duminică

27 noiembrie, 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

27 aprilie, 2021

Execuția bugetului general consolidat în primele trei luni ale anului 2021 s-a încheiat cu un deficit de 14,63 miliarde de lei (1,28% din PIB) în scădere, față de deficitul de 18 miliarde de lei (1,71% din PIB), înregistrat la aceeași perioadă a anului 2020, potrivit datelor publice marți de Ministerul Finanțelor Publice (MFP).

În februarie, deficitul bugetar urcase la 12,7 miliarde de lei, echivalentul a 1,14% din PIB, cu peste 4,4 miliarde de lei peste nivelul din ianuarie-februarie 2020.

”Sume în valoare de circa șase miliarde de lei (0,53% din PIB) au fost lăsate în mediul economic prin investiții și cheltuieli excepționale alocate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19”, transmite MFP


În perioada ianuarie-martie 2021, cheltuielile de investiții au fost cu 2,21 miliarde de lei mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent și plățile cu caracter excepțional generate de epidemia COVID-19 au fost de 3,85 miliarde de lei.

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 85,8 miliarde de lei în primele trei luni ale anului 2021, cu 18,8% față de trimetrul I 2020 și cu 14,9% față de trimestrul I 2019.

Acest avans însemnat se datorează atât efectului de bază, având în vedere că în marie 2020 s-au adoptat măsuri fiscale menite să sprijine contribuabilii în contextul pandemiei (preponderent amânarea termenului de plată a obligațiilor fiscale), cât și recuperării parțiale a unor categorii de venituri.

Revenire a încasărilor din TVA

Majoritatea categoriilor de încasări au înregistrat evoluții nominale pozitive, cele mai pronunțate remarcându-se în cazul TVA, contribuțiilor de asigurări, impozitelor pe proprietate și fondurilor europene.


Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 6,75 miliarde de lei în perioada ianuarie-martie 2021, consemnând o creștere de 12,7% (an/an). Un aport însemnat la acest avans l-a avut dinamica încasărilor din impozitul aferent pensiilor (+47,4%), respectiv impozitul pe dividende (+16,3%), în timp ce veniturile din impozitul pe salarii au sporit cu 10,0% – o dinamică dublă față de cea a fondului de salarii din economie de 5%.

Contribuțiile de asigurări s-au ridicat la 30,5 miliarde de lei în primele trei luni ale din 2021, consemnând o creștere de 11,6% (an/an). Ca și în cazul impozitului pe venit, evoluția este superioară dinamicii fondului de salarii și se datorează atât bazei reduse din martie 2020, cât recuperării unor venituri din contribuții aferente anului trecut.

Încasările din impozitul pe profit au însumat 3,86 miliarde de lei în primul trimestru din 2021, în creștere cu 34,9% (an/an). Acest avans a fost determinat de principala componentă – încasările din impozitul pe profit de la agenții economici, cu o dinamică pozitivă de 39% (an/an)2.

Încasările nete din TVA au însumat aproape 17 miliarde de lei în primele trei luni ale anului curent, în creștere cu 37,9% (an/an). În același timp, restituirile de TVA au însumat 6,3 miliarde de lei în perioada analizată, nivel inferior celui înregistrat în primul trimestru al anului precedent.

”Aceste evoluții au fost influențate atât de baza comparabilă a lunii martie 2020 – când au fost implementate măsurile de amânare a termenului de plată a TVA și de accelerare a rambursărilor de TVA, cu scopul de a asigura companiilor un nivel de lichiditate suplimentar în contextul crizei, cât și de recuperarea parțială a TVA aferentă anului 2020”, explică Finanțele.

Veniturile din impozite și taxe pe proprietate au înregistrat 4,11 miliarde de lei în primele trei luni ale anului 2021, nivel aproape dublu față de cel consemnat în aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția se datorează atât unui efect de bază, ca urmare a prorogării termenului de plată al impozitelor în 2020 (de la 31 martie la 30 iunie), cât și unor modificări legislative, intrate în vigoare în ianuarie 2021.

Veniturile nefiscale au însumat 6,3 miliarde de lei în ian-mar 2021, înregistrând o creștere de 14,3% (an/an), această creștere fiind determinată și de înregistrarea sumelor din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donații au totalizat 5 miliarde de lei în primele trei luni ale anului 2021, în creștere cu 28,6% față de nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 100,42 miliarde de lei au crescut în termeni nominali cu 11,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Majorarea cheltuielilor a fost determinată, potrivit MFP, și de continuarea măsurilor cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei (3,85 miliarde de lei).

Cheltuielile de personal au însumat 27,74 miliarde de lei, în creștere cu 5,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Din total cheltuielilor de personal, plățile reprezentând stimulentul de risc acordat pentru COVID 19 au fost de 52,1 milioane de lei, precum și alte cheltuieli de personal, inclusiv sporuri acordate personalului medical și auxiliar implicați în activitățile cu pacienții diagnosticați cu COVID-19 de aproximativ 797,7 milioane de lei.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost 13 miliarde de lei, în creștere cu 6,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. O creștere se reflectă la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de 7,3% față de anul anterior determinată, în principal, de deconturile mai mari pentru plata medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum rezultat și pentru decontarea serviciilor medicale în ambulatoriu.

De asemenea, conform datelor comunicate de ordonatorii principali de credite, 1,8 miliarde de lei din total bunuri și servicii reprezintă plăți pentru medicamente, materiale sanitare, reactivi și alte produse necesare diagnosticării și tratării pacienților infectați cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum și plata pentru vaccinuri împotriva Covid -19.

Cheltuielile cu asistența socială au fost de 38,18 miliarde de lei în creștere cu 16,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Evoluția cheltuielilor cu asistența socială a fost influențată, în principal, de majorarea punctului de pensie de la 1 septembrie 2020 cu 177 lei, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei. De asemenea, se reflectă și majorarea de la 1 septembrie 2020 a nivelului îndemnizației sociale pentru pensionari garantată de la 704 lei la 800 lei, precum și majorările privind alocațiile de stat pentru copii începând cu 1 ianuarie 2020, cu 1 august 2020 care reprezintă o creștere a alocației cu aprox. 20% mai mare decât cea plătită în luna iulie 2020, precum și cu 1 ianuarie 2021 care reprezintă o creștere a alocației cu aprox. 16% mai mare decât cea plătită în luna decembrie 2020

Cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 5,48 miliarde de lei, cu 20,4% mai mari comparativ cu anul precedent.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în valoare de 8 miliarde de lei, în creștere cu 37,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Articole recomandate:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Portul Constanța are a doua cea mai mare creștere a cantității de mărfuri transferate în 2021, plus 26% față de anul pandemiei 2020, după cea a portului belgian

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: