miercuri

28 februarie, 2024

7 mai, 2021

Toate persoanele juridice și persoanele fizice care practică o profesie liberală vor fi obligate să se înscrie în Spațiul Privat Virtual (SPV) al Agenției Naționale de  Administrare Fiscală (ANAF), pentru a folosi exclusiv acest mijloc de comunicare electronică.

Documentele trimise pe suport hârtie nu vor mai fi luate în considerare,  dacă va fi adoptat proiectul de  modificare în acest scop a Codului de Procedură Fiscală, pus în dezbatere de Ministerul Finanțelor Publice (MFP).

Prevederile se vor aplica după treia luni de la data publicării noii ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial.


În document, MFP invocă pandemia și „menținerea unor condiții economice favorabile”, atunci când susține că  „este imperios necesară introducerea obligativității comunicării prin mijloace electronice cu contribuabilii persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoanele fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent”.

Obligația înscrierii în SPV și corectarea plăților eronate

Nu mai puțin de  662.128 de persoane fizice au cod de identificare fiscală și „ar trebui să se înregistreze în SPV”, spune nota de fundamentare a proiectului de OUG.

Documentul mai precizează că, „la 9 aprilie 2021 erau înregistrate în SPV un număr de 509.679 persoane juridice dintr-un număr total de 1.554.688 persoane juridice, care ar trebui să se înregistreze in SPV”.

(Citiți și: „Licitația pentru modernizarea Spațiului Privat Virtual (SPV) va fi demarată în 2022. Principalele obiective”)

MFP mai spune  în nota de fundamentare că  OUG este necesară:

  • „având în vedere că în prezent nu există posibilitatea îndreptării erorilor materiale din documentele de plată aferente unor obligații fiscale administrate de organe fiscale diferite, în contextul numeroaselor sesizări primite de la contribuabili, precum și de la unitățile administrativ-teritoriale și a organelor fiscale centrale cu privire la efectuarea eronată a plății amenzilor aplicate după declararea stării de urgență/alertă, rezultă necesitatea creării cadrului legal în vederea soluționării favorabile a cererilor contribuabililor,
  • neadoptarea în regim de urgență conduce la începerea sau continuarea procedurii de executare silită, deși contribuabilii au efectuat plata, dar într-un cont eronat,
  • având în vedere buna credință a contribuabililor în plata amenzilor/a jumătate din minimul legal al amenzii în termenul de 15 zile și pentru a evita anularea acestui beneficiu pentru faptul că amenda a fost achitată la alt buget sau organ fiscal decât cel căruia i se cuvenea potrivit legii”.

Amnistiera penalităților la datorii de dinaintea pandemiei


Proiectul în dezbatere mai modifică și OUG 69 / 2020, astfel încât să poată fi anulate dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale începute după data intrării în vigoare a OUG 69

Obligațiile fiscale respective „se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

  • a) toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;
  • b) cererea de anulare a accesoriilor se depune, sub sancţiunea decăderii, până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv.
  • (2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile și în situația în care obligațiile bugetare principale au fost stinse până la data până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu condiția ca cererea să fie depusă până la termenul prevăzut la alin.(1) lit b).
  • (3) Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentului articol şi care au fost stinse atât înainte, cât și după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se restituie potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.”

(Descărcați de AICI proiectul OUG privind înscrierea obligatorie în SPV prin modifcarea Codului de Provcedură Fiscală)

Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

(Textul de mai jos e preluarea integrală a editorialului de

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: