luni

8 august, 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

26 ianuarie, 2019

Workshopul tematic regional organizat de INACO- Inițiativa pentru Competitivitate – în perioada 14 – 23 ianuarie a schițat un set de propuneri de politici publice locale alternative, cele  mai relevante fiind:

 • Platforma digitală de comunicare între comune pentru modificările legislative
 • Centralizarea digitală a tuturor datelor administrației
 • Crearea cadrului juridic clar pentru clustere
 • Crearea de centre regionale tehnologice
 • Elaborarea unei strategii naționale pentru sindromul Down
 • Incubatoare la nivel universitar ale INACO  – propunere a  sindicatului Alma Mater
 • Elaborarea de legislație specifică pentru susținerea/impunerea mediului privat de afaceri în România

În perioada 14 – 23 ianuarie, la hotelul IBIS București Palatul Parlamentului, asociația INACO – Inițiativa pentru Competitivitate – a susținut workshopul de instruire din cadrul proiectului Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă.

Cele patru zile de dezbateri, analize și training s-au desfășurat  după evenimente similare organizate la Timișoara, Cluj și Călărași. Seria de evenimente face parte dintre cele programate în opt orașe din toate cele opt regiuni de dezvoltare ale României, urmând ca proiectul să ajungă în 2019 și în Alba Iulia în februarie, apoi în Piatra Neamț, Brăila și Craiova.


Este un proiect cu finanțare europeană, Cod SIPOCA 246/cod My SMIS 113188, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, care se desfășoară pe o perioadă de 14 luni și are ca beneficiari direcți – reprezentanți ai sindicatelor, organizațiilor neguvernamentale și ai administrațiilor publice locale.

În cadrul workshopului au fost prezenți 16 participanți din partea instituțiilor și administrațiilor din București – Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Consiliul Județean Ilfov, Primăria Municipiului București, Primăriile Sectoarelor 3 și 4, din partea organizațiilor neguvernamentale, a sindicatelor și a patronatelor din București – Asociația Comunelor din România, Fundația „Renașterea”, Asociația Down Plus, Asociația Inginerilor de Instalații, Asociația Touched Romania, Sindicatul Europol, Federația Sindicală Publisind, FNS Alma Mater, CNS Meridian – TVR, UGIR.

Aceștia au dezbătut lacunele legislative și normative, nevoia de modernizare a administrațiilor publice locale și problemele din activitatea sindicatelor și ONG-urilor locale pornind în principal de la două analize efectuate de INACO asupra strategiilor naționale.

Andreea Paul, președinta INACO și manager de proiect, a făcut o prezentare generală a proiectului și a menționat obiectivele specifice, activitățile previzionate, specificul grupului-țintă, indicatorii și activitățile din cadrul proiectului, apoi a prezentat analiza cost-eficacitate și raportul de evaluare a setului de politici publice din domeniul competitivității economice. A urmat identificarea și dezbaterea problemelor expuse în cele două documente – SNC și SCAP 2014-2020 – și s-au generat primele propuneri de politici publice alternative împreună cu participanții la workshop.


Câteva dintre semnalele de alarmă transmise de reprezentanții INACO în cadrul dezbaterii:

 • obținerea autorizației de construcție ne poziționează ca țară pe locul 146 în lume din 190 de țări analizate de Banca Mondială în Raportul Ușurinței de a Derula Afaceri, 2019 – cu o înrăutățire față de locul 129 în 2013; la conectarea la rețeaua electrică suntem pe locul 154 în anul 2019 în același raport.
 • România a pierdut 10 locuri la eficiența cadrului legal în formularea reglementărilor, fiind pe locul 131 în lume din 137 de țări analizate în Raportul Global al Competitivității publicat de Forumul Economic Mondial, 2017-2018
 • România a pierdut 2 locuri la povara reglementărilor publice, ajungând pe locul 124 în 2018 în raportul mai sus menționat (Global Competitiveness Report 2017-2018)
 • România a urcat 16 locuri la risipirea cheltuielilor publice, de pe locul 106 în 2016 pe locul 91 în 2017, conform Raportului Global al Competitivității (http://www3.weforum.org/docs/ GCR2017-2018/05FullReport/ TheGlobalCompetitivenessReport 2017%E2%80%932018.pdf )
 • România a pierdut 3 poziții la transparența politicilor guvernamentale, fiind pe locul 113 în 2018.
 • România a pierdut 4 poziții la calitatea infrastructurii, ajungând pe locul 103 în lume în 2018.

Participanții la workshop și-au exprimat opiniile despre temele abordate, au prezentat exemple de inițiative și acțiuni pozitive din activitatea lor și a administrațiilor sau organizațiilor din care fac parte și au identificat și problemele locale a căror rezolvare poate contribui la îmbunătățirea aplicării strategiilor naționale – SNC ȘI SCAP – prin propunerile proprii de politici publice alternative.

Cele mai importante probleme ridicate în dezbatere au fost legate de:

 • nivelul uriaș de birocrație în aparatul administrativ
 • inerția instituțională care nu este adaptată la cerințele societății; și după demararea unor proiecte este împiedicată inerțial implementarea lor
 • proiectele de tip Smart City sunt nefuncționale / neperformante, Smart City ar trebui sa însemne interconectivitate, nu experimente de tip programe-pilot
 • necesitatea educării societății civile pentru a fi mai pregătită în dialogul cu instituțiile
 • SNC și SCAP sunt elaborate greșit, fără analize de oportunitate
 • clusterele de afaceri nu sunt funcționale pentru că nu au un statut juridic clar, nu sunt nici ONG-uri nici SRL-uri
 • sunt profesori care nu știu să folosească un calculator; catalogul electronic a fost în acest sens un eșec
 • este necesară reducerea decalajului digital pe categorii de vârstă și de venituri
 • mediul rural este în într-un stadiu jalnic administrativ și economic
 • obligativitatea evaluării periodice a angajaților la stat
 • necesitatea structurării open data system pentru Smart City și o administrare performantă a țării

Dintre cei prezenți la workshop au fost selectați șase membri din rândul partenerilor sociali – sindicate, patronate și din societatea civilă, din ONG-urile locale, care au participat la trei zile de sesiuni de instruire – anume 21, 22 și 23 ianuarie.

Cele trei zile de training s-au concentrat pe instruirea participanților cu privire la politicile publice locale și naționale și pe construirea bugetelor locale și importanța acestora în procesul de îmbunătățire a Strategiilor de Dezvoltare Locală. S-au prezentat modalitățile în care reprezentanții societății civile pot interveni pentru structurarea unui buget local mai competitiv, orientat către rezolvarea problemelor cetățenilor, a fost analizat procesul de elaborare a alternativelor la politicile publice.

S-au descris și dezbătut și temele orizontale ale proiectului – egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, responsabilitatea socială, sprijinirea tranziției către o economie cu emisii de dioxid de carbon reduse, nediscriminarea, egalitatea de șanse între femei și bărbați și importanța activării societății civice locale.

În contextul sesiunilor de instruire au fost schițate și primele propuneri de politici publice locale alternative chiar de către participanți, susținuți de trainerii Mariana Nicolae, Raluca Chișu și Daniela Teodorescu, de expertul de grup țintă Anca Tamaș, asistenta de proiect Izabela Lazăr și de managerul de proiect Andreea Paul.

Au fost făcute următoarele propuneri:

 • Anamaria Bordea (Fundația „Renașterea”): Program alternativ pentru susținerea psiho-socială a pacienților oncologici și a aparținătorilor acestora
 • Anca Nistor (Asociația Touched Romania): Reducerea vulnerabilității în societate a familiilor mono-parentale prin sprijin financiar și social
 • Cristina Moraru (Asociația Down Plus): Reducerea vulnerabilităților persoanelor mature cu dizabilități prin încadrarea în grad de handicap și acordarea de sprijin instituțional și după 18 ani
 • Iulia Bojiță (UGIR) și Mihai Buțu (FNS Alma Mater): Îmbunătățirea calității sistemului de educație și formare în învățământul superior – corelarea cu piața muncii
 • Alexandra Șerban (Asociația Comunelor din România): Creșterea numărului medicilor de familie în mediul rural
Articole recomandate:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

articole categorie

Citește și:

Multe din țările Uniunii Europene s-au angajat într-o goană nebună pentru achiziția de gaze naturale lichefiate (LNG), ca substitut al gazelor rusești, pregătindu-se pentru întreruperea livrărilor de către

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: