luni

4 iulie, 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

24 august, 2020

Guvernul va analiza în ședința de luni un memorandum privind o eventuală participare a României la Fondul pan-european de garantare pentru Covid-19, implementat de Banca Europeană de Investiții (BEI).

Acest fond ar urma să sprijine companiile prin finanțări cu componentă de garanție de stat. Contribuția României ar fi de circa 164,7 milioane de euro.

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) notează doar două beneficii ale participării României la acest fond, solidaritatea față de statele membre UE și extinderea ofertei de produse și de potențiali beneficiari din România, în vederea creșterii accesului la finanțare într-un context de piață marcat de incertitudini, în contextul inexistenței unei bănci naționale de dezvoltare.

Lista potențialelor riscuri:

  • Fondul este un instrument complex, bazat pe cerere, fără certitudinea accesării de către beneficiarii eligibili din România a produsele oferite de BEI/FEI, prin participarea României la Fond;
  • dimensiunea relativ redusă a pieței din România și implicit a potențialului interes (majoritar fonduri regionale, nu fonduri autohtone) pentru produsele mai sofisticate de capital de risc ale Fondului;
  • existența unor instrumente financiare aflate în implementare (ex. Inițiativa pentru IMM) în cadrul cărora prima pierdere este acoperită de FESI pentru operațiuni finanțate doar în România;
  • companiile mari și întreprinderile mici și mijlocii cu cifra de afaceri peste 20 milioane lei vor putea fi sprijinite de EXIMBANK, care pregătește o schema de ajutor de stat și de minimis sub formă de credite, garanții la credite, subvenții de dobândă și de prime de garantare în contextul pandemiei COVID-19;
  • deși la nivel european a fost identificată o cerere sporită de lichidități pentru IMMuri și întreprinderi cu capitalizare medie și corporații, la nivel național nu avem oimagine clară în ceea ce privește potențialii beneficiari și proiectele care ar putea beneficia de acest instrument;
  • existența unor suprapuneri, dar și complementarități cu Programul IMM Invest România
  • dificultățile existente în implementarea FEIS în România, ținând cont de preferința companiilor pentru fonduri nerambursabile și/ sau ajutor de stat;
  • participarea la Fond prin semnarea Acordului de garanție va avea impact asupra datoriei publice guvernamentale și implică acoperirea riscului de credit al BEI pentru operațiuni finanțate în toate SM participante la Fond, precum și plata costurilor și taxelor aferente Fondului care vor fi suportate pro-rata în funcție de contribuția fiecărui SM;
  • risc potențial ridicat de executare a garanției chiar dacă se va materializa treptat, parțial sau integral în condițiile în care beneficiarii eligibili din oricare SM participant nu își onorează obligațiile de plată, precum și de a înregistra pierderi la o rată estimată în prezent de cca 20%;
  • recuperarea limitată și întârziată a sumelor plătite în contul garanției, având în vedere că din orice sume recuperate se vor stinge cu prioritate orice costuri ale BEI legate de gestionarea/managementul Fondului, recuperare, audit juridic, consultanță, acoperire risc valutar, dobândă negativă la disponibilitățile.

(Consultați AICI varianta integrală a memorandumului analizat de Guvern)

Valoarea fondului și contribuția României


Suma propusă a Fondului este de 25 de miliarde de euro, în ipoteza în care toate cele 27 de state membre decid să participe la Fond.

Această sumă reprezintă o garanție la cerere, necondiționată și irevocabilă din partea statelor membre participante, în baza căreia BEI va finanța companii eligibile din aceste state, mizând pe investiții mobilizate de cca 200 de milioane de euro.

Contribuția statelor membre la Fond reprezintă limita maximă de răspundere a acestora pentru operațiunile finanțate/garantate și este proporțională cu cota acestora la capitalul BEI.

În baza creșterii simetrice și asimetrice de capital după Brexit, la cota deţinută de aproximativ 0,67%, România ar contribui la Fond cu cca. 164,7 milioane de euro, ceea ce reprezintă valoarea maximă a sumelor cumulate posibil a fi solicitate să fie plătite de țara noastră în cazul participării la Fond.

Mecanismul de acordare a finanțărilor/garanțiilor


În principal, prinFond, BEI sau Fondul European de Investiții (FEI) vor finanța sau garanta beneficiarii finali, în mod direct sau indirect, prin bănci naționale de dezvoltare și promovare și intermediari financiari(bănci comerciale, instituții financiare, instituții de garantare, companii de leasing, fonduri de capital și capitaluri private, instituții de micro-finanțe, bănci/instituții naționale de dezvoltare/promovare, societăți de proiect (SPV), fonduri private de credit, etc.) cu care încheie parteneriate, pentru rapiditatea implementării fiind favorizate cele care au deja parteneriate cu BEI.

În contextul în care România nu are o bancă națională de dezvoltare, implementarea în România a produselor sprijinite de Fond s-ar putea realiza prin BEI, FEI și intermediarii financiari parteneri (bănci comerciale). Operațiunile de finanțare/garantare vor fi supuse spre aprobare, în mod individual sau pe portofoliu de operațiuni, unui Comitet al statelor membre participante până la data de 31 decembrie 2021 (perioada de investiții), cu posibilitatea de prelungire pentru încă șase luni, implementarea urmând a avea loc până la finalul anului 2023.

Rata de pierdere este semnificativă, fiind estimată la un nivel de cca 20%, Fondul sprijinind produse considerate mai riscante, într-un mediu economic caracterizat de incertitudini.

Structura beneficiarilor eligibili ai Fondului

-Operațiuni de finanțare a IMM-urilor -cel puțin 65%

-Operațiuni de finanțare pentru alte tipuri de beneficiari în afara IMM-urilor -cel puțin 28%,din care maxim 5% vor fi utilizate pentru companii și entități din sectorul public care prestează activități din domeniul sănătate (inclusiv cercetare și servicii esențiale pentru gestionarea crizei de sănătate) și învățământ și care nu pot fi finanțate prin produsele existente ale BEI.

-Operațiuni de capital de risc și cvasi-capital de risc (prin FEI) pentru IMM-uri și companii cu capitalizare medie – maximum 7%

-Operațiuni pentru companiile cu peste 3.000 de angajați, care sunt supuse anumitor limitări: expunere de max.250 mil. EUR/companie, împrumuturile pot fi acordate în conformitate cu prevederile Cadrului temporar4, pentru capital de lucru și finanțarea lanțului de aprovizionare, prin intermediari financiari (care vor prelua risc de cel puțin 20%)șinu sunt eligibile investiții în capitaluri proprii sau securitizări.

Produse de finanțare/garantare

Produsele acordate de BEI/FEI vizează o gamă variată și complexă de instrumente de finanțare, garantare, capital de risc (equity) sau alte tipuri de instrumente de partajare a riscurilor (prin implicarea băncilor naționale de dezvoltare ale SM), cum ar fi:

-Credite de investiții;

-Credite pentru capital de lucru, inclusiv pe termen scurt (maturități de min. 3-6 luni, cu posibilitate de prelungire), inclusiv credite pentru finanțarea lanțului de aprovizionare;

-Refinanțarea creditelor existente;

-Produse de împărțire a riscului (50% -80%) prin garanții individuale sau de portofoliu (pot fi plafonate până la 30% din portofoliu sau neplafonate), contra-garanții;

-Cvasi-capital de risc pentru companii inovative cu dezvoltare rapidă, inclusiv împrumuturi convertibile în acțiuni cu posibilitatea de răscumpărare;

-Acordarea de finanțări directe, de până la 10 ani,intermediarilor financiari care finanțează IMM-urile, microîntreprinderile;

-Garantarea pe tranșe a portofoliilor de credite ale intermediarilor financiari în scopul eliberării și redisponibilizării capitalului pentru acordarea unor finanțări suplimentare destinate beneficiarilor eligibili;

Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.
Abonează-te la newsletter aici.

-Securitizări – cumpărarea de obligațiuni emise de intermediari financiari în baza unui portofoliu de credite sau garantarea către investitori a obligațiilor aferente obligațiunilor emise;

-Investiții în fonduri diversificate (diversified debt funds) care la rândul lor au în portofoliu companii și investiții indirecte de capital de risc în companii.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

articole categorie

Citește și:

Consumatorii români aveau, la nivelul anului 2021, o paritate a puterii de cumpărare de 55,5% din media europeană, procent identic cu cel din 2020, cel mai redus de...

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: