Consiliul Fiscal despre rectificarea bugetară: Pentru a compensa creșterea cheltuielilor totale au fost scăzute cheltuielile de investiții. Atenție la bugetele locale! - CursDeGuvernare.ro
miercuri

20 octombrie, 2021

Consiliul Fiscal despre rectificarea bugetară: Pentru a compensa creșterea cheltuielilor totale au fost scăzute cheltuielile de investiții. Atenție la bugetele locale!

22 august, 2012

Ionuț Dumitru, președintele Consiliului Fiscal

Consiliul Fiscal și-a făcut publice miercuri opiniile referitoare la Raportul semestrial privind situația economică și bugetară a României și la Execuția bugetară pe anul 2012 – documente elaborate și trimise Consiliului de către Ministerul de Finanțe.

În privința raportului semestrial Consiliul fiscal atrage atenția pe țintele macroeconomice, situația arieratelor, ”eșecul semnificativ” al absorbției fondurilor europene, riscurile pe care le presupun prefinanțările în condițiile unor programe oprite de la plată, situația implementării managentului privat în companiile de stat și a veniturilor la bugetul de stat.

În privința rectificării bugetare, Consilul Fiscal atrage atenția asupra scăderii veniturilor bugetare, asupra impactului pe care-l are asupra bugetului recuperarea reducerilor salariale din a doua parte a anului, de creșterea cheltuielilor cu dobânzile ca urmare a scumpirii finanțărilor și a deprecierii leului, precum și asupra scăderii cheltuielilor cu investițiile.

Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.
Abonează-te la newsletter aici.

Iată câteva din observațiile Consiliului Fiscal:

Observații și recomandări la Raportul semestrial privind situația economică

Observații și recomandări privind rectificarea bugetară pe anul 2012

 • veniturile bugetare sunt previzionate a scădea cu 1,64 miliarde de lei ca urmare a impactului nefavorabil al revizuirii descendente a veniturilor nefiscale (-1,39 miliarde lei), veniturilor din accize (-0,8 miliarde lei), veniturilor din capital (-0,58 miliarde lei) dar și a diminuării semnificative a sumelor primite de la UE în contul plăților efectuate (-1,86 miliarde lei)
 • unele elemente ale majorării cheltuielilor totale sunt localizate în principal la nivelul cheltuielilor de personal (+1,15 miliarde lei) pentru a permite o nouă etapă de recuperare a reducerilor salariale din sectorul bugetar operate în 2010, la nivelul cheltuielilor cu bunuri și servicii (+1,037 miliarde lei, alimentate pe partea de venituri bugetare in principal din taxa de clawback) motivată în principal de plata arieratelor din sectorul sanitar, la nivelul cheltuielilor cu dobânzile ca urmare a creșterii costurilor de finanțare și a deprecierii leului (+1 miliard de lei) dar și alocări suplimentare către fondul de rezervă (+332 mil. lei)
 • Reduceri de cheltuieli sunt previzionate în principal la nivelul categoriei „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare” (-772 mil. lei), în timp ce cheltuielile de capital și „alte transferuri”, nete de impactul schemelor de compensare sunt diminuate cu 196 mil. lei și respectiv 1156 mil lei
 • Revizuirea descendentă a veniturilor bugetare, excluzând impactul schemelor de compensare de tip swap este motivată atat de reducerea estimării de creștere economică pentru 2012 de la 1,8-2,3% la 1,2% dar și de prognozele iniţiale prea optimiste în legătură cu unele categorii de venituri.
 • Consiliul Fiscal remarcă în continuare lipsa de transparență în ceea ce privește fundamentarea veniturilor nefiscale și a celor din capital, revizuirea negativă a acestora nefiind suficient explicată, în condițiile în care evoluția acestora poate genera riscuri semnificative la adresa atingerii țintelor fiscal-bugetare
 • Un element pozitiv este reprezentat de evoluția peste așteptări a veniturilor din impozite pe venit și salarii din primele șase luni ale anului care ar putea indica o creștere a eficienței colectării, determinând astfel o revizuire ascendentă semnficativa a acestora pentru sfârşitul anului
 • Absorbția fondurilor europene se menține foarte slabă iar țintele pentru sfârşitul anului au fost revizuite în scădere. Cu toate acestea, în opinia Consiliului Fiscal, în contextul blocării unor programe operaționale, persistă riscuri majore în ceea ce privește atingerea noilor ținte revizuite, cu posibile consecințe asupra nivelului deficitului bugetar, în condițiile continuării angajării unor cheltuieli pentru proiecte cu finanţare de la UE din resurse proprii până la primirea banilor de la Uniunea Europeană
 • recenta decizie de majorare a salariilor implică cheltuieli de personal mai mari cu 1,15 miliarde lei, încălcându-se astfel prevederile legii responsabilității fiscal-bugetare. În vederea promovării unui cadru fiscal predictibil, bazat pe reguli și ținte clare, Consiliul Fiscal recomandă includerea oricăror modificări în politica salarială în proiectul iniţial de buget
 • Majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii este explicată parțial de necesitatea reducerii arieratelor din sectorul sanitar, sursa acestei alocări suplimentare fiind reprezentată de veniturile din taxa clawback care nu a fost inclusă în bugetul inițial
 • Cheltuielile de investiții, cuprinzând – cheltuieli de capital din surse proprii, cheltuielile aferente proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare, cheltuielile aferente programelor cu finanţare rambursabilă şi alte transferuri de natura investiţiilor – sunt revizuite în scădere cu 2070 milioane de lei, exclusiv impactul schemelor de compensare (scăderea este de 1289 mil lei dacă luăm în considerare datele brute, care includ şi impactul swap-urilor). De asemenea, față de bugetul aprobat pentru 2012 fondul de rezervă este majorat cu 332 milioane lei, fără a se preciza destinația acestei alocări suplimentare
 • Pentru a compensa parțial creșterea cheltuielilor totale, au fost revizuite descendent cheltuielile de investiții totale finanțate atât din surse interne cât și cele finanțate din surse externe (în principal fonduri europene). Cu toate acestea, Consiliul Fiscal consideră că formularea transparentă a bugetului de investiţii pornind de la o analiză a portofoliului existent de proiecte şi raţionalizarea acestuia prin identificarea celor prioritare, concomitent cu alocarea pe bază multi-anuală a finanţărilor aferente pot conduce la o eficiență economică mai ridicată a acestora în pofida alocărilor ceva mai reduse, rezervele de eficiență în acest sens fiind foarte ridicate.
 • Consiliul Fiscal reiterează recomandarea de stabilire de ţinte trimestriale de absorbţie efectivă de fonduri europene, pe ordonatori de credite, care să fie monitorizate cu stricteţe şi care să permită corectarea rapidă a eventualelor deficienţe

De asemenea, Consiliul Fiscal atrage atenția asupra reglementărilor pe care execuția bugetară le încalcă și de la care, cel mai probabil, se vor face derogări, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani:

 • Proiectul de rectificare nu îndeplinește regula stipulată la art. 9, alin. (2) din Legea nr. 69/2010 conform căruia totalul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat nu poate fi majorat pe parcursul anului bugetar, cu ocazia rectificărilor bugetare.
 • Proiectul de rectificare nu îndeplineşte regula cu privire la rectificările bugetare stipulată la art. 16 din Legea nr. 69/2010 conform căruia cheltuielile totale ale bugetului general consolidat, excluzând asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori, pot fi suplimentate cu ocazia rectificărilor bugetare numai pentru plata serviciului datoriei publice şi pentru plata contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene.


citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

   ”Nu știm ce și unde vom fi atunci: dar timp de 25 de ani, această publicație trimestrială (format A4, peste 200 de pagini într-o realizare premium)...

rrr