marți

25 iunie, 2024

17 octombrie, 2021

Încasarea banilor din Planul Național de Reziliență și Dezvoltare (PNRR) nu e de la sine înțeleasă, chiar în cazurile că proiectele aprobate sunt viabile. România are o lungă listă de ”to do” în materie de reforme, listă ce va fi verificată o dată la 6 luni. De executarea acestor reforme depinde eliberarea banilor în cadrul PNRR.

Pentru primele 6 luni, până la primul audit al Comisiei, România are de îndeplinit 65 de ținte, primele 20 fiind obligatorii până la 31 decembrie 2021.

*


Consiliul Afaceri Economice și Financiare urmează să aprobe, pe 28 octombrie, Planul Național de Redresare și Reziliență al României. Este,practic, o formalitate după ce planul a fost aprobat, în septembrie, de către Comisia Europeană.
După acest moment, Ministerul de Finanțe poate solicita Comisiei avansul de 13% (cel mult 3,9 miliarde euro) din suma repartizată României pentru implementarea acestui plan.

3,9 miliarde euro – singuri bani din PNRR care ajung automat în România: după 28 octombrie începe cursa contra-cronometru pentru atingerea jaloanelor și obiectivelor de etapă și a reformelor promise în fața Comisiei Europene. Este condiția esențială pentru ca România să poată beneficia, în următorii 5 ani, de întreaga sumă repartizată, 29,2 miliarde euro.

Pentru a se asigura că aceste obiective de etapă sunt bifate, Comisia va audita de două ori pe an gradul de implementare al PNRR. Dacă obiectivele de etapă nu sunt atinse, Bruxelles-ul va bloca fluxul financiar către București. Nu este încă stabilită data exactă a primului audit, dar este de așteptat ca acesta să aibă loc, cel mai probabil, în mai-iunie 2022.

Până la momentul primului audit european, România trebuie să bifeze 65 de ținte și jaloane, între care 20 până la 31 decembrie anul acesta.


Guvernul Cîțu nu a publicat forma finală a PNRR, care conține inclusiv calendarul obiectivelor și reformelor asumate în următorii 5 ani.
CursDeGuvernare vă prezintă prima parte a acestui calendar, cel al lucrurilor care trebuie făcute până la primul audit al Comisiei Europene.

Parte dintre aceste obiective pot fi atinse doar în condițiile stabilității guvernamentale (sunt asumate mai multe OUG, inclusiv în 2021) și a unei majorități parlamentare (sunt asumate modificări pe legi sensibile sau legi importante).

Jaloane de trecut și ținte de atins până la 31 decembrie

 • Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul sustenabil al sectorului de apă și apă uzată. Până în T4 2021 trebuie să intre în vigoare modificările aduse Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare
 • Adoptarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 și începerea aplicării planului de acțiune – termen T4 2021
 • OUG de stabilire a mecanismului financiar și al mandatului legal al MIPE, MFP și al Autorității de audit – termen T4 2021
 • Audit al sistemului de registre pentru monitorizarea punerii în aplicare a PNRR – termen T4 2021
 • Scoaterea din operare a unei capacități de producție a energiei electrice pe bază de cărbune T4 2021
 • Semnarea contractului de asistență tehnică cu entitatea selectată pentru pregătirea analizei și propunerilor de reformă a sistemului de pensii (regimul general și regimurile speciale) în conformitate cu principiile consacrate în PNRR- termen T4 2021
 • Intrarea în vigoare a unui ordin de ministru care să instituie un Comitet de monitorizare, însărcinat cu revizuirea sistemului de pensii și de intervenție la nivel de politici în sistemul de pensii – termen T4 2021
 • Intrarea în vigoare a legii privind securitatea rețelelor 5G – T2 2021
 • Cel puțin 150.000 de case de marcat conectate la sistemul informatic al ANAF – termen T4 2021
 • Adoptarea Strategiei Naționale privind securitatea cibernetică 2021-2026 – termen T4 2021
 • Instrumente financiare pentru sectorul privat. Garanția de portofoliu pentru reziliență – semnarea Acordului de contribuție dintre Comisia Europeană și Guvernul României– termen T4 2021
 • Instrumente financiare pentru sectorul privat. Garanția de portofoliu pentru acțiune climatică – semnarea Acordului de contribuție dintre Comisia Europeană și Guvernul României– termen T4 2021
 • Instrumente financiare pentru sectorul privat . Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare reziliență – semnarea Acordului de contribuție dintre Comisia Europeană și Guvernul României– termen T4 2021
 • Adoptarea criteriilor de prioritizare a investițiilor în centrele comunitare integrate (infrastrucură medicală prespitalicească) – termen T4 2021
 • Instrumente financiare pentru sectorul privat. Investiții în eficiență energetică în sectorul rezidențial și al clădirilor – semnarea Acordului de contribuție dintre Comisia Europeană și Guvernul României– termen T4 2021
 • Intrarea în vigoare a Ordinului ministerial de instituire a grupului operativ pentru implementarea și monitorizarea reformelor și investițiilor privind transformarea digitală – T4 2021
 • Aprobarea noii Strategii anticorupție – termen T4 2021
 • Intrarea în vigoare a HG privind programul național pentru reducerea abandonului școlar – termen T4 2021
 • Lansarea procedurii de ofertare pentru sprijinirea elevilor în vederea asigurării tranziției de la învățământul secundar inferior la cel superior – termen T4 2021
 • Raționalizarea guvernanței în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării: operaționalizarea Unității de implementare a reformelor din cadrul mecanismului de sprijin  al politicilor– termen T4 2021

Jaloane de trecut și ținte de atins în 2022 pentru ca PNRR să meargă mai departe

 • Intrarea în vigoare a legii de aprobare a programului național ”prima conectare la apă și canalizare”- termen T1 2022
 • Intrarea în vigoare a Ordinului de Ministru pentru asigurarea unor standarde de echipare a școlilor cu echipamente tehnologice și educaționale – termen T1 2022
 • Intrarea în vigoare a legislației și normelor de aplicare privind tichetele de muncă pentru lucrătorii casnici – termen T1 2022
 • Intrarea în vigoare a Legii privind protecția avertizorilor – termen T1 2022
 • Reforma achizițiilor publice: Intrarea în vigoare a modificărilor legislației privind căile de atac (Legea 101/2016)
 • Intrarea în vigoare a modificărilor care să asigure sustenabilitatea Pilonului 2 de pensii – termen T1 2022
 • Selectarea administratorului schemei de ajutor pentru digitalizarea IMM-urilor– termen T1 2022
 • Operaționalizarea organizațiilor de management al destinației, cartografierea zonelor optime de destinație turistică– termen T1 2022
 • Adoptarea planului de acțiune pentru utilizarea patrimoniului cultural în vederea creșterii competitivității sectorului turistic – termen T1 2022
 • Semnarea contractului de asistență pentru elaborarea Planului de măsuri de reformare a guvernanței – termen T1 2022
 • Promovarea a 12 rute turistice/culturale, situri incluse în aceste rute – termen T1 2022
 • Intrarea în vigoare a cadrului de reglementare privind cicloturismul – termen T1 2022
 • Intrarea în vigoare a metodologiilor și a procedurilor de îmbunătățire a raționamentului în materie de politici publice și a planificării și simplificării administrative – termen T1 2022
 • Intrarea în vigoare a legii de aprobare a strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 – 2025  – termen T1 2022
 • Intrarea în vigoare a modificărilor la Legea ANABI – termen T2 2022
 • Intrarea în vigoare a legii care stabilește profilul viitorului cadru didactic și modalitatea de evaluare a competențelor digitale în examenul de grad didactic – termen T2 2022
 • Intrarea în vigoare a legislației privind sporirea calității mediului de învățare – termen T2 2022
 • Operaționalizarea unei structuri care să asigure implementarea unui mecanism eficace de control al calității în materie de reglementare– termen T1 2022
 • Înființarea Centrului Național de coordonare velo, care începe dezvoltarea aplicației eVelo – termen T2 2022
 • Operaționalizarea comitetului interinstituțional privind schimbările climatice – termen T2 2022
 • Instrumente financiare pentru sectorul privat. Fondul pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes – instituirea instrumentului financiar și adoptarea politicii de investiții –  termen T1 2022
 • Intrarea în vigoare a Legii zonelor metropolitane – termen T2 2022
 • Intrarea în vigoare a actului normativ pentru înființarea Comisiei interinstituționale de analiză a cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității- termen T2 2022
 • Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru dezvoltarea capacității de management al serviciilor de sănătate și al managementului resurselor umane din sănătate – termen T2 2022
 • Modificarea Legii privind economia socială și a normelor de aplicare – termen T2 2022
 • Semnarea contractelor cu municipalități pentru construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe – termen T2 2022
 • Intrarea în vigoare a legislației privind cadrul strategic de dezvoltare al resurselor umane din sănătate – termen T2 2022
 • Adoptarea prin HG a strategiei naționale pentru siguranța rutieră– termen T2 2022
 • Instituirea unei scheme naționale de sprijin pentru renovare și renovare integrată energetic și din punct de vedere al eficienței – termen T1 2022
 • Cereri de propuneri pentru renovare și renovare integrată energetic și din punct de vedere al eficienței – termen T2 2022
 • Intrarea în vigoare a Strategiei naționale a locuirii și a planului de acțiune în vederea îmbunătățirii calității locuințelor pentru categorii și grupuri defavorizate – termen T2 2022
 • Lansarea procedurii de ofertare pentru proiecte de producție de energie din surse regenerabile (eoliană/solară)– termen T1 2022
 • Prezentarea raportului de analiză a opțiunilor privind arhitectura cloud-ului guvernamental, cu recomandări aferente – termen T1 2022
 • Lansarea cererii de granturi pentru sprijinirea IMM în formarea în domeniul competențelor digitale – termen T1 2022
 • Intrarea în vigoare a cadrului legal pentru înrolarea obligatorie în SPV a contribuabililor persoane juridice – termen T1 2022
 • Operaționalizarea planului comun de acțiune ANAF și Inspecția Muncii pentru prevenirea și limitarea fenomenului de evaziune a muncii la negru/gri– termen T1 2022
 • Semnarea contractelor pentru construirea unei capacități de electrolizoare noi de cel puțin 100 MW – termen T2 2022
 • Intrarea în vigoare a HG de aprobare a metodologiei de elaborare, monitorizare și raportare a programelor bugetare– termen T2 2022
 • Intrarea în vigoare a Legii privind guvernanța serviciilor de cloud pentru administrația publică – termen T2 2022
 • Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare – Intrarea în vigoare a HG prin care: se alocă finanțare (500 milioane euro), se indică termene și proceduri de depunere de proiecte, se stabilesc criterii de eligibilitate ale proiectelor și cerințe pentru potențiali beneficiari ai sprijinului de extindere a capacităților naționale până la prima dezvoltare și/sau asocierea la un proiect multinațional- termen T2 2022
 • Intrarea în vigoare a noii legi privind interopeabilitatea – termen T2 2022
 • Semnarea contractelor pentru proiecte de cogenerare de înaltă eficiență pe gaz și încălzire centralizată – termen T2 2022
 • Publicarea cererii de ofertă pentru autorizarea operatorilor de telecomunicații să acorde licențe 5G – termen T2 2022
 • Lansarea procedurii de ofertare pentru investiții în eficiență energetică în industrie – termen T2 2022
 • Semnarea contractului de implementare a investiției pe baza procedurii de ofertare pentru implementarea investiției cloud guvernamental – termen T2 2022
Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Un răspuns

 1. „Intrarea în vigoare a legii..”
  ” Audit…”
  ” Semnarea..”

  „Guvernul mieu” munceşte,
  „Guvernul mieu” Nu gandeşte!
  🤣

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Un răspuns

 1. „Intrarea în vigoare a legii..”
  ” Audit…”
  ” Semnarea..”

  „Guvernul mieu” munceşte,
  „Guvernul mieu” Nu gandeşte!
  🤣

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: