marți

16 iulie, 2024

24 august, 2020

Guvernul alocă luni fonduri, prin Programul Operaţional Competivitate, pentru achiziţionarea unor containere sanitare mobile în şcolile care nu sunt racordate la reţeau de apă şi canalizare.

Guvernul are pe ordinea de zi a şedinţei de luni un proiect de ordonaţă de urgenţă privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-Cov-2.

Actul normativ prevede şi achiziţionarea de echipamente IT pentru învăţământul online din fonduri externe nerambursabile alocate României, în perioada de programare 2014-2020.

Potrivit textului ordonanței:


„Se aprobă achiziţionarea de echipamente IT mobile, respectiv tablete pentru uz şcolar cu acces la internet, precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line, în limita a 100.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, din care contribuţia Uniunii Europene (UE) este de 75.000.000 euro, iar contribuţia naţională este de 25.000.000 euro.

Echipamentele IT mobile precum şi alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul on-line, prevăzute la alin. (1) vor fi rambursate din fonduri externe nerambursabile alocate României în perioada de programare 2014-2020 prin Programul Operaţional Competitivitate, Axa Prioritară 2 – Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acţiunea 2.3.3. Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-sănătate şi e-cultură – Secţiunea e-educaţie”, arată proiectul de OUG afişat pe site-ul Executivului.

Se aprobă achiziţionarea în condiţiile legii de echipamente de protecţie medicală şi containere mobile sanitare în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, pentru decontare din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare, în limita valorii apelului de proiecte, la care se aplică mecanismul de art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Decontarea echipamentelor de protecţie medicală de tip dezinfectanţi precum şi/sau a containerelor mobile sanitare se va face cu respectarea Regulamentelor Comisiei Europene.

Beneficiarii eligibili ai apelului de proiecte destinat achiziţionării de echipamente de protecţie medicală de tip dezinfectanţi şi/sau a containerelor mobile sanitare sunt:

  • unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu condiţia ca acestea să aibă personalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziţie publică în condiţiile legii;
  • autorităţile publice locale pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza unităţii administrativ teritoriale;
  • parteneriatul dintre autorităţile publice locale şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

Achiziţionarea de containere sanitare mobile este eligibilă pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care nu au asigurat accesul la reţeaua de apăcanalizare, cu condiţia contractării în condiţiile legii a serviciilor de vidanjare pe toată durata utilizării containerelor medicale mobile, în limita valorii de 5.000 euro echivalentul în lei la data aprobării ghidului solicitantului, conform sursei menţionate.

Proiectul de act normativ mai prevede că „depăşirea cheltuielilor cu achiziţia de containere sanitare mobile se suportă de către beneficiarul finanţării.”

Decontarea cheltuielilor cu containerele sanitare mobile urmează regimul de cost simplificat cu obligaţia beneficiarului finanţării de a depune documente justificative privind costul de achiziţie al acestora.

Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: