiectare ecologică, iii) va îmbunătăți cunoașterea de către IMM-uri a măsurilor, programelor și beneficiilor în materie de eficiență energetică; iv) va crea un sistem de monitorizare pentru implementarea recomandărilor formulate în urma auditurilor energetice în sectoarele ETS; v) va introduce noi standarde pentru instrumentele financiare verzi.

Crearea de noi competențe de securitate cibernetică pentru societate și economie – iunie 2026

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini atât dezvoltarea competențelor în materie de securitate cibernetică ale elevilor și studenților, cât și ale actorilor publici și privați.
Investiția constă în două acțiuni principale:

 • implementarea unor cursuri de formare în domeniul securității cibernetice pentru 5 000 de profesori (de la nivel preuniversitar și universitar) care vor transmite cunoștințele dobândite astfel elevilor și studenților din întreaga țară. Această parte a investiției va duce la sporirea gradului de sensibilizare cu privire la securitatea cibernetică și va contribui la un efect de lungă durată pentru economie și societate;
 • dezvoltarea unui set de instrumente pentru sporirea maturității în materie de securitate cibernetică pentru 1 000 de actori, pe baza unei evaluări inițiale care se va axa pe cunoștințele operaționale și tehnologice și pe competențele grupurilor-țintă.

Garanția de portofoliu pentru Acțiune climatică – iunie 2024

Obiectivul acestei subcomponente este de a furniza finanțare și investiții IMM-urilor (care au un număr de maximum 249 de angajați), întreprinderilor cu până la 500 de angajați și persoanelor fizice prin intermediul capitalului circulant, al liniilor de credit, al împrumuturilor pentru investiții sau al leasingului, destinate investițiilor și finanțării pentru îmbunătățirea eficienței energetice în întreprinderi și în sectorul rezidențial și al clădirilor.

Scopul instrumentului va fi de a aborda provocările cu care se confruntă în prezent România în sprijinirea investițiilor în sectoarele eficienței energetice și energiei din surse regenerabile. Investiția va lua forma unei garanții de portofoliu, care urmează să fie implementată ca o contribuție la InvestEU din partea FEI.

Obiectivele specifice și ambițiile în materie de eficiență energetică ale instrumentului, precum și structura și criteriile de eligibilitate vor fi pe deplin aliniate și vor corespunde celor ale instrumentului InvestEU UE – componenta pentru UE, în curs de elaborare.

Etichete: , ,

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Cele mai largi cohorte din România, cele ale așa-numiților „decreței”, vor începe să se pensioneze din 2028, când vor avea loc primele retrageri anticipate din activitate ale acestora...

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: