fbpx

Analiză

Finanțarea deficitului bugetar: Cât mai trebuie să împrumute România și de unde. Statul găsește bani tot mai greu

Statul începe să întâmpine dificultăți în finanțarea deficitului bugetar, datoria publică va depăși cât de curând pragul de 50% din PIB, reiese din datele consultate… Mai mult

20.07.2021

Just Business

Radiografia creditării corporate: Comerțul răstoarnă ierarhia creditării – construcțiile și serviciile au profitat cel mai mult de dobânzile mici și de programele guvernamentale

Cele mai mari creșteri ale creditelor au fost înregistrate anul trecut de companiile din construcții și comerț. Au urmat cele din servicii, pe seama telecomunicațiilor… Mai mult

20.07.2021

Europa

Anacronismele României: Mari capacități de energie regenerabilă, emisii scăzute de CO2, dar economie incoerentă

Ponderea mai mare a producției de energie regenerabilă în România și emisiile mai scăzute de CO2, față de mediile UE, ascund anumite deficiențe ale sistemului… Mai mult

19.07.2021

La obiect

Noua țintă a României de reducere a emisiilor de gaze de seră ajunge la 12% în transporturi, clădiri și agricultură – Proiect

România are cea mai mare reducere a emisiilor totale de GES dintre membrele UE, mai ales ca urmare a dezagregării industriei și mai ales a… Mai mult

19.07.2021

Achiziții publice de 11,3 miliarde de euro în 2015: Jumătate din valoarea atribuirilor prin SEAP au fost contestate. În cazul a 30% din valoare s-au dispus măsuri după contestații

de Alexandra Pele 2.3.2016

achizitii publice dosare firmaAnul trecut, valoarea estimată a procedurilor de atribuire inițiate prin SEAP a fost de 49,9 miliarde de lei, echivalentul a circa 11,3 miliarde de euro, în scădere cu 35,5% față de 2014.

Valoarea procedurilor contestate de operatorii economici care au participat la aceste licitații se ridică la aproape jumătate din valoarea totală a procedurilor de achiziție publică derulate prin SEAP, reiese din raporul anual al Consiliului Național de Soluționare a Contestanțiilor (CNSC).

În 2015, CNSC s-a pronunțat în cazul unor proceduri de atribuire în valoare de peste 29 de miliarde de lei (6,5 miliarde de euro).

Bogdan Lehel Lorand, președintele CNSC, atrage atenția că intrarea în vigoare a noului cadru legal privind achizițiile publice va releva ”cel mai probabil, și alte dificultăți, cu precădere legate de asimilarea și citirea corectă a acestuia”.

Valoarea procedurilor în cazul cărora Consiliul a dispus măsuri de respingere a contestațiilor a fost de circa 14,3 miliarde de lei, respectiv 49,5% din valoarea totală a procedurilor în cadrul cărora s-a pronunțat instituția.

CNSC a anulat proceduri în valoare de 2,5 miliarde de lei și a dispus măsuri de remediere în cazul unor proceduri în valoare de 12 miliarde de lei.

”În anul 2015, valoarea estimată a procedurilor de atribuire în care Consiliul a admis contestațiile și a anulat proceduri a scăzut cu 31,8% comparativ cu anul precedent, însă a crescut cu 27,3% valoarea estimată a procedurilor în care CNSC a pronunțat decizii de admitere și a dispus remedierea procedurilor față de anul 2014”, se arată în raportul anual al Consiliului.

cnsc

Sursă: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC)

În ciuda faptului că valoarea procedurilor anulate a scăzut, instituția atrage atenția că există în continuare ”nereguli în domeniul achizițiilor”.

Din valoarea estimată de 2,5 miliarde de lei (576,4 milioane de euro) a procedurilor anulate de CNSC, valoarea de 56,4 milioane de lei reprezintă procedurile de atribuire finanțate din fonduri europene.

Ca număr, Consiliul a admis în 2015 circa 34,8% dintre contestațiile depuse. Numărul de decizii de anulare a procedurii publice a fost de 31, iar cel al deciziilor de remediere a procedurilor a fost de 862.

ev decizii

Sursă: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC)

Jumătate din valoarea procedurilor de atribuire din SEAP, contestată de operatorii economici

În 2015, prin SEAP au fost inițiate un număr de 22.227 de proceduri de atribuire, în creștere cu 21% față de anul precedent, cu o valoare totală de circa 49,9 miliarde de lei, echivalentul a 11,2 miliarde de euro.

Cu toate că numărul de proceduri inițiate în SEAP a crescut, valoarea acestora a fost mai mică în 2015 decât în anii anteriori: 49,9 miliarde de lei, față de 77,4 miliarde de lei în 2014, respectiv 74,5 miliarde de lei în 2013.

CNSC s-a pronunțat, ca urmare a plângerilor depuse, în cazul a 58,1% din valoarea estimată a procedurilor inițiate prin SEAP. În cazul a 29,3% din valoarea totală a procedurilor inițiate din SEAP, Consiliul a dispus admiterea contestațiilor de anulare a licitațațiilor sau de remediere a procedurilor.

”Dacă însă comparăm valoarea totală anuală estimată a procedurilor inițiate în anul 2015 în SEAP (49,9 miliarde de lei) cu valoarea totală estimată a procedurilor în care CNSC a admis contestațiile formulate de operatorii economici și a dispus măsuri de remediere a procedurilor/anularea procedurilor (14,6 miliarde de lei), rezultă că acestea din urmă reprezintă 29,3% din valoarea totală estimată a procedurilor inițiate în SEAP”, se arată în raportul menționat.

 • valoarea estimativă a procedurilor în care CNSC a dispus măsuri de remediere a fost de 12 miliarde de lei – 24,2% din valoarea totală estimată a procedurilor inițiate în SEAP.
 • valoarea estimativă a procedurilor în care CNSC a dispus măsuri de anulare a fost de 2,6 miliarde de lei – 5,1% din valoarea totală estimată a procedurilor inițaite în SEAP. Ponderea valorii procedurilor anulate în urma unor contestații a crescut (de la 4,8% din total în 2014, la 5,1% anul trecut).
seap

Sursă: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC)

Obiectul contestațiilor formulate de operatorii economici

Rezultatul procedurii de atribuire a fost cel mai contestat aspect, reiese din plângerile depuse la CNSC. Așadar, în 2014, dintre cele 2.559 de contestații formulate de operatorii economici, un număr de 429 (16,8%) au vizat documentația de atribuire, iar 2.130 rezultatul procedurii (83,2%).

obiectul contestatiilor

Sursă: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC)

În legătură cu documentația de atribuire, agenții economici au acuzat:

 • cerințe restrictive cu privire la experiența similară, criterii de calificare, specificații tehnice;
 • criterii de atribuire și factor de evaluare fără algoritm de calcul, cu algoritm de calcul netransparent sau subiectiv;
 • menționarea în cadrul documentației de atribuire a unor denumiri de tehnologii, produse, mărci, producători fără a se utiliza sintagma ”sau echivalent”;
 • lipsa unui răspuns clar, complet și fără ambiguități din partea autorității contractante, la solicitările de clarificări vizând prevederile documentației de atribuire;
 • forma de constituire a garanție de participare;
 • impunerea de clauze contractuale inechitabile sau excesive;
 • nedivizarea achiziției pe loturi, în cazul produselor/lucrărilor similare.
obiectul contestatiilor 2

Sursă: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC)

Contestațiile la deciziile CNSC

Pe parcursul anului 2015, din totalul de 2.568 de decizii emise de CNSC un număr de 537 de decizii au fost atacate cu plângere la Curțile de Apel competente. Dintre acestea, în cazul a 42 de decizii s-a dispus casarea sau desființare, iar 32 au fost modificate în parte, în celelalte cazuri justiția dând câștig de cauză Consiliului.

”Comparând, în intervalul 2006-2015, deciziile casate/modificate de către Curțile de Apel competente ca urmare a plângerilor formulate de operatorii economici/autoritățile contractante (896 de decizii), cu numărul deciziilor pronunțate de către Consiliu, se observă că un număr de 57.596 decizii emise de instituția noastră (98,1%) au rămas definitive și irevocabile”, se arată în raport.

Noul cadru legal privind achizițiile publice

Bogdan Lehel Lorand, președintele CNSC, atrage atenția că ”numărul de contestații este un indicator al disfuncționalităților din interiorul sistemului, iar intrarea în vigoare a noului cadru legal va releva, cel mai probabil, și alte dificultăți, cu precădere legate de asimilarea și citirea corectă a acestuia”.

La elaborarea strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice au participat inclusiv specialiști ai CNSC. Aceasta a fost adoptată în octombrie 2015 și ”aduce o nouă abordare în domeniul achizițiilor publice, mutând accentul de la procedură la proces, de la valoarea contractului propriu-zis la <<value for money>> și la costul întregului ciclu de viață al unei achiziții, de la supra-reglementare la o legislație suplă, dublată de ghiduri coerente, actualizate, consolidate și validate de Agenția Națională pentru Achiziții Publice”, potrivit Guvernului.

Luna trecută, Guvernul a motificat ;i normele de aplicare a prevederilor privind atribuirea contractelor de achiziție publică, pe de o parte pentru soluționarea unor probleme ridicate, în mod constant, în practica achizițiilor publice, iar, pe de altă parte, pentru eliminarea barierelor artificiale apărute în activitatea curentă a autorităților contractante.

În acest sens, Executivul a adoptat în ședința din 10 februarie o Hotărâre care modifică și completează HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din OUG 34/2006.

O serie de modificări incluse în actul normativ urmăresc clarificarea unor situații încă nereglementate sau reglementate insuficient, se arăta într-un comunicat de presă emis de Guvern. Printre acestea, se numără:

 • În cazul rezilierii contractului de achiziție publică din vina exclusivă a contractantului, autoritatea contractantă emite documentul constatator în termen de 14 zile de la data rezilierii. Un exemplar al acestui document constatator se va încărca în SEAP și va putea fi vizualizat de toți cei interesați. În vechea legislație nu exista obligativitatea încărcării documentului în SEAP. Documentul constatator se întocmește în două exemplare, autoritatea contractantă având următoarele obligații să elibereze un exemplar operatorului economic și să depună un exemplar la dosarul achiziției publice. O copie a documentului constatator se publică în SEAP.
 • Se introduce posibilitatea ofertantului de a corecta propunerea financiară și propunerea tehnică, astfel: ofertantul are posibilitatea să corecteze elementele propunerii financiare, ca urmare a unor erori aritmetice; fără a fi afectat prețul prevăzut în propunerea financiară, corectarea abaterilor tehnice minore au fost limitate, ca urmare a răspunsului din partea pieței din domeniul achizițiilor publice, la maximum 1% din prețul total al ofertei; ofertantul are posibilitatea să modifice propunerea tehnică ca urmare a existenței unor abateri tehnice minore, care au la bază erori materiale evidente și care pot fi completate/corectate într-un mod care nu conduce în realitate la depunerea unei noi oferte.

De asemenea, actul normativ adoptat include măsuri de flexibilizare și de reducere a birocrației în domeniul achizițiilor publice, între care:

 • Introducerea interdicției, pentru autoritatea contractantă, să folosească calificarea și expertiza personalului desemnat să realizeze activitățile cuprinse în contract, ca parte a procesului de calificare și selecție în cadrul procedurii de atribuire a respectivului contract.
 • Atunci când ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea unei cerințe de calificare legată de capacitatea tehnică și/sau profesională sau situația economică și financiară, se introduce posibilitatea ca acesta să invoce susținerea acordată de unul sai mai mulți terți. Capacitatea terțului/a terților urmează a fi cumulată cu cea a ofertantului/candidatului în ceea ce privește cerința.
 • În cazul în care susținerea terțului vizează resurse netransferabile, se introduce obligația ca angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat, să garanteze autorității contractante îndeplinirea obligațiilor asumate prin acestea. Obligativitatea este introdusă pentru situația în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului.
Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 2.3.2016

Lăsați un comentariu


Stiri

Klaus Iohannis despre imunizarea populației: Problema se rezolvă cu vaccinarea în masă, nu cu restricții

Razvan Diaconu

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri că trebuie îmbunătăţită campania de vaccinare şi a mai anunțat că nu poate accepta introducerea de restricții pentru persoanele… Mai mult

Europa

Raport: Xiaomi a devansat Samsung, devenind liderul pieței europene de smartphone-uri

Vladimir Ionescu

Xiaomi a depăşit Samsung în al doilea trimestru al anului şi a ajuns producătorul care vinde cele mai multe smartphone-uri în Europa, potrivit unui raport… Mai mult

Stiri

Licitație ANCPI de 461 mil. lei pentru servicii de cadastru în 300 de localități din România

Vladimir Ionescu

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a scos la licitație un contract de maxim 461 milioane de lei, pentru servicii de înregistrare în… Mai mult

Europa

România vinde Irlandei 700.000 de vaccinuri anti-Covid

Vladimir Ionescu

România vinde Irlandei 700.000 de doze de vaccin produse de Pfizer / BioNtech. Anunțul acordului a fost făcut de premierul irlandez, Micheál Martin, care a… Mai mult

Stiri

NATO prezintă condoleanțe României și se declară îngrijorată de acțiunile „destabilizatoare” ale Iranului

Vladimir Ionescu

Membrii Alianței Nord-Atlantice și-au exprimat îngrijorarea față de acțiunile „destabilizatoare” ale Iranului și au condamnat atacul asupra tancului petrolier Mercer Street. De asemenea, NATO a… Mai mult

Europa

Stocurile de semiconductori, la cel mai scăzut nivel din istorie, criza se prelungește în 2022 – director general Infineon

Vladimir Ionescu

Producătorul german de semiconductori Infineon a anunţat marţi că stocurile sunt la cel mai scăzut nivel din istorie, estimând că deficitul global de aprovizionare cu… Mai mult

Stiri

Ministrul Educației: Noul an școlar începe pe 13 septembrie, cu prezență fizică

Vladimir Ionescu

Noul an școlar va începe pe 13 septembrie cu prezență fizică pentru toți elevii, fără scenarii de funcționare, a afirmat marți ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.… Mai mult