joi

29 septembrie, 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

2 august, 2015

fonduri achizitiiPerioada de consultare publică a proiectelor de lege privind achiziţiile publice şi privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică și a contractelor de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarea CNSC s-a încheiat la data de 1 august a.c..

Demn de menționat că proiectul de legislație a stat mai puțin de 2 săptămâni în dezbatere publică, intervalul suprapunându-se și cu perioada vacanțelor.

Ministerul de Finanţe, afirmă surse implicate în elaborarea proiectelor sus-menţionate, nu a primit observaţii consistente asupra propunerilor care ţintesc modificarea unui domeniu sensibil în România din cauză că autoritatea publică nu are în domeniu un partener de dialog în societatea civilă.


Cum premierul Victor Ponta se află în concediu iar “înlocuitorul la comandă” nu a primit pentru această perioadă şi atribuţia organizării sedinţelor săptămânale de guvern, este de aşteptat ca Executivul să emită ordonanţe de urgenţă în materia supusă consultării după data de 19 august.

(Citiți și: ”A doua tentativă de modificare a legislaţiei pentru achiziţiilor publice: Primul proiect, respins de Bruxelles. Noul proiectul elimină transparenţa contractelor de publicitate publică. Reacții din societatea civilă”)

Mai sunt deci cel puţin 3 săptămâni în care se mai pot aduce în atenţia autorităţii o serie de probleme conţinute de aceste proiecte.

În cele ce urmează, cursdeguvernare.ro publică observaţii formulate de unul dintre specialiştii în materie, avocatul Ion Scăunaşu.

Achiziţii publice – modalităţi de lucru şi praguri valorice

Potrivit reglementărilor actuale, autorităţile publice au la dispoziţie următoarele tipuri de proceduri pentru achiziţia de bunuri, lucrări sau servicii:

 • Cerere de ofertă
 • Licitaţie deschisă
 • Licitaţie restrânsă
 • Negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare
 • Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare
 • Dialog competitiv
 • Concurs de soluţii

Pragurile care impun alegerea obligatorie a uneia dintre procedurile menţionate mai sus sunt:

 • minimum 30.000 euro pentru contractele de furnizări și servicii;
 • minimum 100.000 de euro pentru contractele de lucrări.

Sub aceste praguri, instituţiile pot recurge la achiziție directă, în baza unei proceduri proprii.

O primă remarcă: proiectul de Lege privind achiziţiile publice nu se adresează şi procedurilor a căror valoare estimată se situează sub pragurile stabilite de Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 2014.

În reglementarea actuală, pentru achiziţiile publice a căror valoare estimată se situează sub pragurile directivei europene anterioare, dar sunt mai mari decât cele stabilite pentru cumpărarea directă, autorităţile contractante sunt obligate să aplice procedura cererii de ofertă, procedură care respecta întrutotul prevederile O.U.G. nr. 34/2006 prin care a fost transpusă vechea directivă.

După adoptarea  noii directive europene, pragurile sunt astfel modificate prin proiectul de lege:

 • 5.186.000 Euro, respectiv 22.908.118 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de lucrări;
 • 134.000 Euro, respectiv 591.918,2 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de produse şi de servicii;
 • 750.000 Euro, respectiv 3.312.975 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în Anexa 2.

Noutăţi şi observaţii legate de viitoarea legislaţie

Premisele suplimentare de aplicare a procedurilor de negociere şi de modificare a clauzelor contractuale oferă autorităţilor contractante facultatea reducerii termenelor de achiziţie şi asigurarea în timp optim a produselor/lucrărilor şi serviciilor necesare.

De subliniat faptul că în locul aplicării procedurii de negociere fără publicarea în prealabil a unui anunţ de participare, în cazul în care devine necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor produse/servicii/lucrări suplimentare care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care au devenit necesare în vederea îndeplinirii acestuia, proiectul de lege permite autorităţilor contractante modificarea contractului pe parcursul derulării acestuia, fără aplicarea vreunei proceduri de achiziţie publică, cu îndeplinirea în mod cumulativ a anumitor condiţii.

Caracter de noutate prezintă şi posibilitatea conferită ofertanţilor de a înlocui subcontractanţii care se află în situaţii de excludere de la procedură, la solicitarea autorităţii contractante.

În prezent, această practică este considerată a fi de natură să încalce principiul transparenţei şi al tratamentului egal.

Notificarea prealabilă a persoanei care se consideră vătămată înainte de a se adresa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau instanţei competente a devenit o obligaţie.

Proiectul de Lege privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţile publică […] aduce şi reglementarea potrivit căreia după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire, precum şi la informaţiile din cadrul propunerii tehnice şi/sau financiare ale ofertanţilor care nu au fost declarate ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.

Regula reprezintă triumful principiilor liberului acces la informaţiile de interes public şi, totodată, acordă posibilitatea persoanelor care se consideră vătămate de a avea cât mai multe informaţii legate de modul de derulare a procedurii, respectiv de evaluare a ofertelor, înainte de depunerea unei contestaţii la Consiliu sau la instanţă.

De semnalat: dispare obligaţia constituirii garanţiei de bună conduită, fapt de natură a facilita accesul persoanelor care se consideră vătămate la actul jurisdicţional.

“Nu ne rămâne decât să sperăm decât că normele metodologice de aplicare a proiectului de lege, care vor fi adoptate prin hotărâre a Guvernului, vor stabili condiţii şi modalităţi de atribuire a contractelor de achiziţie publică care să asigure, pe de o parte, transparenţa şi simplificarea procedurilor de achiziţie publică pe tot parcursul derulării acestora şi, pe de altă parte, să promoveze concurenţa între operatorii economici.

Abandonarea reglementării excesive a contractelor a căror atribuire nu intră sub incidenţa directivei, raportată la valoarea acestora, este de natură să asigure o participare mai largă a operatorilor economici la proceduri, în special a întreprinderilor mici şi mijlocii, al căror acces la acestea este îngrădit de absenţa personalului specializat, capabil să întocmească o ofertă care să respecte toate cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire şi legislaţia în materie.

După cum este binecunoscut, în multe cazuri, în prezent, contractul nu este neapărat atribuit operatorului economic care poate prezenta cea mai avantajoasă ofertă, ci celui care are capacitatea de a întocmi documentaţia conform cerinţelor amintite.

Impresia este că noul pachet legislativ instaurează un regim mai lax sub unele aspecte sensibile ale materiei, atât pentru autorităţile contractante, cât şi pentru ofertanţi/candidaţi.

Rămâne, fireşte, în sarcina legiuitorului să şlefuiască proiectele de legi elaborate pentru transpunerea directivei europene în materie de anul trecut. Misiunea nu se anunţă una uşoară, întrucât sunt şi chestiuni discutabile, asupra cărora vom reveni”, afirmă avocatul Ion Scăunaşu.

Articole recomandate:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

3 răspunsuri

 1. Ar trebui in primul rand sa se simplifice procedura in sine.
  La ora actuala la unele licitatii se merge cu metri cubi de hartie chiar daca suntem in era calculatoarelor. (trebuie duse in forma tiparita original+ copie si in format electronic)
  Ar trebui depuse doar online scanate sau formulare cu semnatura electronica si doar castigatorul sa duca originalul in forma scrisa.
  Adesea cerintele au doar o valoare de departajare si nu se aplica in derularea lucrarii (pt ca unele sunt absurde)
  Problema e ca multe autoritati publice nu au habar cum sa deruleze o lucrare asta si din cauza ca procedurile sunt destul de stufoase (trebuie sa ai hartii pe toate surubele si piulitele) si intradevar sunt foarte logice pentru cunoscatori, oameni care probabil nu au fost in santier si stau doar in birou si ling hartii. Din pacate acesti oameni nu vor sa se emancipeze, macar sa accepte varianta online.

  In concluzie eu doresc doar modificarea hartiei cu pdf-ul (sau forrma electronica) si daca formulati o recomandare la lege va rog sa tineti cont si de cererea mea.
  Toate cele bune

 2. Pentru PREVENIREA fraudarilor publice in Ro este necesar ca, la nivel NATIONAL, sa se infiinteze un colectiv de lucru format din experti INDEPENDENI si INTEGRI, denumit “BIROUL NATIONAL pentru STUDIU BUGETAR” , cu caracter operativ, asemanator celui ce activeaza, de cand a inceput criza, in Marea Britanie, care sa optimizeze si organigramele, statele se functii, supradimensionate din toate structurile statului si sa avizeze oportunitatea si eficienta alocarilor bugetare pentru ACHIZITII si INVESTITIILE PUBLICE.
  Acest colectiv de lucru trebuie sa aiba doar scopuri social-economice si sa cuprinda specialisti (auditori) din toate domeniile de functionare a statului si din sectorul privat (fara pretentii de plata) cu experienta dovedita, buna credinta, onoare, demnitate, putere de creatie si care sa manifeste multa omenie si mai ales CARACTER in actiunile lor.
  Tot pt prevenirea fraudarii resurselor publice in statele lumii democratice ACHIZITIILE si CONTRACTELE pt INVESTITII PUBLICE sunt gestionate de catre ONG-uri care pot fi mult mai usor monitorizte de catre autoritatile statului si nu numai.
  Intr-o democratie damboviteana ca cea din Ro mergea si numai acordarea vizei de control financiar preventiv de catre MFP Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), dar unde este opacitate ferma aceasta se mentine fara nici un efort uman.

 3. CAND IN GUVERNARE NU AVEM NICI STIINTA NICI INSTINCT SAU BUN SIMT SE INTAMPLA MINUNI“Comitetului Naţional Pentru Supraveghere Macroprudenţială” doreste să emită recomandări pe care Executivul-Guvernul este obligat să le ia în considerare, dar nu neapărat să le aplice. TOTUL ESTE O LUCRATURA MAFIOTA SI SUNA CA DRACU, DAR STITI DE CE.???
  Pentru ca toate institutiile si autoritatile statului (Parlament, Guvern, Ministere, Agentii, Oficii, deconcentrate, etc) au in structura lor alesi, salariati fara nr dar si consilieri numerosi in majoritatea lor INCOMPETENTI, IMORALI, TRADATORI si TICALOSI.
  Din aceasta cauza CEI CARORA LE FUGE PAMANTUL SUB PICIOARE (din politica si guvernare) au intrat in vrie pt ca nu mai gasesc solutii de prevenirea dezastrului economico-social al tarii PROVOCAT TOT DE EI si atunci arunca bombe. Cand Ponta VV a fost in Turcia “ca sa se rezolve”, in urma lui cumatru Gealul ghebos Oprea G. a lansat racheta fumigena cu TRIPLAREA SALARIILOR CELOR 48 DE FARISEI DAMBOVITENI (ticalosi carora nu le mai ajung banii sa intretina ceea ce au furat din economia nationala dupa ce ca nu platesc nici utilitati la vilele si conacele pe care le-au facut din furaciune nationala).
  Acum acelasi trubadur Ponta VV inainte de a pleca in America a pregatit lansarea “Comitetului Naţional Pentru Supraveghere Macroprudenţială” compus din RECHINI responsabili pt decaderea Ro in ultimii 25 de ani, lipsiti de orice previziune optimista de dezvoltare a Ro.
  Asta dovedeste total infantilism si crasa submediocritate politica si guvernamentala. E atata opacitate in PALATUL PARLAMENTULUI si PALATUL GUVERNULUI ca nimeni nu cunoaste si nu stie de existenta unor AUTORITATI (institutii de nivel republican) foarte importante pentru dezvoltarea Ro pe baze stiintifice si a caror rezultate sa fie valorificate prin strategii, politici publice, progreame sau planuri de dezvoltare.
  Printre cele mai importante institutii subordonate direct Guvernului si tratate cu indiferenta desi sunt platite din BUGETUL TARII sunt ;
  • COMISIA NATIONALA DE PROGNOZA care printre altele are ca obiectiv principal elaborarea prognozelor privind dezvoltarea economico-sociala a Romaniei pe termen scurt, mediu si lung in corelare cu prevederile Programului de guvernare, a strategiilor nationale, sectoriale si regionale precum si pe baza tendintelor din economia nationala si cea mondiala.
  • INSTITUTUL DE ECONOMIE NATIONALA care se ocupa de cercetări cu caracter fundamental şi aplicativ în domeniul economiei naţionale în cadrul Programelor de cercetare ştiinţifică ale Academiei Române, în concordanţă cu alte programe de CDI, naţionale şi internaţionale, în scopul promovării dezvoltării durabile a României.
  • INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA care ofera Guvernului o muiltitudine de indicatori statistici de nivel micro si macro in toate domeniile activitatii economico-sociale.
  In asemenea conditii cum sa se dispua emiterea de reglementatri (legi) stupide, naucitoare pt., normalitate, democratie, stat de drept si o BUNA GUVERNARE, decat numai daca predomina tradarea si\ inconstiinta in Guvernarea tarii.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

toate comentariile

3 răspunsuri

 1. Ar trebui in primul rand sa se simplifice procedura in sine.
  La ora actuala la unele licitatii se merge cu metri cubi de hartie chiar daca suntem in era calculatoarelor. (trebuie duse in forma tiparita original+ copie si in format electronic)
  Ar trebui depuse doar online scanate sau formulare cu semnatura electronica si doar castigatorul sa duca originalul in forma scrisa.
  Adesea cerintele au doar o valoare de departajare si nu se aplica in derularea lucrarii (pt ca unele sunt absurde)
  Problema e ca multe autoritati publice nu au habar cum sa deruleze o lucrare asta si din cauza ca procedurile sunt destul de stufoase (trebuie sa ai hartii pe toate surubele si piulitele) si intradevar sunt foarte logice pentru cunoscatori, oameni care probabil nu au fost in santier si stau doar in birou si ling hartii. Din pacate acesti oameni nu vor sa se emancipeze, macar sa accepte varianta online.

  In concluzie eu doresc doar modificarea hartiei cu pdf-ul (sau forrma electronica) si daca formulati o recomandare la lege va rog sa tineti cont si de cererea mea.
  Toate cele bune

 2. Pentru PREVENIREA fraudarilor publice in Ro este necesar ca, la nivel NATIONAL, sa se infiinteze un colectiv de lucru format din experti INDEPENDENI si INTEGRI, denumit “BIROUL NATIONAL pentru STUDIU BUGETAR” , cu caracter operativ, asemanator celui ce activeaza, de cand a inceput criza, in Marea Britanie, care sa optimizeze si organigramele, statele se functii, supradimensionate din toate structurile statului si sa avizeze oportunitatea si eficienta alocarilor bugetare pentru ACHIZITII si INVESTITIILE PUBLICE.
  Acest colectiv de lucru trebuie sa aiba doar scopuri social-economice si sa cuprinda specialisti (auditori) din toate domeniile de functionare a statului si din sectorul privat (fara pretentii de plata) cu experienta dovedita, buna credinta, onoare, demnitate, putere de creatie si care sa manifeste multa omenie si mai ales CARACTER in actiunile lor.
  Tot pt prevenirea fraudarii resurselor publice in statele lumii democratice ACHIZITIILE si CONTRACTELE pt INVESTITII PUBLICE sunt gestionate de catre ONG-uri care pot fi mult mai usor monitorizte de catre autoritatile statului si nu numai.
  Intr-o democratie damboviteana ca cea din Ro mergea si numai acordarea vizei de control financiar preventiv de catre MFP Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), dar unde este opacitate ferma aceasta se mentine fara nici un efort uman.

 3. CAND IN GUVERNARE NU AVEM NICI STIINTA NICI INSTINCT SAU BUN SIMT SE INTAMPLA MINUNI“Comitetului Naţional Pentru Supraveghere Macroprudenţială” doreste să emită recomandări pe care Executivul-Guvernul este obligat să le ia în considerare, dar nu neapărat să le aplice. TOTUL ESTE O LUCRATURA MAFIOTA SI SUNA CA DRACU, DAR STITI DE CE.???
  Pentru ca toate institutiile si autoritatile statului (Parlament, Guvern, Ministere, Agentii, Oficii, deconcentrate, etc) au in structura lor alesi, salariati fara nr dar si consilieri numerosi in majoritatea lor INCOMPETENTI, IMORALI, TRADATORI si TICALOSI.
  Din aceasta cauza CEI CARORA LE FUGE PAMANTUL SUB PICIOARE (din politica si guvernare) au intrat in vrie pt ca nu mai gasesc solutii de prevenirea dezastrului economico-social al tarii PROVOCAT TOT DE EI si atunci arunca bombe. Cand Ponta VV a fost in Turcia “ca sa se rezolve”, in urma lui cumatru Gealul ghebos Oprea G. a lansat racheta fumigena cu TRIPLAREA SALARIILOR CELOR 48 DE FARISEI DAMBOVITENI (ticalosi carora nu le mai ajung banii sa intretina ceea ce au furat din economia nationala dupa ce ca nu platesc nici utilitati la vilele si conacele pe care le-au facut din furaciune nationala).
  Acum acelasi trubadur Ponta VV inainte de a pleca in America a pregatit lansarea “Comitetului Naţional Pentru Supraveghere Macroprudenţială” compus din RECHINI responsabili pt decaderea Ro in ultimii 25 de ani, lipsiti de orice previziune optimista de dezvoltare a Ro.
  Asta dovedeste total infantilism si crasa submediocritate politica si guvernamentala. E atata opacitate in PALATUL PARLAMENTULUI si PALATUL GUVERNULUI ca nimeni nu cunoaste si nu stie de existenta unor AUTORITATI (institutii de nivel republican) foarte importante pentru dezvoltarea Ro pe baze stiintifice si a caror rezultate sa fie valorificate prin strategii, politici publice, progreame sau planuri de dezvoltare.
  Printre cele mai importante institutii subordonate direct Guvernului si tratate cu indiferenta desi sunt platite din BUGETUL TARII sunt ;
  • COMISIA NATIONALA DE PROGNOZA care printre altele are ca obiectiv principal elaborarea prognozelor privind dezvoltarea economico-sociala a Romaniei pe termen scurt, mediu si lung in corelare cu prevederile Programului de guvernare, a strategiilor nationale, sectoriale si regionale precum si pe baza tendintelor din economia nationala si cea mondiala.
  • INSTITUTUL DE ECONOMIE NATIONALA care se ocupa de cercetări cu caracter fundamental şi aplicativ în domeniul economiei naţionale în cadrul Programelor de cercetare ştiinţifică ale Academiei Române, în concordanţă cu alte programe de CDI, naţionale şi internaţionale, în scopul promovării dezvoltării durabile a României.
  • INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA care ofera Guvernului o muiltitudine de indicatori statistici de nivel micro si macro in toate domeniile activitatii economico-sociale.
  In asemenea conditii cum sa se dispua emiterea de reglementatri (legi) stupide, naucitoare pt., normalitate, democratie, stat de drept si o BUNA GUVERNARE, decat numai daca predomina tradarea si\ inconstiinta in Guvernarea tarii.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

articole categorie

Citește și:

13 state membre UE au semnat o scrisoare prin care solicită Bruxelles-ului să propună un plafon de preț la gaz la reuniunea miniștrilor UE de energie de săptămâna

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: