joi

18 august, 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

2 iunie, 2016

contract-achizitiiGuvernul a adoptat joi două Hotărâri privind normele de aplicare ale legilor achizițiilor publice, acte normative necesare punerii în aplicare a legislației primare în domeniul achizițiilor publice.

Președintele Autorității Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), Bogdan Pușcaș, a anunța că SEAP- Sistemul electronic de achiziții publice- va fi funcțional pe baza noilor norme în domeniu după publicarea lor în Monitorul Oficial.

Patru dintre cele mai relevante aspecte comune dezvoltate în normele de aplicare ale celor două legi privind achizițiile publice vizează:


1. Clarificarea modului de aplicare a criteriilor de atribuire a contractelor de achiziții publice, prin explicitarea subcriteriilor „calitate-preț” și „costul cel mai scăzut”, introduse ca elemente de noutate prin legile achizițiilor publice.

2. Detalierea modului în care procedura de licitație deschisă și  licitație restrânsă se vor desfășura integral prin mijloace electronice (on-line) începând cu luna iunie 2016 pentru toate autoritățile contractante și

3.Dezvoltarea și detalierea modului în care se va realiza consultarea pieței – parte a procesului de achiziție publică în cazul în care se dorește achiziționarea unor produse/servicii/lucrări cu grad ridicat de complexitate tehnică, financiară sau contractuală, ori din domenii cu un rapid progres tehnologic.

4.Detalierea modului în care va crește rolul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice în evaluarea ex-ante a documentației de atribuie a contractelor de achiziții publice.

Noutățile


Principalele modificări aduse de noile legi privind achizițiile publice (clasice) și achizițiile sectoriale, pentru care Guvernul a adoptat normele de aplicare:

Legea privind achiziţiilor publice (clasice)

Praguri

 • 22.908.118 lei, echivalentul a 5.225.000 Euro: contracte de achiziţie publică de lucrări
 • 591.918 lei, echivalentul a 135.000 Euro: contracte de produse și servicii ( se aplică şi autorităţilor locale pentru o abordare unitară)
 • 3.312.975 lei, echivalentul a 750.000 Euro: contracte de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, indiferent de tipul autorității contractante.

Pragurile valorice sunt exprimate în lei pentru a evita confuziile din trecut. Au fost introduse prevederi de revizuire a pragurilor.

Praguri valorice pentru achiziția directă:

 • 132.519 lei pentru achizițiile de produse sau servicii;
 • 441.730 lei pentru achizițiile de lucrări.

Reducerea termenelor limită în cadrul procedurilor de atribuire

 • Licitația deschisă: termenul minim depunere oferte – 35 de zile, cu posibilitatea de reducere până la 15 zile (în prezent, termenul este de 40 de zile)
 • Licitația restrânsă: termen minim depunere candidaturi – 30 de zile, cu posibilitatea de reducere până la 15 zile, iar termenul minim pentru depunerea ofertelor – 30 de zile, cu posibilitatea de reducere până la 10 zile (în prezent, termenul pentru depunerea candidaturilor este 30 de zile, iar pentru depunerea ofertelor 35 de zile)

Modernizare prin obligativitatea utilizării mijloacelor electronice pe tot parcursul procedurii de atribuire:

 • Iunie 2016 – toate autoritățile contractante
 • Decembrie 2017 – unități de achiziții centralizate

Criterii de atribuire

Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, se aplică unul dintre următoarele criterii de atribuire:

 • prețul cel mai scăzut;
 • costul cel mai scăzut;
 • cel mai bun raport calitate-preț (obligatoriu pentru serviciile intelectuale și serviciile sociale);
 • cel mai bun raport calitate-cost (obligatoriu pentru serviciile intelectuale și serviciile sociale);

Promovarea unei abordări orientate pe performanţă în redactarea specificaţiilor tehnice, fapt de natură a încuraja inovaţia, obţinerea “value for money” şi care să îndrume autoritățile contractante spre derularea unor proceduri de atribuire în care să fie posibilă depunerea de oferte alternative

Consultarea pieței

Reglementarea expresă a posibilității autorității contractante de a organiza consultări cu piața, anterior realizării unei achiziții, cu posibilitatea invitării la consultări a experților independenți, autorități publice și/sau operatori economici.

Documentul unic de achiziție european (DUAE)

 • Instrument nou, într-un format standard aprobat de Comisia Europeană, destinat reducerii efortului administrativ aferent depunerii / evaluării ofertelor
 • Declarație pe proprie răspundere a candidatului/ofertantului, ca dovadă preliminară a îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție

De principiu, doar ofertantul declarat câștigător va depune toate documentele originale ca dovadă a informațiilor cuprinse în documentul unic de achiziție european – DUAE

Legea privind achizițiile sectoriale

Activități relevante:

 • Gaze și energie termică
 • Energie electrică
 • Apă
 • Servicii de transport
 • Porturi și aeroporturi
 • Servicii poștale (față de O.U.G. nr. 34/2006, sunt excluse serviciile de poștă electronică, serviciile financiar-poștale, serviciile filatelice și serviciile logistice)
 • Extracția de petrol și gaze și prospectarea şi extracția de cărbune sau alți combustibili solizi (față de O.U.G. nr. 34/2006, nu este inclusă explorarea petrolului și a gazelor naturale)

Entități contractante:

 • Autorități contractante
 • Întreprinderi publice
 • Companii private care funcționează în baza unor drepturi speciale sau exclusive acordate de o autoritate competentă cu condiția desfășurării unei activități relevante

Drepturi speciale sau exclusive = drepturi acordate de o autoritate competentă prin orice act legislativ sau act administrativ al cărui efect constă în limitarea exercitării unei activități relevante la una sau mai multe entități și care afectează substanțial capacitatea altor entități de a desfășura o astfel de activitate.

Praguri valorice pentru proceduri:

 • 1.858.177 lei, echivalentul a 418.000 Euro: contracte sectoriale de produse și de servicii, precum și pentru concursurile de soluții
 • 23.227.215 lei , echivalentul a 5.225.000 Euro: contracte sectoriale de lucrări
 • 4.445.400 lei, echivalentul a 1.000.000 Euro: contractele sectoriale de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice

Praguri valorice pentru achiziția directă:

•    132.519 lei pentru achizițiile de produse sau servicii;
•    441.730 lei pentru achizițiile de lucrări.

Criterii de atribuire

Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, se aplică unul dintre următoarele criterii de atribuire:

 • prețul cel mai scăzut;
 • costul cel mai scăzut;
 • cel mai bun raport calitate-preț (obligatoriu pentru serviciile intelectuale și serviciile sociale) ;
 • cel mai bun raport calitate-cost (obligatoriu pentru serviciile intelectuale și serviciile sociale) ;

Consultarea pieței – posibilitatea entităților contractante de a organiza consultări cu piața, anterior realizării achiziției sectoriale

Documentul unic de achiziție european (DUAE) – declarație pe proprie răspundere a candidatului/ofertantului, în formă electronică, ca dovadă preliminară a îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție

Obligativitatea utilizării mijloacelor electronice pe tot parcursul procedurii de atribuire:

 • Iunie 2016 – toate autoritățile contractante
 • Decembrie 2017 – unități de achiziții centralizate

Asigurările șefului ANAP

„Modificările tehnice la sistem sunt adaptate noilor norme privind achizițiile publice. Ca dovadă, în cursul zilei de mâine, sistemul va fi funcțional pe baza noilor norme. (…) Începând de la data publicării în Monitorul Oficial a acestor norme de aplicare, ANAP va putea evalua documentațiile noi prin intermediul acestui sistem. Am făcut testele tehnice și am propus, fie în cursul zilei de mâine, fie în cursul zilei de luni, reluarea tuturor validărilor de noi documentații”, a spus șeful ANAP, Bogdan Pușcaș, după ședința de Guvern.

El a susținut că Sistemul electronic de achiziții publice este în prezent funcțional complet sub aspectul achizițiilor directe și cel al procedurilor de achiziție începute anterior.

„Singurele lucruri care sunt oprite astăzi sunt cele referitoare la depunerea de noi documentații de atribuire spre validare, iar această atribuire are două elemente principale ca și cauzalitate — unul ar fi acela al instrumentelor juridice generate de normele de aplicare și al doilea cel al adaptării funcționalităților tehnice și operaționale ale sistemului la ceea ce am prevăzut nou în acest aceste norme”, a arătat președintele ANAP.

Articole recomandate:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

articole categorie

Citește și:

Scumpirea energiei electrice a fost amplificată de mecanismul formării prețurilor adoptat în UE („pay as clear”), care promovează alinierea prețurilor angro la cel mai mare cerut pe piață.

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: