joi

22 februarie, 2024

18 aprilie, 2021

Ministerul Finanţelor va prelua de la ANAF activitatea de soluţionare contestaţiilor formulate împotriva titlurilor de creanţă, conform unui proiect de HG ce prevede, de asemenea, înființarea mai multor noi Direcții în cadrul ministerului.

Printre aceste noi structuri se numără și Direcţia de guvernanţă corporativă, care va monitoriza indicatorii economico-financiari, respectiv elaborarea, analiza, avizarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale societăților cu capital de stat.

Proiectul de Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor prevede înfiinţarea unui post de secretar de stat, pe lângă cele 4 existente în prezent, şi a 4 posturi aferente cabinetului demnitarului, şi înfiinţarea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct.


Ministerul Finanţelor Publice își va schimba denumirea în Ministerul Finanţelor.

(DESCĂRCAȚI AICI PROIECTUL DE HG)

Principalele prevederi al proiectului

Atribuții preluate de la ANAF

Aceste atribuții vor fi preluate prin modificarea prevederilor art. 3, alin.(1) din HG nr.34/2009, în sensul introducerii:

 • „soluţionează contestaţiile formulate împotriva titlurilor de creanţă, precum şi a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal”
 • ” reprezintă statul în fața instanțelor, ca subiect de drepturi și obligații privind raporturile juridice fiscale și vamale rezultate din activitatea de soluționare a contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și a altor acte administrativ fiscale emise de organul central fiscal”.

Preluarea activității și a atribuțiilor aferente activității de reprezentare în faţa instanțelor, ca subiect de drepturi şi obligaţii privind raporturile juridice fiscale şi vamale, precum şi orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea de soluționare a contestațiilor, in cadrul structurii juridice și ulterior, transferul, în condițiile legii, la Ministerul Finantelor a  unei părți din personalul care a desfășurat aceste atribuții în cadrul ANAF, menționează proiectul de HG.

Pentru că vor exista noi atribuții, la MF se mai înființează un post de secretar de stat și patru posturi aferente cabinetului demnitarului, precum și o funcție corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici de secretar general adjunct, ținând seama de necesitatea desfășurării la nivelul ministerului a unor activități suplimentare și creșterea semnificativă a numărului de personal, mai spune documentul.

Direcția de Programare a Investițiilor Publice


Documentul stabilește comasarea prin absorbţie a Unităţii de management a investiţiilor publice la nivel de serviciu în cadrul Direcţiei de Programare a Investiţiilor Publice, care îşi va schimba denumirea în Direcţia de investiţii şi parteneriate strategice. Aceasta va funcţiona în subordinea ministrului Finanţelor.

Această direcție va prelua și activitățile aferente secretariatului Tehnic al Comitetului de coordonare și negociere în scopul atragerii investițiilor străine directe.

„În vederea sporirii atractivității României ca destinație pentru investițiile străine directe aprobat de Guvernul României, a fost aprobată înființarea Mecanismului / Comitetului de coordonare și negociere în scopul atragerii investițiilor străine directe, ca mijloc de stimulare a intrărilor de ISD în România și ca punct unic de contact (de tipul ”one stop shop”) în relația cu investitorii străini”, mai stabilește proiectul.

Acesta ar urma să le ofere investitorilor informații, să le faciliteze derularea investiției și să negocieze pachete de stimulente în scopul atragerii de ISD într-un mod strategic.

Obiectivul și modul de funcționare:

 • Obiectivul final al organizării acestui Mecanism/Comitet constă în creșterea investițiilor străine directe în România.
 • În mod optim, atragerea investitorilor străini ar trebui să se realizeze strategic, în funcție de neajunsurile privind investițiile străine directe în România.
 • În același timp, trebuie avută în vedere identificarea și promovarea acelor sectoare care au potențialul de a fi atractive pentru investitori (spre exemplu în funcție de forța de muncă specializată sau în funcție de aglomerările de firme existente în amonte sau în aval).
 • Comitetul va reprezenta un punct unic de contact care va facilita relația dintre investitorii străini și Guvern. Lucrările Comitetului vor fi organizate în așa fel încât să le ofere investitorilor un angajament ferm în scopul facilitării tuturor activităților pentru realizarea proiectelor vizate.

Înfiinţarea unei Direcţii de politici publice şi pregătire a şedinţelor de Guvern

 • Direcția va fi organizată prin transformarea Serviciului unitatea de politici publice şi pregătire şedinţe de Guvern. „Propunerea are la bază o şi mai bună funcţionare a activităţii ministerului în domeniul aprobării şi avizării actelor normative având în vedere rolul important ca minister de sinteză al Ministerului Finanţelor, precum şi necesitatea adoptării în regim de urgenţă a unor măsuri în ceea ce priveşte circuitul electronic şi arhivarea electronică a actelor normative, conform noilor reglementări în acest sens, acte care însumează anual peste 12.000 de proiecte”, se menționează în nota de fundamentare.
 • Va prelua şi atribuţia de monitorizare a respectării procedurilor stabilite de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, precum şi analiza modului de atingere a obiectivelor stabilite prin acte normative iniţiate de Ministerul Finanţelor.

Unitatea de operaţionalizare a Centrului CYBER

 • Va funcţiona ca direcţie în cadrul Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare.
 • Unitatea de operaţionalizare va asigura şi rolul de Secretariat tehnic al grupului de lucru interinstituţional.
 • Personalul structurii va fi compus din funcţionari publici şi din personal contractual. „Unitatea de operaţionalizare a Centrului CYBER va avea ca şi atribuţii principale identificarea setului de măsuri, precum şi elaborarea cadrului legislativ, necesar operaţionalizării la Bucureşti a Centrului de competenţe industriale, tehnologice şi de cercetare în materie de securitate cibernetică – Centrul CYBER. Crearea centrului CYBER şi a reţelei de centre naţionale va conduce la stimularea unui sprijin financiar sporit pentru cercetarea, inovarea, tehnologia şi dezvoltarea industrială în domeniul securităţii cibernetice, în complementaritate cu structurile deja existente (ex. ENISA)”.

Centrul CYBER este responsabil de coordonarea activităților de cercetare și inovare în domeniul securității cibernetice și reprezintă principalul instrument pentru punerea în comun a investițiilor în dezvoltarea securității cibernetice.

El va reprezenta principalul organism de gestionare a resurselor financiare ale UE dedicate securității cibernetice, în cadrul programelor Europa Digitală și Orizont Europa.

Explicați pentru înființarea acestei unități, prezentată în nota de fundamentare: „Se impune constituirea unei structuri operaționale care să asigure comunicarea cu reprezentanții Comisiei Europene, în vederea finalizării procedurii de selectare a clădirii destinate sediului CYBER, care să răspundă la cerințele actualizate impuse de către forul comunitar, astfel asigurându-se continuitatea procesului și îndeplinirea cu succes a celei de-a doua etape”. 

Direcția de guvernanță corporativă

 • Înfiinţarea unei Direcţii de guvernanţă corporativă care va avea printre atribuţiile specifice şi monitorizarea indicatorilor economico-financiari, respectiv elaborarea, analiza, avizarea bugetelor de venituri şi cheltuieli la întreprinderile publice, verificarea ducerii la îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor de către companiile aflate în portofoliul Ministerului Finanţelor şi va fi structurată pe ramuri de activitate/tipologii de societăţi administrate.
 • „Prin crearea acestei structuri se urmărește atât gestionarea în mod unitar a activității specifice care vizează activitatea unor instituții foarte complexe, cu un specific aparte, cât și a unor instituții financiare (atât de credit – cec și Eximbank cât și financiare nebancare – FNGCIMM aflate sub supravegherea BNR) dar și a altor entități specifice (Compania Națională Imprimeria Națională și Fondul Român de Contragarantare), realizându-se sinergii din punct de vedere al competențelor specifice și a unui cadru de diseminare a experiențelor acumulate, cu efecte pozitive asupra modului de îndeplinire a atribuțiilor specifice”, se precizează în NF.
 • Structura nou înființată va prelua de la Direcția generală management al domeniilor reglementate specific activitatea și personalul Serviciului administrarea participațiilor statului care se desființează,  activitatea și personalul Compartimentului elaborare, analiză, avizare bugete de venituri și cheltuieli, legalitate și reglementare disciplină economico financiară a întreprinderilor publice (operatori economici) și a Compartimentului monitorizare indicatori economico-financiari la întreprinderile publice, activitatea și personalul aferent acestora.
Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: