joi

18 august, 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

27 decembrie, 2017

Deputatul Cătălin Rădulescu și-a asumat în Parlament rolul pe care l-a jucat Florin Iordache în Guvern

Un grup de 39 de senatori şi deputaţi PSD au depus în 18 decembrie o propunere de modificare a Codului penal şi a Codului de procedură penală care instituie pragul de 200.000 de euro pentru abuzul în serviciu, argumentând că sancţiunea penală trebuie să intervină doar în cazul unei pagube ”substanţiale”.

Proiectul mai propune reducerea limitelor pedepselor pentru luare de mită şi trafic de influenţă şi modifică regimul închisorii astfel încât pedepsele de până la trei ani să fie executate la domiciliu.

Tot la domiciliu ar urma să îşi ispăşească pedeapsa şi cei cu vârsta peste 60 de ani sau cu boli grave sau incurabile, inițiatorii susţinând că scopul pedepsei este acela de reeducare, coroborată cu recuperarea prejudiciilor.


Parlamentarii PSD vor şi modificarea prevederilor refritoare la denunţ, care ar urma să fie valabil doar dacă este făcut la 6 luni de la data la care denunţătorul a aflat despre săvârşirea faptei.

Proiectul modifică 7 articole ale Codului penal, privind concursul de infracţiuni, regimul închisorii, luarea de mită, darea de mită, traficul de influenţă, cumărarea de influenţă, abuzul în serviciu.

Și la Codul de procedură penală vor fi schimbate sau completate 6 articole, referitoare la procedura de audiere a persoanelor vătămate, la consemnarea declaraţiilor, obiectul urmăririi penale, sesizarea organelor de urmărire penală.

Ultimele modificări propuse la Codul penal sunt:

Alineatul b din articolul 39 referitor la Pedeapsa principală în caz de concurs de infracţiuni


Dacă în forma actuală alineatul prevede că atunci ”când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite”, în varianta modificată se prevede ca pedeapsa cea mai grea poate fi mărită cu ”până la o treime din aceasta”.

Articolul 60, referitor la Regimul închisorii

Dacă forma actuală a articolului prevede că ”închisoarea constă în privarea de libertate pe durată determinată, cuprinsă între 15 zile şi 30 de ani, şi se execută potrivit legii privind executarea pedepselor”, în varianta parlamentarilor social-democraţi aceasta este completată cu încă două alineate conform cărora ”pedepsele cu închisoarea de până la trei ani se execută la domiciliu” iar măsura închisorii la domiciliu ar urma să se aplice şi în cazul celor condamnaţi la peste trei ani de detenţie, dacă au vârsta de cel puţij 60 de ani sau dacă suferă de ”boli grave sau incurabile stabilite prin lege”.

Articolul 289 alineatul 1, referitor la luarea de mită

Alineatul, în forma actuală, stabileşte: „Fapta funcţionarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta”.

Varianta modificată elimină formula ”pentru altul”, specifică faptul că este vorba despre foloase ”materiale” şi stabileşte la 1 an limita inferioară a pedepsei. O propunere similară a fost făcută de 15 parlamentari PSD, printre care şi fiica fostului preşedinte al CJ Prahova, Andreea Cozma, cu privire la Legea privind combaterea faptelor de corupţie.

Alineatele 1 şi 3 ale articolului 290 din Codul penal privind darea de mită

Inițiatorii corelează prevederile acestora cu prevederile articolului 289 în noua formă, dar reduc limitele pedepselor.

Dacă în actuala formă articolul prevede că ”promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condiţiile arătate în art. 289, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani”, în urma modificării, pedepsele cu închisoarea vor fi cuprinse între 6 luni şi 5 ani.

De asemenea, alineatul 3, care prevede că ”mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta” ar urma să fie abrogat.

Articolul 291, alineatul 1, privind traficul de influenţă

În varianta în vigoare, acesta prevede că ”Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani”.

Modificarea introduce explicit noţiunea de foloase ”materiale”, elimină menţiunile ”indirect” şi ”pentru altul”, iar limitele perioadei de detenţie scad la 1, respectiv la 5 ani.

Articolului 292, referitor la cumpărarea de influenţă

Alineatul 1 este modificat, iar alineatul 2 este abrogat.

Formei actuale, potrivit căreia ”promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, unei persoane care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public, pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi”, îi sunt aplicate aceleaşi schimbari ca şi în cazul articolului precedent, respectiv  introduce explicit noţiunea de foloase ”materiale”, elimină menţiunile ”indirect” şi ”pentru altul”, iar limitele perioadei de detenţie scad la 1, respectiv la 5 ani.

De asemenea, este abrogat alineatul 2, care stabileşte că ”făptuitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta”.

Articolul 297, referitor la abuzul în serviciu

Alineatul 1 stabileşte, în varianta în vigoare: ”Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”.

Parlamentarii PSD propun ca ”defectuos” să fie înlocuit cu formula ”prin încălcarea legii”, iar „prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice” să devină ”prin aceasta cauzează o pagubă materială mai mare de 200.000 de euro unei persoane fizice sau unei persoane juridice”. Şi în acest caz, limitele pedepsei sunt modificate, durata acesteia putând fi de la 1 la 5 ani.

În acest caz, argumentul iniţiatorilor este””aplicarea unei sancţiuni penale trebuie să intervină numai când fapte este săvârşită într-o formă gravă şi anume fapta a cauzat o pagubă materială substanţială, respectiv numai pentru o pagubă mai mare de 200.000 de euro”.

Articolul 299 referitor la folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual

Acesta ar urma să fie abrogat, parlamentarii PSD considerând că „noţiunea de favoruri sexuale este o noţiune care nu poate fi determinată precis”.

Ultimele modificări la Codul de procedură penală sunt:

Articolul 111, privind audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente

Acest articol ar urma să prevadă la alineatul 4 că „în cursul urmăririi penale, audierea persoanei vătămate se înregistrează prin mijloace tehnice audio – video.

În varianta în vigoare se vorbeşte depsre înregistrare „audio sau audiovideo, atunci când organul de urmărire penală consideră necesar sau atunci când persoana vătămată a solicitat aceasta în mod expres, iar înregistrarea este posibilă”.

În aceeaşi manieră va fi schimbat şi alineatul 2 al articolui 123 privind consemnarea declaraţiilor.

Alineatul 1 al articolului 202 privind scopul, condiţiile generale de aplicare şi categoriile măsurilor preventive

Acesta stabileşte că ”măsurile preventive pot fi dispuse dacă există probe sau indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârşit o infracţiune şi dacă sunt necesare în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârşirii unei alte infracţiuni”.

Ca urmare a propunerii PSD, va fi elimnată formula ”suspiciunea rezonabilă”.

Articolul 285, privind obiectul urmăririi penale

Articolul va avea un nou alineat conform căruia „actele de urmărire penală, efectuate de organele de cercetare penală sau de procurori la sediul unităţii unde funcţionează se înregistrează cu mijloace tehnice audio – video”.

Articolul 290, privind sesizarea organelor de urmărire penală

Va fi completat cu două alineate care stabilesc:

  • „denunţul poate fi făcut în termen de 6 luni de la data la care denunţătorul a aflat despre săvârşirea faptei, cu excepţia infracţiunilor contra persoanei şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale”.
  • dacă denunţătorul nu denunţă fapte în interiorul acestui termen, va răspunde penal, iar „denunţul său nu va mai putea constitui probă în procesul penal”.

Articol 294, reglementări generale privind sesizarea organelor de urmărire penală

Este introdus un nou alineat, care prevede că ”soluţionarea cauzelor de către procurori se face în ordinea înregistrării lor”.

Articole recomandate:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

articole categorie

Citește și:

Scumpirea energiei electrice a fost amplificată de mecanismul formării prețurilor adoptat în UE („pay as clear”), care promovează alinierea prețurilor angro la cel mai mare cerut pe piață.

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: