sâmbătă

20 iulie, 2024

4 iulie, 2024

Think tank-ul Bruegel publică joi un material de analiză al climatului politico-economic – social din UE care conține și o serie de recomandări adresate noilor conduceri ale instituțiilor europene.

Maria Demertzis, André Sapir și Jeromin Zettelmeyer propun 12 direcții de acțiune care să asigure creștere economică, coeziune socială, securitatea continentului și o reformă a procesului decizional în UE.

Materialul, în cele ce urmează:

Cu ce provocări se confruntă UE


În ultimii cinci ani, Uniunea Europeană a reușit să-și găsească drumul printr-o serie de șocuri majore – pandemia și creșterea prețurilor la energie în 2022.

Răspunsul UE a fost remarcabil în multe privințe, inclusiv împrumuturile UE fără precedent pentru finanțarea programului de redresare economică NextGenerationEU și o reducere coordonată a cererii de energie. Cu toate acestea, aceste crize au lăsat cicatrici adânci în UE.

Și provocările nu s-au încheiat, Uniunea având în față o listă importantă de alegeri:

1 Oferiți sprijin eficient Ucrainei

Cea mai urgentă provocare este sprijinirea Ucrainei în războiul său existențial împotriva Rusiei. O înfrângere ucraineană ar fi o catastrofă umanitară și politică și o lovitură pentru securitatea UE.

2 Revigorează creșterea


Prețurile ridicate ale energiei, o populație îmbătrânită, deficitul de competențe, investițiile private și publice lente, ieșirea insuficientă a firmelor pe terțe piețe și adoptarea lentă a tehnologiei digitale exacerbează diferențele de creștere, de lungă durată, dintre „Europa avansată” și Statele Unite.

„Europa în curs de dezvoltare” – statele membre din centrul și estul UE – se estimează că va crește mult mai rapid, aproximativ de două ori media UE, și va continua convergența cu țările UE mai bogate.

3 Atingeți obiectivele climatice pentru 2030 și pregătiți terenul pentru viitor

Respectarea Acordului ecologic european este mai importantă ca niciodată, dar va fi dificilă în contextul creșterii lente, a reacției politice împotriva costurilor acțiunilor împotriva schimbărilor climatice și a spațiului fiscal redus.

4 Accelerarea acțiunii climatice în afara granițelor UE

Un Acord verde european de succes este necesar, dar nu suficient pentru a reduce schimbările climatice.

UE trebuie să dedice mult mai multă energie și resurse pentru accelerarea reducerii emisiilor în afara granițelor sale, în special în piețele emergente și economiile în curs de dezvoltare, unde emisiile continuă să crească.

5 Restabilirea coeziunii sociale

O mai mare polarizare politică și socială în UE amenință, potențial, întregul proiect european.

Abordarea acestei probleme la nivelul UE este, totuși, o provocare, deoarece majoritatea acestor diviziuni au loc în interiorul statelor membre, mai degrabă decât între statele membre.

6 Îmbunătățirea securității externe a UE

Într-o lume mai periculoasă din punct de vedere structural, UE trebuie să-și sporească capacitățile de apărare și să facă mai mult pentru a proteja infrastructura critică, inclusiv infrastructura cibernetică.

De asemenea, trebuie să-și reducă vulnerabilitatea la perturbările comerciale și actele de constrângere economică, atât din partea Chinei, cât și (având în vedere potențiala întoarcere a președintelui Trump) din SUA.

7 Îmbunătățirea guvernanței UE

Prea multe decizii UE necesită unanimitate, acordând drept de veto fie țărilor care încearcă să își impună puncte de vedere în restul UE, fie țărilor în care guvernele nu împărtășesc pe deplin valorile democratice ale UE.

Odată cu extinderea ulterioară, UE va deveni și mai diversă. Dacă puterea veto-ului nu este redusă, UE nu se va putea extinde și nici nu va putea acționa decisiv în domenii esențiale pentru securitatea sa.

Recomandări: 12 direcții de acțiune

Recomandările au două elemente comune:

  • în primul rând, să facem mai mult cu resurse limitate
  • în al doilea rând, evitarea micromanagementului care poate deveni un impediment pentru creștere.

Recomandările sunt grupate în funcție de scopul lor principal.

Pentru promovarea creșterii economice și a coeziunii sociale

1 Aprofundarea pieței unice în zonele cu cel mai mare impact asupra creșterii

  • Politica energetică. Electrificarea este cea mai bună șansă a Europei de decarbonizare fără a fi blocată într-un dezavantaj perpetuu al costului energiei. Coordonarea la nivelul UE a investițiilor în producerea, transportul și stocarea energiei electrice și crearea unei piețe comune de energie electrică va reduce costul energiei electrice prin exploatarea avantajelor resurselor geografice, evitând dublarea investițiilor și scăzând costurile de capital.

  • Mobilitatea forței de muncă și piața internă a serviciilor. Împreună cu costurile ridicate ale energiei, deficitul de competențe este principalul impediment în calea investițiilor în UE. Pentru a promova alocarea eficientă a competențelor și serviciilor, barierele din calea mobilității ocupaționale trebuie reduse, prin eliminarea sau reformarea reglementărilor profesionale care împiedică mobilitatea, extinderea recunoașterii automate a calificărilor profesionale și îmbunătățirea coordonării securității sociale. Recomandările raportului Letta oferă un bun punct de plecare.

  • Uniunea bancară și a piețelor de capital. Gestionarea crizelor bancare ar trebui consolidată într-un Consiliu unic de rezoluție consolidat, care să integreze toate entitățile naționale relevante și să fuzioneze sistemele de garantare a depozitelor. Băncile care depind foarte mult de guverne naționale (și invers) ar trebui să beneficieze de stimulente de reglementare pentru a-și diversifica expunerile suverane. Un supraveghetor comun și independent al pieței valorilor mobiliare ar fi o modalitate fezabilă și eficientă de a propulsa înainte uniunea piețelor de capital.

2 Limitați excesul de reglementare și faceți reglementările UE favorabile creșterii

Reglementarea poate avea efecte negative dacă sarcinile de conformitate sunt prea mari sau implementarea este slabă. Presiunea de a reglementa prea mult sau prea devreme poate veni din toate direcțiile, inclusiv din statele membre (împingând UE să caute să replice legislație), din Comisie (care încearcă să prevină legislația inconsecventă a statelor membre) sau chiar din mediul de afaceri (care căută securitatea juridică).

Trebuie să fiți conștienți de această stare de fapt și să împingi împotrivă. Reducți sarcina de reglementare. Evaluarea impactului trebuie să fie sistematică, să includă evaluarea actelor delegate și de punere în aplicare și ar trebui să fie actualizată pentru a ține seama de schimbările majore introduse în procesul legislativ.

Pentru a îmbunătăți calitatea, este nevoie de o schimbare radicală: evaluarea ex-post ar trebui să fie efectuată de o autoritate independentă, cum ar fi Curtea de Conturi Europeană, care ar putea avea competența extinsă.

Implementați regulile digitale adoptate în ultimii cinci ani într-un mod care să stimuleze concurența între serviciile bazate pe date, să nu submineze start-up-urile inovatoare și să minimizeze costul conformității cu reglementările, în special pentru firmele mici. Acest lucru va necesita o coordonare puternică a organismelor de supraveghere digitală și, eventual, crearea unui singur organism de reglementare digital.

3 Îmbunătățiți guvernanța, misiunea și finanțarea sprijinului pentru inovare

UE a avut dreptate să creeze Consiliul European pentru Inovare (EIC) pentru a sprijini „inovarea revoluționară”, alături de sprijinul său existent pentru cercetarea științifică. Dar guvernanța EIC trebuie să fie consolidată prin înființarea unui consiliu autonom compus din lideri recunoscuți în tehnologie responsabili de selecția proiectelor. Sprijinul UE pentru inovare ar trebui extins, de asemenea, printr-un pilon separat, orientat spre misiune, condus de o instituție independentă, în conformitate cu Agențiile pentru Proiecte de Cercetare Avansată din SUA, care sunt capabile să ia decizii discreționare de sprijin în urmărirea unui mandat stabilit politic.

4 Orientați bugetul UE pe bunurile publice ale UE

Bugetul UE ar trebui reorientat către bunurile publice europene, inclusiv infrastructura transfrontalieră, sprijinul pentru inovare, investițiile publice ecologice în UE, finanțarea internațională pentru schimbările climatice și finanțarea parteneriatelor internaționale.

Pentru a crea resursele pentru finanțarea acestor priorități, ponderea alocată Politicii Agricole Comune ar trebui redusă, prin introducerea cofinanțării de către statele membre UE. Ar trebui să se exploreze, de asemenea, un buget mai mare al UE, dar numai dacă politicile actuale care absorb majoritatea fondurilor bugetare ale UE (PAC și coeziune) sunt, de asemenea, reformate.

5 Extindeți programul Blue Card, transformați-l în piatra de temelie pentru rezidență permanentă

Principalul instrument al UE pentru imigrația bazată pe ocuparea forței de muncă, Cartea Albastră, nu a reușit să atragă mai mulți lucrători calificați în toată UE. Reformele recente ale Directivei Cărții Albastre (2021) și ale Directivei privind permisul unic (2024) merg pe calea corectă, dar sunt insuficiente.

Cetățenii străini care absolvă învățământul terțiar sau care urmează o formare profesională relevantă în UE ar trebui să primească automat o Carte Albastră, care să le permită să rămână și să lucreze în UE timp de cel puțin un an după studii sau formare. Lucrătorii care și-au epuizat perioada de ședere oferită de Cartea Albastră, dar care îndeplinesc toate criteriile relevante, ar trebui să aibă opțiunea de a rămâne rezidenți și angajați în UE prin crearea de legături explicite între sistemul Cărții Albastre și dispozițiile statelor membre privind rezidența permanentă.

6 Apărați concurența, deschiderea și multilateralismul

Respectarea concurenței și a normelor privind ajutorul de stat rămân esențiale pentru dispariția firmelor ineficiente, pentru înființarea firmelor noi și pentru creșterea productivității. Un sistem comercial bazat pe reguli rămâne esențial pentru a asigura accesul la piața de export și la bunurile și serviciile importate la cel mai mic cost, inclusiv produse intermediare și materii prime care sunt esențiale pentru competitivitatea UE.

Împreună cu economii avansate care au o concepție similară, inclusiv Regatul Unit, Japonia, Canada și Coreea de Sud, UE ar trebui să continue să fie o forță pentru a menține piețele mondiale deschise și a lupta împotriva protecționismului. Acest lucru necesită apărarea și reformarea regulilor Organizației Mondiale a Comerțului, în special tratamentul subvențiilor, și eficientizarea OMC ca instituție.

Protejați Green Deal și extindeți acoperirea sa globală

7 Promovarea industrializării ecologice și stabilirea unui contract social ecologic

Obiectivele acordului ecologic vor avea costuri pe termen mediu pentru competitivitatea industrială europeană, în special după pierderea cotelor gratuite ETS (certificate de emisii) și, mai târziu, când se aplică ETS2. Acest lucru ar trebui abordat prin consolidarea avantajului comparativ al UE în domeniul tehnologiilor curate prin instrumente precum sprijinul pentru inovare orientat spre misiune propus în recomandarea 3.

Un alt obstacol în calea atingerii obiectivelor Pactului ecologic este povara disproporționată a prețurilor și a reglementării carbonului suportată de grupurile vulnerabile. Pentru a rezolva acest lucru, Fondul pentru tranziție justă și Fondul pentru climat social trebuie să fie mai bine direcționate pentru a-i ajuta pe cei cu venituri mai mici să se adapteze la tranziția energetică, în timp ce politica agricolă comună ar trebui transformată într-un „Acord verde rural” care sprijină fermierii.

8 Creșteți finanțarea internațională pentru schimbările climatice

UE trebuie să înceteze să se gândească la finanțarea internațională pentru schimbările climatice ca o formă de ajutor pentru dezvoltare. Finanțarea pentru schimbările climatice care accelerează semnificativ decarbonizarea este în interesul economic direct al UE și al altor țări avansate și este cel puțin la fel de rentabilă ca banii cheltuiți pentru decarbonizare în cadrul UE.

UE și membrii săi G7 ar trebui să sponsorizeze o inițiativă G7-UE pentru a extinde și a extinde sprijinul pentru reducerea emisiilor în economiile emergente și în curs de dezvoltare. Aceasta ar trebui să includă finanțare suficientă prin granturi pentru a plăti tranzițiile sociale ale comunităților care se bazează pe cărbune.

Consolidarea securității UE

9 Sprijinirea Ucrainei și consolidarea autonomiei de apărare a UE

Faceți tot ce este necesar pentru a vă asigura că Ucraina are atât sprijin fiscal suficient, cât și hardware militar suficient pentru a se apăra, chiar dacă sprijinul SUA ar scădea. Oprirea agresiunii Rusiei ar justifica:
1) împrumutul comun al UE;
2) prefinanțarea (sau garanțiile de cumpărare pentru) producție de apărare.

Creați o piață unică pentru producția și achizițiile de apărare. În timp ce Tratatul UE (articolul 346) nu impune o astfel de piață unică, stabilirea acesteia este permisă și va reduce costul înarmării și va crește flexibilitatea aprovizionării cu arme. Creați un fond temporar al UE în afara bugetului pentru a accelera reînarmarea. Aceasta ar putea fi finanțată fie prin împrumuturi comune, fie prin contribuții ale statelor membre.

Alocările de finanțare (sau arme achiziționate prin finanțare comună) ar trebui să urmeze o logică de eficiență – de exemplu, cu o pondere mai mare distribuită țărilor de la granițele UE cu niveluri mai mari de cheltuieli pentru apărare.

10 Abordați punctele moarte ale securității economice

Deși strategia de securitate economică a Comisiei a fost lăudabilă – în special crearea Instrumentului anti-coerciție – ea riscă să fie prea concentrată pe calamitățile din trecut (perturbarea importurilor) în loc să anticipeze posibilele riscuri ale viitorului. UE trebuie să abordeze aceste riscuri împreună cu aliați care au aceleași opinii, inclusiv Regatul Unit și Japonia. De asemenea, trebuie să valorifice agenda pieței unice, având în vedere securitatea.

11 Resetați relația cu Regatul Unit

Relația UE-Regatul Unit este importantă pentru ambii parteneri din motive de securitate și economice. O relație mai strânsă ar trebui căutată în special în apărare – cu o relație mai strânsă UE-Marea Britanie în cadrul NATO, pentru a preveni și (dacă este inevitabil) gestionarea unei reduceri a angajamentului SUA – și achiziții comune de apărare.

Dezvoltarea unei piețe unice europene în producția de apărare ar trebui să includă Regatul Unit – dacă este necesar, susținută de un tratat interguvernamental. Îmbunătățiți sau extindeți Acordului de comerț și cooperare existent UE-Regatul Unit.

Reformați procesul decizional al UE

12 Reforma procesului decizional al UE pentru o mai mare eficiență și pentru pregătirea extinderii

UE ar trebui să fie inovatoare în pregătirea pentru următorul val de extindere, inclusiv pentru aderarea Ucrainei. Aderarea în etape ar trebui luată în considerare cu seriozitate. Este puțin probabil ca Ucraina sau orice altă țară candidată să se alăture UE în timpul mandatului dumneavoastră și este posibil să fiți tentat să negociați pur și simplu aderarea cu țările candidate și să ignorați reformele pe care UE însăși trebuie să le implementeze pentru a putea funcționa după următorul extindere.

Aceasta ar fi o greșeală uriașă: procesul decizional și guvernanța UE sunt problematice chiar și astăzi. Nu ar trebui să vă fie frică să începeți dezbaterea instituțională, deoarece este foarte complicată. Nici cooperarea consolidată, nici măcar modificările tratatelor nu ar trebui să fie excluse.

În același timp, guvernanța nu ar trebui să fie un exercițiu ideologic care să confrunte unul împotriva celuilalt, pro și împotriva integrării UE. Ar trebui să fie un exercițiu de pragmatism: poate fi nevoie de mai multă integrare în unele domenii, dar nu în altele.

(Citiți și: ”Avanpremieră la Raportul Draghi: China cheltuie de 3 ori mai mult decât Germania și Franța la un loc pe politici industriale; prețul energiei europene dărâmă competitivitatea”)

***

Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Sâmbătă seară ne-a trecut tuturor – nu numai lui Donald

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: