sâmbătă

2 martie, 2024

29 noiembrie, 2012

Comisia Europeană a adoptat, miercuri, Analiza Anuală a Creșterii (AAC) 2013, stabilind cinci priorități menite să orienteze statele membre aflate în criză spre relansarea creșterii economice, informează un comunicat al Comisiei Europene.

Cel mai important mesaj al AAC este acela că, deși politicile UE încep să dea rezultate – deficitele scad, tensiunile de pe piețele financiare se atenuează și apar semne de îmbunătățire a competitivității în unele state membre – este necesară continuarea reformei pentru a genera o creștere economică durabilă și noi locuri de muncă.

Din acest motiv, Comisia consideră că cele cinci priorități prezentate în AAC de anul trecut rămân valabile. Cele cinci priorități sunt:

  • continuarea unei consolidări fiscale diferențiate și favorabile creșterii economice;
  • reluarea activității normale de creditare a economiei;
  • promovarea creșterii economice și a competitivității în prezent și în viitor;
  • abordarea aspectelor legate de șomaj și a consecințelor sociale ale crizei și
  • modernizarea administrației publice.

Fiecare dintre cele cinci priorități se axează pe creșterea economică și ocuparea forței de muncă, punând un accent deosebit pe echitate. Un sprijin specific pentru cercetare în sectorul public și în cel privat, un sistem de educație și formare mai performant pentru creșterea nivelurilor generale de competențe și simplificarea regimului juridic pentru înființarea de societăți – toate aceste măsuri pot contribui la stimularea competitivității și, prin urmare, la creștere economică, precizează executivul comunitar.

Piața unică și dezvoltarea în continuare a industriilor de rețea (transporturi, energie și infrastructuri internet) favorizează dezvoltarea întreprinderilor și permit consumatorilor să beneficieze de produse/bunuri și servicii de mai bună calitate.

Şomaj pe termen lung, la cote alarmante

AAC subliniază că situația de pe piața muncii necesită o reacție urgentă. În ultimele 12 luni, numărul șomerilor a crescut cu 2 milioane, iar în prezent, numărul total al persoanelor care nu au un loc de muncă fiind de peste 25 de milioane. Șomajul pe termen lung a atins cote alarmante, iar, în multe țări, situația tinerilor s-a deteriorat în mod dramatic.

AAC subliniază prioritățile în vederea pregătirii unei redresări generatoare de locuri de muncă, a îmbunătățirii capacității de inserție profesională și a promovării incluziunii sociale. Confruntate cu o creștere a numărului de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, statele membre ar trebui să promoveze serviciile publice de ocupare a forței de muncă și să accelereze politicile active în domeniul pieței forței de muncă”, inclusiv asistența oferită persoanelor care își caută un loc de muncă, stagii de ucenicie, sprijin acordat antreprenorilor și stagii de calitate.


Situația tinerilor este deosebit de îngrijorătoare, în multe țări, șomajul în rândul tinerilor ajungând la 50 %. Comisia a înființat echipe de acțiune pentru a ajuta cele opt state membre cu cele mai ridicate niveluri de șomaj în rândul tinerilor în redirecționarea fondurilor UE pentru formarea profesională și programe de sprijin. De asemenea, AAC invită statele membre să dezvolte o „garanție pentru tineret”, prin care fiecare persoană cu vârsta sub 25 de ani primește o ofertă de un loc de muncă, beneficiază de posibilitatea de a-și continua studiile sau de un stagiu în termen de patru luni de la terminarea studiilor sau din momentul în care a devenit șomer. Comisia va prezenta, la 5 decembrie, o propunere completă privind garanțiile pentru tineret în cadrul pachetului privind locurile de muncă pentru tineri.

Protecția categoriilor mai vulnerabile

Impozitele pe venit și contribuțiile la asigurările sociale ar trebui să fie reduse, în special în cazul persoanelor cu salarii mici, și ar trebui intensificate reformele menite să simplifice legislația muncii și să dezvolte programe de lucru flexibile, precum și să asigure o evoluție a salariilor care să sprijine crearea de locuri de muncă. De asemenea, sunt necesare eforturi suplimentare pentru a asigura eficacitatea sistemelor de protecție socială și dezvoltarea strategiilor de incluziune activă pentru a contracara efectele crizei.

Concomitent cu AAC,Comisia publică cel de al doilea raport privind mecanismul de alertă referitor la dezechilibrele macroeconomice (RMA). RMA se bazează pe  11 indicatori, pe evoluții în materie de competitivitate, îndatorare, prețuri ale activelor, ajustare și legături cu sectorul financiar. RMA 2013 demonstrează că se înregistrează progrese în ceea ce privește ajustarea dezechilibrelor macroeconomice. Deficitele de cont curent sunt în scădere în țările cu dezechilibrele externe cele mai mari, grație îmbunătățirii treptate a rezultatelor la export și creșterii competitivității, iar efectuarea corecției pe piața imobiliară este în curs.

RMA 2013 solicită efectuarea unor analize aprofundate în ceea ce privește evoluția acumulării și a corectării dezechilibrelor macroeconomice în 14 state membre ale UE: Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Franța, Italia, Cipru, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Slovenia, Finlanda, Suedia și Regatul Unit. Numai după finalizarea analizelor aprofundate, în primăvara anului viitor, Comisia va decide în legătură cu existența unor dezechilibre și va propune recomandări politice adecvate.

Comisia publică, de asemenea, primul său raport anual privind integrarea pieței unice, care monitorizează funcționarea pieței în cadrul semestrului european. Toate aceste rapoarte pun la dispoziția Comisiei analize și informații importante, în vederea întocmirii recomandărilor specifice fiecărei țări, care urmează a fi prezentate în primăvarăla Consiliul European.

Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

(Textul de mai jos e preluarea integrală a editorialului de

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: