vineri

1 martie, 2024

27 octombrie, 2012

Guvernul a aprobat sâmbătă a doua rectificare bugetară a anului, la două luni de la prima modificare a bugetului, administraţia locală primind 1,0788 miliarde de lei, din care cele mai mari sume sunt pentru plata datoriilor către firmele de construcţii care au făcut diverse lucrări în teritoriu.

Principala sursă de venituri care a permis rectificarea pozitivă către bugetele locale o constituie concesionarea licenţelor telecom, pentru care statul ia 908,2 milioane de lei, bani care urmează să intre în totalitate în conturi până la finalul lunii noiembrie.

Per ansamblu, prin cea de-a doua rectificare bugetară veniturile bugetului de stat pe anul 2012 se diminuează pe sold cu aproape 1,104 miliarde lei, iar cheltuielile se majorează pe sold, cu suma de 343,9 milioane lei.

Cea mai mare parte a diminuării veniturilor este cauizată de transferul masiv de fonduri din TVA către autorităţile locale.


De asemenea, bugetul fondurilor provenite din credite externe se diminuează cu suma de 46,7 milioane lei .

Cum se împart banii către bugetele locale

Guvernul arată că a împărţit banii către consiliile judeţene, care, mai departe, vor face împărţeala către primării, în funcţie de necesităţi:

Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 883,6 milioane lei:

 • 76,8 milioane lei se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea obligaţiilor de plată faţă de furnizorii de energie termică pentru populaţie, precum şi pentru acordarea de avansuri, în vederea finanţării constituirii de către producători a stocurilor de cărbune, păcură şi de combustibil lichid uşor pentru sezonul rece;
 • 200 milioane lei se repartizează pe judeţe, pentru achitarea arieratelor unor unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv ale instituţiilor publice de subordonare locală şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, precum şi faţă de bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv a arieratelor aferente contribuţiei proprii la proiectele derulate prin programe naţionale.
 • 100 milioane lei se repartizează pe judeţe, pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale, provenite din derularea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural;
 • 50 milioane lei se repartizează pe judeţe pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale provenite din derularea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.577/25.09.1997, republicată, cu excepţia arieratelor aferente contribuţiei proprii la proiectele derulate prin acest program.
 • 450 milioane lei se alocă, pe judeţe, pentru stingerea obligaţiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ai unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale precum şi pentru stingerea obligaţiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale.

Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor cu suma de 11,9 milioane lei.

 • Din aceşti bani, 9 milioane lei sunt pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasa pregătitoare (în programul Cornul şi laptele).

Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti cu suma de 283,2 milioane lei, din care:

 • 99,9 milioane lei se alocă pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, ca urmare a înfiinţării claselor pregătitoare;
 • 200 milioane lei se alocă pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi grave şi ale asistenţilor personali ai acestora.

În plus, 1,5 miliarde de lei, reprezentând sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate de România, se transaltează de la bugetul de stat la bugetele locale, pentru că beneficiarii finali ai sumelor primite sunt autorităţile locale.

Agricultura – cea mai mare creştere pe ministere

La ministere, Guvernul a operat o redistribuire a fondurilor, cel mai mult revenind agriculturii, pentru diminuarea efectelor secetei din acest an:

 • Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – 400 de milioane de lei pentru acordarea unor ajutoare agricultorilor afectaţi de secetă şi pentru susţinerea crescătorilor de animale.
 • Ministerul Administraţiei şi Internelor – 152,5 milioane de lei pentru: asigurarea necesarului pentru plata salariilor, plata parţială a normei de echipament aferentă anului 2012, cheltuieli de natura bunurilor şi serviciilor, respectiv a expertizelor medico-legale, carburanţilor, utilităţilor, precum şi alocaţii pentru Programul Schengen.
 • Ministerul Justiţiei (în principiu, pentru aplicarea codurilor juridice) – 45,844 milioane de lei pentru: cheltuieli de personal, bunuri şi servicii pentru achiziţionarea mobilierului pentru personalul nou încadrat în funcţionarea instanţelor, subvenţii pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor etc.
 • Ministerul Afacerilor Externe – 11 milioane de lei pentru contribuţii şi cotizaţii la organismele internaţionale şi cheltuieli de personal.
 • Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – 10 milioane de lei pentru investiţii.
 • La Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate, Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012 se majorează atât la venituri, cât şi la cheltuieli cu suma de 136,4 milioane lei. Bugetul Fondului se suplimentează cu suma de 150 milioane lei plata obligaţiilor restante, reprezentând bunuri şi servicii achiziţionate, cu termen de plată mai vechi de 90 de zile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ale unităţilor sanitare publice cu paturi, indiferent de reţeaua sanitară din care fac parte. Prioritate la plată au spitalele din reţeaua regională de spitale de urgenţă.

Bugetul asigurărilor sociale de stat – creşteri de cheltuieli, scăderi de venituri

La ce-a de-a doua rectificare bugetară a anului, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se diminuează în total cu 4,8 milioane lei. Scăderea este cauzată de diminuareav contribuţiei de asigurări sociale de sănătate cu 180,4 milioane lei şi majorarea subvenţiei acordate din bugetul de stat cu 175,6 milioane lei.

Cheltuielile se majorează pe total cu 70 milioane lei, ca urmare a majorării cheltuielilor aferent sistemului public de pensii, cu suma de 69,1 milioane lei, datorată în principal majorării cu suma de 66,7 milioane lei la titlul “Asistenţă socială“.

La Bugetul asigurărilor pentru şomaj, veniturile se diminuează pe total cu 205 milioane lei, ca urmare a diminuării subvenţiei acordate din bugetul de stat.

Ca urmare, bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale se diminuează, pe sold, cu suma de 65,7 milioane lei, diminuare determinată de reducerea transferurilor acordate din bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale pentru şomaj.

Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj se diminuează pe total cu 201,0 milioane şi se datorează, în principal, diminuării cu suma de 130 milioane lei la titlul “Asistenţă socială”, precum şi cu suma de 70 milioane lei la titlul “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” titlu de la care se plătesc în principal contribuţiile aferente indemnizaţiilor de şomaj.

Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

(Textul de mai jos e preluarea integrală a editorialului de

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: