fbpx

Analiză

Lecțiile ieșirii din criza precedentă, pentru criza actuală: istoria corelației PIB – salariu – inflație

În condițiile în care rezultatul economic este în scădere, cazul României anului 2020 (-5% pe primele trei trimestre), se pune problema sursei și a ritmului… Mai mult

17.01.2021

La obiect

România a consemnat în 2019 cea mai mare scădere a prețului caselor între statele UE. Evoluțiile din 2010 încoace și implicații

România a consemnat în 2019 cea mai mare scădere a prețului caselor între statele UE (valoare ajustată cu inflația), potrivit unei analize publicate de Eurostat.… Mai mult

15.01.2021

Chestiunea

Bugetul 2021: în căutarea unei consolidări fiscale fără șocuri

Bugetul pe anul 2021 reprezintă ora adevărului – atât pentru ieșirea din criza produsă de Covid și menținerea unei direcții de dezvoltare coerente, cât și… Mai mult

14.01.2021

La obiect

Analiză: Cum a schimbat pandemia obiceiurile de consum și economisire din România

Pandemia a schimbat în proporții semnificative obiceiurile de consum, dar și de economisire ale românilor, reiese din datele INS analizate de cursdeguvernare.ro. Rata de economisire… Mai mult

13.01.2021

Achiziții publice de 11,3 miliarde de euro în 2015: Jumătate din valoarea atribuirilor prin SEAP au fost contestate. În cazul a 30% din valoare s-au dispus măsuri după contestații

de Alexandra Pele 2.3.2016

achizitii publice dosare firmaAnul trecut, valoarea estimată a procedurilor de atribuire inițiate prin SEAP a fost de 49,9 miliarde de lei, echivalentul a circa 11,3 miliarde de euro, în scădere cu 35,5% față de 2014.

Valoarea procedurilor contestate de operatorii economici care au participat la aceste licitații se ridică la aproape jumătate din valoarea totală a procedurilor de achiziție publică derulate prin SEAP, reiese din raporul anual al Consiliului Național de Soluționare a Contestanțiilor (CNSC).

În 2015, CNSC s-a pronunțat în cazul unor proceduri de atribuire în valoare de peste 29 de miliarde de lei (6,5 miliarde de euro).

Bogdan Lehel Lorand, președintele CNSC, atrage atenția că intrarea în vigoare a noului cadru legal privind achizițiile publice va releva ”cel mai probabil, și alte dificultăți, cu precădere legate de asimilarea și citirea corectă a acestuia”.

Valoarea procedurilor în cazul cărora Consiliul a dispus măsuri de respingere a contestațiilor a fost de circa 14,3 miliarde de lei, respectiv 49,5% din valoarea totală a procedurilor în cadrul cărora s-a pronunțat instituția.

CNSC a anulat proceduri în valoare de 2,5 miliarde de lei și a dispus măsuri de remediere în cazul unor proceduri în valoare de 12 miliarde de lei.

”În anul 2015, valoarea estimată a procedurilor de atribuire în care Consiliul a admis contestațiile și a anulat proceduri a scăzut cu 31,8% comparativ cu anul precedent, însă a crescut cu 27,3% valoarea estimată a procedurilor în care CNSC a pronunțat decizii de admitere și a dispus remedierea procedurilor față de anul 2014”, se arată în raportul anual al Consiliului.

cnsc

Sursă: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC)

În ciuda faptului că valoarea procedurilor anulate a scăzut, instituția atrage atenția că există în continuare ”nereguli în domeniul achizițiilor”.

Din valoarea estimată de 2,5 miliarde de lei (576,4 milioane de euro) a procedurilor anulate de CNSC, valoarea de 56,4 milioane de lei reprezintă procedurile de atribuire finanțate din fonduri europene.

Ca număr, Consiliul a admis în 2015 circa 34,8% dintre contestațiile depuse. Numărul de decizii de anulare a procedurii publice a fost de 31, iar cel al deciziilor de remediere a procedurilor a fost de 862.

ev decizii

Sursă: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC)

Jumătate din valoarea procedurilor de atribuire din SEAP, contestată de operatorii economici

În 2015, prin SEAP au fost inițiate un număr de 22.227 de proceduri de atribuire, în creștere cu 21% față de anul precedent, cu o valoare totală de circa 49,9 miliarde de lei, echivalentul a 11,2 miliarde de euro.

Cu toate că numărul de proceduri inițiate în SEAP a crescut, valoarea acestora a fost mai mică în 2015 decât în anii anteriori: 49,9 miliarde de lei, față de 77,4 miliarde de lei în 2014, respectiv 74,5 miliarde de lei în 2013.

CNSC s-a pronunțat, ca urmare a plângerilor depuse, în cazul a 58,1% din valoarea estimată a procedurilor inițiate prin SEAP. În cazul a 29,3% din valoarea totală a procedurilor inițiate din SEAP, Consiliul a dispus admiterea contestațiilor de anulare a licitațațiilor sau de remediere a procedurilor.

”Dacă însă comparăm valoarea totală anuală estimată a procedurilor inițiate în anul 2015 în SEAP (49,9 miliarde de lei) cu valoarea totală estimată a procedurilor în care CNSC a admis contestațiile formulate de operatorii economici și a dispus măsuri de remediere a procedurilor/anularea procedurilor (14,6 miliarde de lei), rezultă că acestea din urmă reprezintă 29,3% din valoarea totală estimată a procedurilor inițiate în SEAP”, se arată în raportul menționat.

 • valoarea estimativă a procedurilor în care CNSC a dispus măsuri de remediere a fost de 12 miliarde de lei – 24,2% din valoarea totală estimată a procedurilor inițiate în SEAP.
 • valoarea estimativă a procedurilor în care CNSC a dispus măsuri de anulare a fost de 2,6 miliarde de lei – 5,1% din valoarea totală estimată a procedurilor inițaite în SEAP. Ponderea valorii procedurilor anulate în urma unor contestații a crescut (de la 4,8% din total în 2014, la 5,1% anul trecut).
seap

Sursă: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC)

Obiectul contestațiilor formulate de operatorii economici

Rezultatul procedurii de atribuire a fost cel mai contestat aspect, reiese din plângerile depuse la CNSC. Așadar, în 2014, dintre cele 2.559 de contestații formulate de operatorii economici, un număr de 429 (16,8%) au vizat documentația de atribuire, iar 2.130 rezultatul procedurii (83,2%).

obiectul contestatiilor

Sursă: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC)

În legătură cu documentația de atribuire, agenții economici au acuzat:

 • cerințe restrictive cu privire la experiența similară, criterii de calificare, specificații tehnice;
 • criterii de atribuire și factor de evaluare fără algoritm de calcul, cu algoritm de calcul netransparent sau subiectiv;
 • menționarea în cadrul documentației de atribuire a unor denumiri de tehnologii, produse, mărci, producători fără a se utiliza sintagma ”sau echivalent”;
 • lipsa unui răspuns clar, complet și fără ambiguități din partea autorității contractante, la solicitările de clarificări vizând prevederile documentației de atribuire;
 • forma de constituire a garanție de participare;
 • impunerea de clauze contractuale inechitabile sau excesive;
 • nedivizarea achiziției pe loturi, în cazul produselor/lucrărilor similare.
obiectul contestatiilor 2

Sursă: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC)

Contestațiile la deciziile CNSC

Pe parcursul anului 2015, din totalul de 2.568 de decizii emise de CNSC un număr de 537 de decizii au fost atacate cu plângere la Curțile de Apel competente. Dintre acestea, în cazul a 42 de decizii s-a dispus casarea sau desființare, iar 32 au fost modificate în parte, în celelalte cazuri justiția dând câștig de cauză Consiliului.

”Comparând, în intervalul 2006-2015, deciziile casate/modificate de către Curțile de Apel competente ca urmare a plângerilor formulate de operatorii economici/autoritățile contractante (896 de decizii), cu numărul deciziilor pronunțate de către Consiliu, se observă că un număr de 57.596 decizii emise de instituția noastră (98,1%) au rămas definitive și irevocabile”, se arată în raport.

Noul cadru legal privind achizițiile publice

Bogdan Lehel Lorand, președintele CNSC, atrage atenția că ”numărul de contestații este un indicator al disfuncționalităților din interiorul sistemului, iar intrarea în vigoare a noului cadru legal va releva, cel mai probabil, și alte dificultăți, cu precădere legate de asimilarea și citirea corectă a acestuia”.

La elaborarea strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice au participat inclusiv specialiști ai CNSC. Aceasta a fost adoptată în octombrie 2015 și ”aduce o nouă abordare în domeniul achizițiilor publice, mutând accentul de la procedură la proces, de la valoarea contractului propriu-zis la <<value for money>> și la costul întregului ciclu de viață al unei achiziții, de la supra-reglementare la o legislație suplă, dublată de ghiduri coerente, actualizate, consolidate și validate de Agenția Națională pentru Achiziții Publice”, potrivit Guvernului.

Luna trecută, Guvernul a motificat ;i normele de aplicare a prevederilor privind atribuirea contractelor de achiziție publică, pe de o parte pentru soluționarea unor probleme ridicate, în mod constant, în practica achizițiilor publice, iar, pe de altă parte, pentru eliminarea barierelor artificiale apărute în activitatea curentă a autorităților contractante.

În acest sens, Executivul a adoptat în ședința din 10 februarie o Hotărâre care modifică și completează HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din OUG 34/2006.

O serie de modificări incluse în actul normativ urmăresc clarificarea unor situații încă nereglementate sau reglementate insuficient, se arăta într-un comunicat de presă emis de Guvern. Printre acestea, se numără:

 • În cazul rezilierii contractului de achiziție publică din vina exclusivă a contractantului, autoritatea contractantă emite documentul constatator în termen de 14 zile de la data rezilierii. Un exemplar al acestui document constatator se va încărca în SEAP și va putea fi vizualizat de toți cei interesați. În vechea legislație nu exista obligativitatea încărcării documentului în SEAP. Documentul constatator se întocmește în două exemplare, autoritatea contractantă având următoarele obligații să elibereze un exemplar operatorului economic și să depună un exemplar la dosarul achiziției publice. O copie a documentului constatator se publică în SEAP.
 • Se introduce posibilitatea ofertantului de a corecta propunerea financiară și propunerea tehnică, astfel: ofertantul are posibilitatea să corecteze elementele propunerii financiare, ca urmare a unor erori aritmetice; fără a fi afectat prețul prevăzut în propunerea financiară, corectarea abaterilor tehnice minore au fost limitate, ca urmare a răspunsului din partea pieței din domeniul achizițiilor publice, la maximum 1% din prețul total al ofertei; ofertantul are posibilitatea să modifice propunerea tehnică ca urmare a existenței unor abateri tehnice minore, care au la bază erori materiale evidente și care pot fi completate/corectate într-un mod care nu conduce în realitate la depunerea unei noi oferte.

De asemenea, actul normativ adoptat include măsuri de flexibilizare și de reducere a birocrației în domeniul achizițiilor publice, între care:

 • Introducerea interdicției, pentru autoritatea contractantă, să folosească calificarea și expertiza personalului desemnat să realizeze activitățile cuprinse în contract, ca parte a procesului de calificare și selecție în cadrul procedurii de atribuire a respectivului contract.
 • Atunci când ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea unei cerințe de calificare legată de capacitatea tehnică și/sau profesională sau situația economică și financiară, se introduce posibilitatea ca acesta să invoce susținerea acordată de unul sai mai mulți terți. Capacitatea terțului/a terților urmează a fi cumulată cu cea a ofertantului/candidatului în ceea ce privește cerința.
 • În cazul în care susținerea terțului vizează resurse netransferabile, se introduce obligația ca angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat, să garanteze autorității contractante îndeplinirea obligațiilor asumate prin acestea. Obligativitatea este introdusă pentru situația în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului.
Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 2.3.2016

Lăsați un comentariu


Stiri

CFA România: Agențiile de rating nu vor descalifica România dacă Guvernul ia măsuri convigătoare de reducere a deficitului bugetar

Adrian N Ionescu

Agențiile de raing nu vor reduce nivelul ratingului de țară al României, dacă Guvernul va lua măsuri convingătoare pentru reducerea deficitului bugetar, au susținut analiștii… Mai mult

Stiri

Sinteză realizată de AmCham

AmCham: Pandemia COVID-19 și viitoarea Strategie Națională de Sănătate 2021-2027 – oportunități pentru reforma sistemului de sănătate

Redacţia

Pandemia COVID-19 a reliefat încă o dată nevoile de reformă structurală ale sistemului de sănătate din România. Cheltuielile pentru sănătate, atât pe cap de locuitor,… Mai mult

Europa

Căderea rețelei electrice europene interconectate din 8 ianuarie a plecat de la o stație din Croația – raport ENTSO-E

Adrian N Ionescu

Declanșarea unui cuplaj de „protecție la supracurent”, la stația de transformare Ernestinovo din Croaţia, a provocat separarea în două zone a reţelei electrice europene interconectate,… Mai mult

Stiri

Disney+ blochează, ”din considerente rasiste”, accesul copiilor la filme precum Pisicile Aristocrate, Dumbo sau Peter Pan. Conturile pot fi accesate numai de către adulți

Razvan Diaconu

Platforma de streaming video Disney+ a blocat accesul copiilor sub 7 ani la vizionarea unor filme clasice de animaţie, precum „Pisicile aristocrate”, „Dumbo” sau „Peter… Mai mult

Stiri

ICCJ: Deschiderea unui cont pe o rețea de socializare folosind numele altei persoane este infracțiune

Vladimir Ionescu

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis că este infracţiune fapta unei persoane de a… Mai mult

Stiri

Incertitudinea, cuvântul care definește începutul anului 2021 – sondaj AmCham

Razvan Diaconu

Incertitudinea cu privire la continuitatea afacerilor, evoluția crizei sanitare, a crizei economice și teama de eventuale schimbări de legislație sunt cele  mai mari provocări cu… Mai mult

Europa

Germania răspunde Parlamentului European: ”Nu este nicio legătură între Navalnii și Nord Stream 2”

Iulian Soare

Guvernul Germaniei anunță că nu abandonează proiectul Nord Stream 2 în ciuda sancțiunilor impuse de Statele Unite și a solicitării formulate de Parlamentul European de… Mai mult