termen introdus de Delmar S. Harder în 1948 pentru a desemna controlul automat al proceselor tehnologice. În prezent, termenul de a. este utilizat pentru a desemna o formă a progresului tehnic şi descrie situaţiile în care maşinile controlează funcţionarea maşinilor în asemenea procese. A. are certe valenţe pozitive asupra activităţilor economice, cum ar fi: creşterea productivităţii, reducerea costurilor unitare, îmbunătăţirea calităţii produselor realizate etc. Ea are însă şi efecte mai puţin favorabile: reducerea locurilor de muncă în întreprinderile care o aplică; costuri mari de instalare a liniilor tehnologice automatizate; accelerarea uzurii morale a capitalului etc. (v. Progres tehnologic).