sâmbătă

24 februarie, 2024

13 aprilie, 2021

Normele de aplicare a programului IMM Invest 2021 și a subprogramului Agro IMM Invest au apărut în Monitorul Oficial. Hotărârea de guvern 422 / 2021 prevede condițiile în care firmele românești vor putea obține credite bancare garantate de stat.

Fermierii vor putea primi și o subvenție de 10% din valoarea creditului garantat.

Dintre prevederile noilor norme metodologice de aplicare IMM Invest 2021 și Agro IMM Invest se remarcă:

  • Pentru creditele de investiții destinate beneficiarilor eligibili în cadrul Programului IMM INVEST, instituțiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum  18  luni  la  rambursarea  principalului,  la  începutu lperioadei de creditare.
  • Pentru creditele de investiții destinate beneficiarilor  eligibili  în  cadrul  Subprogramului  AGRO  IMM INVEST, la începutul perioadei de creditare, instituțiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor o perioadă de grație demaximum  24  de  luni  pentru  rambursarea  principalului,  iar rambursarea creditelor se efectuează în cel puțin două rate pe an.
  • Pentru creditele garantate în cadrul schemei de ajutor de stat asociate IMM Invest și Agro IMM Invest, Ministerul Finanțelor plătește granturile reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor decredit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții, valoarea comisionului de administrare și valoarea comisionului de risc, în procent de 100%.
  • Ministerul Finanțelor plătește și componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, din bugetul de stat prin bugetul MF — Acțiuni generale, de la titlul 55 «Alte transferuri».

(Citiți și: „Guvernul a prelungit programul IMM Invest și Agro IMM Invest”)

  • Din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului IMM INVEST și/sau ai Subprogramului AGRO IMM INVEST pe o perioadă de 8 luni de la data acordării creditului, valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat, precum și componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST.
  • Instituția de credit va asuma și va transmite FNGCIMM lunar, până pe data de 7 a lunii curente, pentru luna anterioară, raportarea privind valoarea de plată a grantului — componentade dobândă, respectiv până la data de 7 decembrie a anului de utilizare din credit pentru componenta nerambursabilă în valoare de  maximum  10%  aplicată  la  valoarea  finanțării  garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST.
  • Plata ajutorului de stat sub formă de grant reprezentând valoarea cumulată a comisionului de risc, a comisionului de administrare și a dobânzilor se efectuează până la data de 30 iunie 2022 inclusiv, în limita bugetului alocat schemei prin Programul «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM, conform prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, emisă și transmisă lunar de administratorul schemei.
  • Pentru creditele de investiții/creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru destinate beneficiarilor care își desfășoară activitatea în domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, plata componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% din valoarea finanțării garantate se realizează în termen de 1 an de la data solicitării transmise de FNGCIMM, pe baza Deciziei de plată emise de FNGCIMM.
  • Plata pentru componentele de comisioane și dobândă din grant se efectuează în lei, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, respectiv în termen de 1 an pentru componenta nerambursabilă  de  maximum  10%  din  valoarea  finanțării garantate, după caz. Termenele curg de la data înregistrăriion-line  a  deciziei  de  plată  emise  de  către  administratorulschemei,  la  Registratura  generală  a  MF,  pe  adresaregistratura@mfinante.gov.ro.
  • În cazul microîntreprinderilor/întreprinderilor mici beneficiare de credite/garanții în cadrul Programului IMM INVEST și/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST și care doresc să acceseze noi credite/garanții până la limita de 5.000.000 lei pentru capital de lucru, acestea se vor adresa instituțiilor de credit pentru acordarea de noi credite, urmând ca instituțiile de credit să transmită la FNGCIMM noi solicitări de garantare cu procent maxim de 80%. Nu se vor întocmi acte adiționale la contractele de garantare existente, pentru garanțiile acordate cu un procent de garantare de 90%. Orice majorare/suplimentare a garanției se consideră o nouă acordare.

În cazul întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie beneficiare de credite/garanții în cadrul Programului IMM INVEST și/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST, instituțiile de credit transmit la FNGCIMM solicitările de garantare cu procent maxim de 80%.

Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele de investiții este de 10.000.000 lei.

(Descărcați de AICI Monitorul Oficial Partea I nr 380 cu NORME METODOLOGICE IMM INVEST)


Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Un răspuns

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Un răspuns

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: