miercuri

21 februarie, 2024

7 decembrie, 2023

Toți angajații din instituțiile bugetare vor primi la 1 ianuarie o majorare salarială, chiar dacă ea va fi sub rata inflației (+5%, în timp ce inflația este prognozată la peste 7%), conform proiectului de OUG privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Documentul nu a fost încă recunoscut oficial, dar urmează a fi aprobat de Executiv în zilele următoare, conform unor surse, iar el conține atât creșterile salariale cât și tăierile unor beneficii, în anumite sectoare – moul de plată al dreturilor câștigate în instanță precum și unele măsuri de austeritate.

De asemenea, profesorilor li se vor acorda anul viitor, în două tranșe, măririle salariale promise de guvern în acordul de încetare a grevei generale din învățământ, însă sistemul de Educație nu va beneficia de aplicarea legii ce prevede ca 15% din bugetul general consolidat (BGC) să fie alocat acestui domeniu esențial pentru dezvoltarea viitoare a României.

Va fi suspendată acordarea tichetelor de masă, a voucherelor de masă și a tuturor biletelor de valoare, cu excepția tichetelor pentru creșă.


Singurii care nu vor fi afectați de măsurile de austeritate sunt cei din instituțiile de forță, în cazul cărora orele de muncă suplimentare pot fi acordate în bani, nu doar în timp liber corespunzător (cu explicația că deficitul de personal ar perturba activitatea acestor instituții importante pentru siguranța publică și securitatea națională. În cazul lor va continua și acordarea drepturilor de hrană.

Proiectul conține o serie de măsuri de prorogare a unor legi sau măsuri, astfel încât România să se apropie măcar anul viitor de ținta de deficit bugetară asumată de țara noastră, mai ales că anul viitor sunt estimate cheltuieli bugetare semnificativ în creștere, în contextul investițiilor PNRR și al creșterii consistente a pensiilor.

Se suspendă acordarea voucherelor de vacanță și a tichetelor de masă

 • Art. IV – (1) În anul 2024, instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art.2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și subordonare, inclusive activitățile finanțate integral din venituri propria, înființate pe lângă instituțiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora bilete de valoare, cu excepția tichetelor de creșă, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare.

Majorările promise profesorilor, respectate, dar nu de la începutul anului

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) și de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului didactic, personalului didactic auxiliar precum și ale personalului nedidactic se majorează în anul 2024 după cum urmează:

 1. a) începând cu data de 1 ianuarie 2024 cu un procent de 13% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023;
 2. b) începând cu data de 1 august 2024 cu un procent de 7% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023;

Profesorul universitar Anton Hadar, președinte al Federației Sindicale Alma Mater, a explicat pentru CursdeGuvernare.ro că aceasta este mărirea promisă de actuala coaliție, întrucât majorarea cu 20% față de decembrie 2023 echivalează cu 50% din totalul convenit la finalul grevei generale de anul acesta și ce mai rămăsese de acordat după creșterile operate în timpul protestelor.


Creșterea cu 20% este una medie, dar vor exista diferențe, urmând ca profesorii debutanți săprimească o sumă ușor mai mare.

Calculul pentru profesorul debutant (pentru care s-a convenit salariul de 4.600):

 • salariul din momentul declanșării grevei generale – 2.400 de lei
 • au primit 1.300 de lei, la finalul grevei generale, ajungând la 3.700 de lei
 • 20% din 3.700 de lei înseamnă 740 de lei, care se adaugă la 3.700 de lei, ceea ce înseamnă că vor ajunge la 4.440 lei
 • dacă se adaugă și creșterea de 5% acordată tuturor bugetarilor rezultă un salariu final la nivelul promis

Majorările de venituri ale bugetarilor, prevăzute în proiectul de OUG

5% pentru toți salariații sistemului public

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice potrivit prevederilor legale în vigoare se majorează cu 5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023, arată un proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului.

Premiile pentru sportivi, elevi, cercetători și profesori cu rezultate la competiții interne și internaționale

Art. IV  (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în anul 2024 se pot acorda premii pentru sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale, pentru elevii, studenţii, cercetătorii şi profesorii care au obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale şi naţionale pe discipline de învăţământ şi pentru profesorii care i-au pregătit pe aceştia, cu încadrarea în alocarea bugetară.

Sporurile se mențin la nivelul lunii decembrie 2023

Art. II – Începând cu data de 1 ianuarie 2024, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2023, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Măsuri de austeritate, aceleași ca și în anii anteriori (la care s-au acordat numeroase derogări)

Munca suplimentară, compensată numai cu timp liber, nu și bani

Art. III – (1) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) – (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2024, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează în cadrul schimbului normal de lucru se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora.

Blocarea ocupării posturilor vacante (dar cu angajări aprobate de guvern prin Memorandumuri)

Art. VI  – În anul 2024, numărul maxim de posturi care se finanţează din fonduri publice, pentru instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, se stabileşte de către ordonatorii de credite astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condiţiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

ART. VII – (1) În anul 2024, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepţia posturilor unice din:

 1. a) instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. b) instituţiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la alin. (1) lit. a), cu justificarea necesităţii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în buget, respectiv prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului, iniţiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din autoritățile/instituţiile publice locale prevăzute la alin. (1) lit. b).

Eșalonarea drepturilor salariale obținute în instanță

Art. IX- (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2024, se va realiza astfel:

 1. a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;
 2. b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;
 3. c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
 4. d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
 5. e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.

Instrumentele de lucru: prorogări și derogări

Proiectul, la fel ca alte documente de până acum ce sunt legate de cheltuielile bugetare, conține o serie de articole prin care sunt prorogate unele măsuri costisitoare sau sunt stabilite derogări de la regula generală:

 • Creșterea transferurilor din contribuțiile de asigurări sociale către Pilonul II de pensii se prorogă doi ani, fapt ce s-a mai întâmplat în mai mulți ani.
 • Angajările la stat sunt blocate, așa cum se procedează de foarte mulți, dar numărul bugetarilor va crește în continuare, fiindcă și acest proiect prevede derogări. Pentru exceptare, așa cum s-a procedat și în lunile trecute, instituțiile vor trimite la Palatul Victoria un memoriu, pe care Guvernul îl va accepta sau nu.
 • Creșterea bugetului distribuit legii se amână, așa cum s-a întâmplat și pe vechea lege, cea care stabilea din 2008 6% din PIB pentru sistemul de învățământ.
 • Termenul pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare, produse pescăreşti şi de acvacultură se amână până la 1 ianuarie 2025.
 • Intrarea în vigoare a pensiilor speciale acordate primarilor se amână până la 1 ianuarie 2025.
 • Un an se prorogă și aplicare Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, prin care urmau salariilor din acest sector.ă fie majorate
 • În anul 2024, pentru activitatea desfăşurată de personalul cu statut special care are atribuţii pentru desfăşurarea activităţilor deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut în domeniul ordinii şi siguranţei publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situaţii de urgenţă, în personalizarea, emiterea şi evidenţa generală a documentelor de identitate şi a paşapoartelor simple, în emiterea şi evidenţa permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, precum şi de către poliţiştii de penitenciare, care nu se poate compensa cu timp liber corespunzător, se plăteşte cu o majorare de 75% din solda de funcţie/salariul de funcţie cuvenită/cuvenit. Plata majorării se efectuează în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în următoarele 60 de zile după prestarea muncii suplimentare.

****

Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

2 răspunsuri

 1. Dacă și în sanatate o sa fie austeritate,atunci vorba lui basescu” sa trăiți bine care mai apucati”!Mi se pare ca anul 2024 e an electoral!

 2. S-a desfiintat UZUC [unitate] ,a preluat Oltchim[Unitate]…si este preluarea actelor de cca.15 ani,alim.publica,in minerit.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

2 răspunsuri

 1. Dacă și în sanatate o sa fie austeritate,atunci vorba lui basescu” sa trăiți bine care mai apucati”!Mi se pare ca anul 2024 e an electoral!

 2. S-a desfiintat UZUC [unitate] ,a preluat Oltchim[Unitate]…si este preluarea actelor de cca.15 ani,alim.publica,in minerit.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: