Codul de etică pentru învățământul preuniversitar / Meditațiile plătite pentru elevii de la clasă sunt interzise doar dacă este vorba de constrângere - CursDeGuvernare.ro
miercuri

27 octombrie, 2021

Codul de etică pentru învățământul preuniversitar / Meditațiile plătite pentru elevii de la clasă sunt interzise doar dacă este vorba de constrângere

21 decembrie, 2016

scoala-eleviProfesorii nu pot cere sau accepta bani și cadouri de la părinți, pentru serviciile educaționale, și nici nu pot oferi meditații contra cost pentru proprii elevi, „prin constrângere”, potrivit proiectului Codului de etică pentru învățământul preuniversitar.

Codul a fost pus în dezbatere și conține prevederi care vizează relația profesorilor cu elevii, cu părinții și cu celelalte cadre didactice.

Codul este aplicabil tuturor persoanelor din sistemul național de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional, responsabile cu instruirea și educația și care îndeplinesc funcția de personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal didactic de conducere, de îndrumare și control și personal didactic asociat în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional, în inspectoratele școlare și casele corpului didactic, denumite generic „personal didactic”.


Toate aceste cadre didactice au obligația de a cunoaște, de a respecta și de a aplica prevederile Codului, precizează proiectul.

Norme ce trebuie respectate în relația cu elevii

 • supravegherea pe parcursul activităților desfășurate în unitatea de învățământ, cât și în cadrul celor organizate de unitatea de învățământ în afara acesteia
 • monitorizarea, semnalizarea și interzicerea agresiunilor verbale și/sau fizice și a tratamentelor umilitoare/degradante asupra educabililor
 • asigurarea protecției fiecărui educabil, prin denunțarea formelor de violență verbală/fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijență sau de exploatare a acestora
 • combaterea oricăror forme de abuz
 • interzicerea hărțuirii sexuale și a relațiilor sexuale cu educabilii
 • este interzisă fraudarea examenelor
 • este interzisă solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii de interes privat pentru cadrul didactic, în vederea beneficierii de către elevi de tratament preferențial ori sub amenințarea unor sancțiuni, de orice natură ar fi acestea
 • sunt interzise traficul de influență și favoritismul
 • este interzisă oferirea de meditații contra cost, cu proprii elevi, prin constrângere
 • trebuie asigurată de șanse și promovarea principiilor educației incluzive
 • sunt obligatorii susținerea demnității și recunoașterea meritului personal al fiecărui elev.

Norme ce trebuie respectate în relația cu părinții

 • stabilirea unei relații de încredere mutuală și a unei comunicări deschise
 • respectarea confidențialității informațiilor și datelor furnizate și a dreptului la viață privată și de familie
 • profesorul nu poate accepta sau impune, în relația cu părinții/tutorii sau susținătorii legali, dobândirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaționale oferite
 • cadrele didactice pot recomanda auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precădere cele deschise și gratuite, fără a impune achiziționarea celor non-gratuite.

Norme pentru relațiile colegiale

 • asigurarea respectului reciproc
 • exercitarea solidarității între colegi, în situații în care interesul comun al educației trebuie apărat
 • susținerea cooperării și sprijinului reciproc în activitățile de predare-învățare și în apărarea intereselor profesionale
 • tolerarea diferențelor și evitarea denigrării
 • respectul sferei private
 • încurajarea competiției loiale
 • semnalizarea fraudei intelectuale și a plagiatului
 • evitarea practicării oricărei forme de discriminare în relațiile cu ceilalți colegi.

Sesizări privind încălcarea Codului

Orice persoană, participantă/implicată în mod direct sau indirect în activitățile din domeniul educațional preuniversitar, care consideră, în mod întemeiat, prin raportare la prevederile prezentului Cod, că este victima sau martorul unui comportament lipsit de etică profesională din partea unei/unor persoane din cadrul personalului didactic, are dreptul de a sesiza Comisia etică județeană/a municipiului București.

Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.
Abonează-te la newsletter aici.

Sesizările trebuie făcute în scris, pe adresa electronică sau fizică, a Comisiei de etică.

Sesizările pot fi individuale sau colective și primesc un număr de înregistrare care se comunică persoanei/persoanelor care au făcut sesizarea. În termen de maxim 30 de zile Comisia de etică trebuie să dea un răspuns oficial, mai prevede Codul de etică al cadrelor didactice aflat în dezbatere publică.


citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

   ”Nu știm ce și unde vom fi atunci: dar timp de 25 de ani, această publicație trimestrială (format A4, peste 200 de pagini într-o realizare premium)...

rrr