marți

16 aprilie, 2024

12 noiembrie, 2020

Cererile pentru eșalonarea la plată a datoriilor către buget trebuie depuse de contribuabili înainte de 15 decembrie inclusiv, iar ANAF le va analiza inclusiv pe cele trimise înainte de publicarea ordinului în Monitorul Oficial al României.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat proiectul de ordin pentru aprobarea procedurii simplificate de aplicare a acordării dreptului de eşalonare la plată a datoriilor, de către organul fiscal central.

În 26 octombrie a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență 181 / 2020 care prevede că eșalonarea se acordă pe o perioadă de maxim 12 luni, pentru sume mai mari de 500 de lei – pentru persoane fizice, și de 5.000 de lei – pentru persoane juridice.

Condițiile de acordare


Cererile depuse după 15 decembrie nu vor mai fi analizate. Condițiile de acordare a facilității sunt cele obișnuite:

 • să nu înregistreze obligații bugetare restante la data declarării stării de urgență, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
 • să nu se afle în procedura faliment;
 • să nu se afle în dizolvare;
 • să aibă depuse toate declarațiile fiscale;
 • să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală.

Cererea nu mai trebuie însoțită de alte documente dar „se poate atașa o propunere de grafic” și se depune fie la la registratura organului fiscal, prin poştă (cu confirmare de primire), sau prin serviciul ”Spațiu privat virtual”.

Graficul de eşalonare cuprinde cuantumul propus al ratelor de eşalonare. Altfel ANAF face eșalonarea în rate egale.

Cererea de depune și de către debitorii care au sedii secundare înregistrate fiscal, atât pentru obligaţiile fiscale datorate de acesta, cât şi pentru cele ale sediilor sale secundare.


Opțiunea pentru plata diferențiată a ratelor de eșalonare ca și propunerea de grafic se menționează în cerere, care va cuprinde proporția care poate fi achitată din obligațiile fiscale principale și accesorii, pentru fiecare rată respectiv:

 • cel puțin 5% din cuantumul obligațiilor fiscale ce pot fi eşalonate la plată, pentru jumătate din perioada de eșalonare solicitată,
 • diferența de procent se împarte în mod egal pentru fiecare rată de eşalonare, pentru următoarele luni rămase din propunerea de grafic.
 • dacă perioada de eșalonare la plată solicitată cuprinde un număr impar de luni de eșalonare, numărul de luni se rotunjește în plus.

Facilitățile stabilite de OUG nr. 181/2020

Ordonanța a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 988 din 26 octombrie 2020, mai prevede prelungirea măsurilor dispuse prin Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 29/2020, precum și în Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 48/2020, până la data de 25 decembrie a.c.:

 • Nu se calculeazã și nu se datoreazã dobânzi și penalitãți de întârziere conform Codului de procedurã fiscalã, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrãrii în vigoare a Ordonanței de urgențã Guvernului nr. 29/2020 și neachitate pânã la data de 25 decembrie 2020.
 • Nu sunt considerate obligații fiscale restante, potrivit legii, obligațiile fiscale scadente începând cu data intrãrii în vigoare a Ordonanței de urgențã Guvernului nr. 29/2020 și neachitate pânã la data de 25 decembrie 2020.
 • Se suspendã sau nu încep mãsurile de executare silitã, prin somație, poprire și valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executãrilor silite care se aplicã pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotãrâri judecãtorești pronunțate în materie penalã, precum și a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale.
 • Nu se calculeazã și nu se datoreazã dobânzi și penalitãți, conform Codului de procedurã fiscalã, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate pânã la data de 25 decembrie 2020. În acest caz, organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de eșalonare aprobate.
 • Se suspendã condițiile de menținere a valabilitãții eșalonãrilor la platã acordate potrivit legii. Aceste condiții se considerã îndeplinite dacã debitorii achitã obligațiile aferente în termen de 30 de zile de la încetarea perioadei de aplicare a acestor mãsuri fiscale.
 • Pentru obligațiile care reprezintã condiție de menținere a valabilitãții înlesnirilor la platã, contribuabilii pot solicita modificarea eșalonãrii la platã, cu condiția ca cererea sã fie depusã pânã la expirarea termenului menționat la pct. 5, prevederile art. 195 din Codul de procedurã fiscalã aplicându-se în mod corespunzãtor.
 • Obligațiile bugetare care reprezintã condiție de menținere a valabilitãții înlesnirilor la platã, inclusiv cele cuprinse în ratele din graficele de eșalonare, nu sunt considerate obligații fiscale restante.
 • Extinderea rambursãrii TVA cu control ulterior.
 • Termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silitã, precum și cel al contribuabilului/plãtitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale, prevãzute de Codul de procedurã fiscalã, se suspendã sau nu încep sã curgã pânã la data de 25 decembrie 2020.
Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: