vineri

12 aprilie, 2024

13 septembrie, 2021

Guvernul intenționează să condiționeze Venitul Minim Garantat (VGM) de participarea la programul educațional „A doua sansă” a persoanele apte de muncă din familiile ce beneficiază de acest ajutor social, conform unui proiect de OUG aflat în avizare. Prin aceste cursuri, beneficiarii vor obține cunoștințele de bază necesare pentru a obține un loc de muncă și a intra, astfel, pe piața muncii, consideră autorii proiectului.

De asemenea, OUG introduce sancțiuni pentru primarii și angajații serviciului de asistență socială, dacă nu se efectuează ancheta socială o dată la șase luni în gospodăriile care primesc venit Minim Garantat.

Principalele prevederi referitoare la obligativitatea completării cursurilor:

 • „Pentru creșterea gradului de ocupabilitate (…) este nevoie ca acestea să dețină cel puțin cunoștințe generale de bază pentru a fi formate ori calificate, potrivit cerințelor locurilor de muncă”, precizează nota de fundamentare.
 • Înscrierea la cursurile programului A doua șansă se face la recomandarea agențiilor județene de ocupare a forței de muncă, pe baza locurilor disponibile comunicate de inspectoratele școlare.
 • În situația în care numărul persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social depășește numărul de locuri disponibile, inspectoratele școlare pot aproba, după caz, majorarea numărului de participanți în formațiunile existente sau înființarea de noi formațiuni pentru anul școlar următor.
 • Pentru cei care urmează astfel de programe educaționale, Ministerul Muncii și protecției Sociale le decontează autorităților administrației publice locale 500 de lei/persoană/semestru școlar, pentru transport.
 • Refuzul de participare va conduce la încetarea ajutorului social și interzicerea solicitării unui nou drept pentru o perioadă de 12 luni, ca și în cazul refuzului unui loc de muncă. 

În primăvară, Ministerul Muncii susținea că a identificat 14.000 de persoane fără studii finalizate la nivel primar sau gimnazial ce ar putea face obiectul acestei măsuri.


Programul A doua șansă se adresează următoarelor categorii de persoane:

 • tineri care au părăsit timpuriu școala, cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani care au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite
 • tineri care au un loc de muncă 16-24 ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu
 • adulți 25-64 care nu au absolvit învățământul obligatoriu.

Este obligatorie prezentarea de cel puțin 2 ori pe an la agențiile de muncă

Persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social vor fi obligate să se prezinte la agențiile pentru ocuparea forței de muncă din 6 în 6 luni și ori de câte ori sunt solicitați de acestea. Neprezentarea se va asimila refuzului unui loc de muncă și va conduce la încetarea ajutorului social și posibilitatea depunerii unei noi solicitări după 12 luni.

Primarul poate fi sancționat cu sume între 1.000 și 5.000 de lei

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei neîndeplinirea de către primar a obligațiilor ce-i revin, printre care se numără și efectuarea anchetei sociale, pentru confirmarea veniturilor reale ale gospodăriilor beneficiare.

Măsura are ca scop eliminarea fraudelor, unele dintre ele săvârșite, din interes electoral, chiar cu xomplicitatea tacită a primarilor.


Extinderea ajutorului social, în cazul angajării

Ajutorul social se prelungește cu șase luni, din momentul angajării, dacă beneficiarul se angajează pentru o perioadă de cel puțin 24 luni.

În cazul în care contractul de muncă al unui beneficiar încetează din inițiativa angajatorului, în mai puțin de 24 de luni, sumele acordate cu titlu de ajutor social nu vor constitui debit și nu vor fi recuperate.

Dacă raporturile de muncă încetează din motive imputabile angajatului, sumele acordate cu titlu de ajutor social vor fi recuperate pe întreaga perioadă.

Valoarea VGM nu s-a schimbat din 2014

Venitul Minim Garantat se asigură prin acordarea unui ajutor social lunar calculat ca diferență între nivelul venitului minim garantat prevăzut de lege și venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.

Nivelul maxim al VGM:

 • 142 lei pentru persoana singură
 • 255 lei pentru familia formată din 2 persoane
 • 375 lei pentru cea formată din 3 persoane
 • 442 lei pentru cea formată din 4 persoane
 • 572 lei pentru gospodăria cu cinci membri
 • pentru fiecare persoană din familiile cu mai mult de 5 persoane se adaugă câte 37 de lei la fiecare persoană.

Numărul mediu lunar de familii beneficiare era în primul trimestru din acest an de 175.740, în creștere ușoară față perioadă similară a anului trecut (plus 5.770 familii).

Pentru aceste familii, statul a plătit în T 1 o sumă totală de 140,160 de milioane de lei.

Județele cu cel mai mare număr de familii beneficiare (peste 6.700) au fost Suceava, Galați, Teleorman, Vaslui, Buzău, Bacău și Dolj.

Ca sume, cele mai multe VGM-uri s-au acordat în județele:

 • Dolj: 11.112 beneficiari, peste nouă milioane lei suma totală
 • Bacău: 9.561 de beneficiari, suma totală – 7,830 milioane lei
 • Buzău: 9.130 beneficiari, sumă totală – 6.913.430 lei
 • Vaslui: 7.833 beneficiari, 6.573.156 lei
Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: