miercuri

17 august, 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

30 martie, 2011

Reprezentanţii Guvernului în Consiliul Economic şi Social (CES) ar urma să fie înlocuiţi cu membri ai societăţii civile, dar vor fi înăsprite şi condiţiile pentru recunoaşterea sindicatelor ca fiind reprezentative, potrivit proiectului Legii dialogului social, discutat de Ministerul Muncii cu partenerii sociali.

“Guvernul ar trebui să se retragă din CES. Acolo trebuie să lăsăm să respire societatea civilă şi Guvernul să fie informat asupra oportunităţii unor legi”, a susţinut luni ministrul Muncii, Ioan Botiş, într-un interviu acordat postului de radio Europa FM.

Conform proiectului de lege, reprezentanţii societăţii civile în CES ar urma, însă, să fie numiţi tot de Guvern.


În afară de CES, ar urma să se formeze un nou organism, Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social, care va reuni şi reprezentanţi ai Băncii Naţionale şi ai sectorului financiar.

“Se va forma un Consiliu Naţional Tripartit pentru Dialog Social în care se va regăsi şi Banca Naţională şi reprezentanţii băncilor, ai sectorului financiar, patronatele şi sindicatele”, adăugat ministrul.

CES şi Consiliul Naţional Tripartit vor avea raporturi de colaborare, a mai spus Botiş

Referitor, însă, la sindicate, proiectul Ministerului Muncii majorează pragul pe care trebuie să-l îndeplinească sindicatele pentru a fi considerate reprezentative şi a fi luate în seamă la negocierea contractelor colective de muncă.


Astfel sindicatele ar deveni reprezentative la nivelul unei unităţi, dacă ar avea înscrişi ca membri majoritatea personalului unităţii respective, în timp ce actuala legislaţie oferă reprezentativitate la o cotă de minimum o treime din numărul de angajaţi.

După faza de negociere cu sindicatele şi patronatele, proiectul Legii dialogului social urmează să fie adoptat în guvern şi transmis la Parlament pentru dezbatere şi aprobare, dacă se va urma procedura normală.

 

Ce prevede legea lui Botiş, pentru CES?

 

– Consiliul Economic şi Social va avea 15 membri reprezentând societatea civilă, numiţi de Guvern, la propunerea Ministerului Muncii, din structurile cooperatiste, profesiunile liberale, organizaţiile pentru protecţia consumatorilor, comunitatea ştiinţifică şi academică, organizaţiile de agricultori, de pensionari, de comunităţi locale, precum şi din asociaţiile care reprezintă familia şi persoanele cu dizabilităţi şi din alte organizaţii neguvernamentale. Acestora li se vor adăuga 15 reprezentanţi ai confederaţiilor sindicale reprezentative şi 15 ai confederaţiilor patronale reprezentative.

– CES are obligaţia de a analiza proiectele de acte normative primite şi de a transmite avizul în maximum 10 zile calendaristice de la primirea solicitării, iar depăşirea termenului dă dreptul iniţiatorului să transmită proiectele spre adoptare, fără avizul CES. În legislaţia curentă au existat cazuri în care unele acte normative iniţiate de guvern au fost contestate de opoziţie pentru că CES nu adoptese un aviz negativ sau pozitiv. În caeste cazuri, sindicatele şi patronatele au boicotat şedinţele şi nu s-a întrunit cvorumul necesar adoptării oricărui aviz.

– Iniţiatorii proiectelor de acte normative au obligaţia să solicite avizul consultativ al CES, iar avizul va însoţi obligatoriu proiectul de act normativ,  până la adoptare.

 

– Consiliul Economic şi Social este organism consultativ pentru guvern şi Parlament, la solicitarea acestora sau din proprie iniţiativă, în procesul de legiferare. De asemenea, CES semnalează Guvernului sau Parlamentului apariţia unor fenomene economice şi sociale care impun elaborarea unor noi acte normative.

 

Despre sindicate

 

La nivelul unei unităţi (companie, instituţie, firmă etc), un sindicat este considerat reprezentativ, dacă numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puţin 50%+1 din  numărul angajaţilor unităţii.

– La nivel sectorial, sunt reprezentative federaţiile ale căror organizaţii sindicale membre cumulează un număr de membri de cel puţin 7% din efectivul angajaţilor din sectorul de activitate sau grupul de unităţi respectiv.

– La nivel naţional, sunt recunoscute ca reprezentative confederaţiile ale căorar organizaţii sindicale componente cumulează un număr de membri de cel puţin 5% din efectivul angajaţilor din economia naţională. În legislaţia curentă, confederaţiile sindicale trebuie să îndeplinească o condiţie în plus, pentru a putea negocia contractul colectiv de muncă la nivel naţional: să aibă în componenţă federaţii reprezentative din cel putin 25% din ramurile de activitate.

 

Despre patronate

 

– La nivel sectorial, o federaţie patronală este considerată reprezentativă, dacă are ca membri angajatori ale căror unităţi cuprind cel puţin 10% din efectivul angajaţilor sectorului respectiv de activitate

– La nivel naţional, o confederaţie patronală este recunoscută ca reprezentativă, dacă are ca membri angajatori care cuprind cel puţin 7% din angajaţii din economia naţională şi este organizată pe structuri teritoriale în cel puţin jumătate plus unu din judeţele României, inclusiv municipiul Bucureşti. În legislaţia curentă, reprezentativitatea la nivel naţional prevede un criteriu în plus: confederaţia trebuie să reprezinte patroni ale caror unitati îşi desfaşoară activitatea în cel putin 25% din ramurile de activitate.

Articole recomandate:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

articole categorie

Citește și:

Scumpirea energiei electrice a fost amplificată de mecanismul formării prețurilor adoptat în UE („pay as clear”), care promovează alinierea prețurilor angro la cel mai mare cerut pe piață.

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: