duminică

29 mai, 2022

Facilitățile acordate Cercetării – publicate în Monitorul Oficial. Beneficiari, deduceri și proceduri

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

14 iulie, 2016

fiscalitate bugeteOrdinul cuprinde regulile de calcul al rezultatului fiscal pentru activităţile de cercetare sau dezvoltare tehnologică în cazul cărora se acordă deducerea suplimentară, de 50%, a cheltuielilor eligibile.

De asemenea, reglementarea stabilește și procedura de aplicare a metodei de amortizare accelerată şi în cazul aparaturii şi echipamentelor destinatea cestor activități.

Aceste facilități fac parte din setul de măsuri pe care Guvernul Dacian Cioloș le-a propus pentru a impulsiona firmele să investească în cercetare, astfel încât, pe de o parte, să crească competitivitatea acestora, iar pe de altă parte să atragă investiții în domeniu și să ducă, indirect, la rămânerea în țară a tinerilor cercetători.

Cine poate beneficia de aceste deduceri

 • contribuabilii care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare, definite prin prezentele norme, prin mijloace proprii sau în colaborare/asociere/acord, potrivit obiectului lor de activitate, în scopul valorificării.
 • contribuabilii care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare printr-un acord de alocare a acestor activități în cadrul grupului, în situaţia în care şi aceștia primesc din partea grupului drepturi depline de a folosi rezultatele cercetării în activităţile lor.

Activităţile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru deducerea suplimentară trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

 • sunt cuprinse într-un proiect care conţine cel puţin următoarele elemente – obiectivul stabilit, perioada de desfăşurare, domeniul de cercetare, sursele de finanţare, categoria rezultatului (de exemplu: studii, scheme, tehnologii, produse informatice, reţete şi altele asemenea), caracterul inovativ (de exemplu: produs nou/modernizat, tehnologie nouă/modernizată, serviciu nou/modernizat);
 • sunt din categoriile activităţilor de cercetare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică.

Activităţi care nu sunt considerate de cercetare-dezvoltare

 • cercetare în domeniul ştiinţelor sociale (incluzând ştiinţele economice, de management al afacerilor şi ştiinţele comportamentale), arte sau relaţii umane;
 •  programe curente de testare şi analiză în scopul controlului calităţii sau cantităţii;
 • modificări de natură cromatică sau stilistică asupra produselor, serviciilor ori proceselor existente, chiar dacă aceste modificări reprezintă îmbunătăţiri;
 • cercetare operaţională, cum sunt studiile de management sau de eficienţă care nu sunt întreprinse în totalitate ori exclusiv în scopul unei activităţi de cercetare sau de dezvoltare;
 • acţiuni de corectare în legătură cu deteriorări apărute în producţia comercială a unui produs;
 • activităţi juridice şi administrative în legătură cu aplicarea, brevetarea şi soluţionarea litigiilor legate de invenţii şi vânzarea sau brevetarea invenţiilor;
 • activităţi, inclusiv design şi inginerie în construcţii, legate de construirea, reamplasarea, rearanjarea sau darea în funcţiune a instalaţiilor ori a echipamentelor, altele decât instalaţiile sau echipamentele care sunt folosite în totalitate şi exclusiv în scopul desfăşurării de către întreprindere a activităţilor de cercetare-dezvoltare;
 • studii de cercetare a pieţei, de testare şi dezvoltare a pieţei, de promovare a vânzărilor sau de consum;
 • prospectarea, explorarea, sondarea ori producerea de minereuri, ţiţei sau gaze naturale;
 • activităţile comerciale şi financiare necesare pentru cercetarea pieţei, producţia comercială sau distribuirea unui material, produs, aparat, proces, sistem ori serviciu care este nou sau îmbunătăţit;
 • servicii administrative şi de asistenţă generală (cum ar fi: transportul, depozitarea, curăţarea, repararea, întreţinerea şi asigurarea securităţii) care nu sunt întreprinse în totalitate şi exclusiv în legătură cu o activitate de cercetare-dezvoltare.

Cum se acordă aceste facilități

 • Stimulentele fiscale se acordă pentru activităţile de cercetare-dezvoltare desfăşurate atât pe teritoriul naţional, cât şi în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele care aparţin Spaţiului Economic European.
 • Valorificarea se poate realiza atât în folosul propriu, prin preluarea în activitatea proprie a rezultatelor cercetării, conform cerinţelor activităţii industriale sau comerciale desfăşurate de contribuabil, cât şi prin vânzarea rezultatelor cercetării sau exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală rezultate.
 • În situația în care o parte din activitățile de cercetare-dezvoltare sunt efectuate de un terț, la comandă, stimulentele fiscale se acordă inițiatorului comenzii.
 • Deducerile nu se recalculează în cazul nerealizării obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare.

Cheltuielile eligibile

 • cheltuielile cu amortizarea sau cu închirierea imobilizărilor corporale şi necorporale sau o parte din aceste cheltuieli aferentă perioadei de utilizare a imobilizărilor corporale şi necorporale la activităţi de cercetare-dezvoltare;
 • cheltuielile cu personalul care participă la activităţi de cercetare-dezvoltare, inclusiv la activităţi conexe în sprijinul acestora (documentare, efectuarea de studii, experimente, măsurători, încercări, schimb de experienţă);
 • cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile imobilizărilor corporale şi necorporale prevăzute la lit. a);
 • cheltuielile de exploatare, inclusiv: cheltuieli cu serviciile executate de terţi, cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar, cheltuieli cu materiile prime, piese, module, componente, cheltuieli privind animalele de experiment, precum şi alte produse, procese sau servicii similare folosite la activităţi de cercetare-dezvoltare;
 • cheltuielile de regie, care pot fi alocate direct rezultatelor cercetării sau proporţional, prin utilizarea unei chei de repartizare; cheia de repartizare este cea folosită de contribuabili pentru repartizarea cheltuielilor comune:
 • în categoria cheltuielilor de regie alocate direct pot fi incluse costurile pentru: chiria locului unde se desfăşoară activităţile de cercetare-dezvoltare, asigurarea utilităţilor, cum sunt: apă curentă, canalizare, salubritate, energie electrică şi termică, gaze naturale corespunzătoare suprafeţei utilizate pentru activităţile de cercetaredezvoltare, precum şi cheltuieli pentru consumabile şi birotică, multiplicare şi fotocopiere, servicii poştale şi de curierat, telefon, facsimile, internet, transport, depozitare, aferente activităţilor de cercetare-dezvoltare necesare pentru obţinerea rezultatelor cercetării;
 • în categoria cheltuielilor de regie alocate prin cheie de repartizare pot fi incluse costurile pentru: servicii administrative şi de contabilitate, servicii poştale şi telefonice, servicii pentru întreţinerea echipamentelor şi sistemelor IT, multiplicare şi fotocopiere, consumabile şi birotică, chiria locaţiei unde se desfăşoară activităţile proiectului, asigurarea utilităţilor, cum sunt: apă curentă, canalizare, salubritate, energie electrică şi termică, gaze naturale, şi alte cheltuieli necesare pentru implementarea proiectului.
Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.
Abonează-te la newsletter aici.

Pentru definitivarea valorii stimulentelor fiscale la calculul rezultatului fiscal întrun an fiscal, contribuabilii pot solicita efectuarea unei expertize privind îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestora, de către experţi incluşi în Registrul experţilor pe domenii de cercetare-dezvoltare, constituit de către Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, pe baza propunerilor Colegiului Consultativ pentru CercetareDezvoltare şi Inovare.

Constituirea registrului şi metodologia de expertizare se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, mai menționează ordinul.


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

articole categorie

Citește și:

A apărut nr. 86 (al 15-lea, socotindu-se în sens invers) al revistei (exclusiv print) CRONICILE Curs de Guvernare: Din cele 192 de pagini, 26 sunt alocate unei serii de...

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: