vineri

20 mai, 2022

Aderare la Euro

Termenii și necunoscutele ecuației spre elita monetară europeană

Mini-revoluţie legislativă în relaţia contribuabilului cu statul

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

15 iulie, 2015

fiscGuvernul a modificat miercuri prin intermediul unei singure ordonanţe de urgenţă mai multe acte normative, instaurând câteva reglementări semnificative :

debitorii la stat care la rândul lor au de încasat sume de la autorităţi sau instituţii nu vor mai fi executaţi silit, executarea silită poate fi suspendată până la soluţionarea unei contestaţii în instanţă prin depunerea unei scrisori de garanţie iar băncile vor fi obligate să anunţe beneficiarii despre blocarea mai multor conturi pentru un singur ordin de executare, urmând să stabilească cu titularul din care cont se va face plata.

Poliţa de asigurare de garanţie

Ordonanța intitulată “privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative” completează prevederile legale referitoare la tipurile de garanții în sensul extinderii garanțiilor financiare cu un nou tip: polița de asigurare de garanție.


Prin această modificare se oferă posibilitatea contribuabililor să depună drept garanție scrisori de garanție/polițe de asigurare de garanție emise și de alte instituții de credit sau alte instituții financiare autorizate, nu numai de către cele bancare.

Statul datornic vs. statul creditor

Ordonanţa creează şi o regulă specială de aplicare a măsurilor de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat de la autorităţi sau instituţii publice sume certe, lichide şi exigibile.

În astfel de situaţii, în baza documentelor furnizate de debitor, organul de executare va institui poprirea asupra sumelor datorate de aceste autorităţi sau instituţii publice.

Modificarea are drept scop evitarea executărilor silite a sumelor din conturile bancare sau a bunurilor debitorilor, măsuri inechitabile în condițiile în care debitorii au, în același timp, sume de încasat de la autorități sau instituții publice.

Fiscul şi premisele evitării executărilor multiple


O altă reglementare adoptată dă contribuabilului posibilitatea de a obţine suspendarea executării silite prin depunerea unei scrisori de garanţie bancară/poliță de asigurare de garanție şi pe parcursul soluţionării acţiunii în contencios administrativ.

Totodată, în cazul popririi bancare, s-a prevăzut un termen de 3 zile pentru ca băncile să plătească sumele indisponibilizate. Acest interval creează premisele evitării situaţiilor de executări multiple, atunci când au fost poprite și indisponibilizate sume existente în mai multe conturi bancare.

Potrivit ordonanţei, în intervalul de trei zile, debitorul, după ce a fost informat de banca sa cu privire la popririle instituite, poate solicita organului fiscal menținerea doar a uneia dintre popriri și ridicarea celorlalte care depășesc debitul înscris în titlul executoriu ce face obiectul popririi.

ANAF pierde veniturile din taxa extrajudiciară de timbru

Ordonanța mai prevede scutirea de la plata taxelor extrajudiciare de timbru a tuturor contribuabililor care solicită ANAF eliberarea unor certificate, adeverințe sau alte asemenea documente.

Contribuabilul poate solicita și primi prin mijloace electronice (prin intermediul Spațiului Privat Virtual – platformă electronică a ANAF) certificat de atestare fiscală ori adeverință de venit.

Până la apariţia acestei ordonanţe contribuabilul trebuia să achite, la oficiul poștal sau la organul fiscal local/trezorerie, taxa de timbru de 2 lei fără de care nu putea intra în posesia documentului solicitat. În 2014, ANAF a eliberat 4,5 milioane de astfel de documente.

Eliminarea ștampilei

Aceeași Ordonanță de urgență prevede că persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat nu mai sunt obligate să utilizeze ştampila în relaţii contractuale sau cu instituţiile statului.

Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.
Abonează-te la newsletter aici.

Eliminarea ştampilei devine efectivă după publicarea ordonanţei în Monitirul Oficial.

Regula nu se aplică persoanelor juridice de drept public care vor aplica ştampila pe documentele emise de către acestea, conform regulilor aplicabile în prezent.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

articole categorie

Citește și:

Andrew Kenningham (foto), economist-şef pentru Europa la Capital Economics, explică într-un interviu pentru CursdeGuvernare cum va reseta războiul obiectivele şi strategiile de dezvoltare pe care UE le bătuse...

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: