marți

23 iulie, 2024

7 octombrie, 2019

Consiliul UE a votat luni directiva privind protecția avertizorilor, noile reguli urmând să intre în vigoare începând cu 2021.

Firmele cu peste 50 de angajați, precum și municipalitățile din localitățile cu peste 10.000 de locuitori sunt obligate să organizeze canale interne (departament, persoană sau serviciu externalizat) pentru semnalarea activităților ilegale sau dăunătoare.

Avertizorii vor fi încurajați puternic să utilizeze mai întâi canalele interne, înainte de a face apel la cele externe create. Ei nu își vor pierde însă protecția în situația în care decid să folosească direct canalele externe, potrivit Directivei.


Reglementarea lasă la alegerea statelor membre posibilitatea de a obliga și firmele mici, sub 50 de angajați, să aibă un departament sau o persoană specilizată în gestionarea sesizărilor venite de la avertizori.

Potrivit unor studii, 36% dintre cei care au denunțat ilegalități au avut de suportat represalii din partea angajatorului.

Noile reguli vor garanta:

 • canale sigure pentru raportare (atât în ​​interiorul unei firme, instituții, cât și la nivelul autorităților publice)
 • un nivel ridicat de protecție pentru denunțătorii care raportează încălcări ale dreptului UE (împotriva concedierii, retrogradării și a altor forme de represalii)
 • impun autorităților naționale să informeze cetățenii și să ofere instruire autorităților publice
  despre cum să respecte Directiva.

Domeniile în care avertizorii pot raporta încălcări ale dreptului Uniunii:

 • achizițiile publice;
 • serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului;
 • siguranța și conformitatea produselor;
 • siguranța transporturilor;
 • protecția mediului;
 • protecția radiologică și securitatea nucleară;
 • siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor;
 • sănătatea publică;
 • protecția consumatorului;
 • protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și securitatea rețelelor și a sistemelor informatice;

Obligațiile firmelor cu peste 50 de angajați

 • Să instituie canale pentru primirea raportărilor ”în condiții de siguranță, astfel încât să fie protejată confidențialitatea identității persoanei care efectuează raportarea și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul la aceasta a membrilor neautorizați ai personalului”.
 • Să emită o confirmare de primire a raportării, adresată persoanei care efectuează raportarea, în termen de șapte zile de la primirea respectivă.
 • Să desemneze ”o persoană imparțială sau un departament imparțial, competent în ceea ce privește întreprinderea unor acțiuni subsecvente raportărilor, care poate fi aceeași persoană sau același departament ca cel care primește raportările și care va menține comunicarea cu persoana care efectuează raportarea și, dacă este cazul, va solicita informații suplimentare de la aceasta și îi va transmite feedback”.
 • Să răspundă în maximum trei luni de la primirea raportării.
 • Canalele interne permit raportarea în scris sau oral sau ambele. Raportarea orală se poate realiza prin telefon sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, și, la cererea persoanei care efectuează raportarea, printr-o întâlnire față în față într-un interval de timp rezonabil.

Noile reglementări prevăd canale de raportare mai sigure

 • Pentru a garanta siguranța potențialilor avertizori de integritate si confidențialitatea informațiilor dezvăluite, noile norme permit dezvăluirea informațiilor fie la nivel intern al organizației în cauză, fie direct autorităților naționale competente, precum și instituțiilor, organismelor sau agențiilor europene.
 • În cazurile în care nu a fost luată nicio măsură adecvată ca răspuns la semnalarea inițială sau dacă există un pericol iminent la adresa interesului public sau un risc de represalii, avertizorii vor fi în continuare protejați dacă vor decide să facă publice informațiile.

Măsuri de protecție împotriva represaliilor

 • Reglementările interzic în mod explicit represaliile și introduc măsuri de protecție pentru a împiedica suspendarea, retrogradarea și intimidarea sau confruntarea avertizorului cu alte forme de represalii. Cei care oferă sprijin avertizorului, cum ar fi facilitatorii, colegii sau rudele, sunt de asemenea protejați.
 • Statele membre trebuie să se asigure că avertizorii de integritate au acces gratuit la informații și consultanță complete și independente cu privire la procedurile și căile de atac disponibile, precum și asistență juridică în timpul procedurilor. În timpul procedurilor judiciare, avertizorii pot beneficia, de asemenea, de sprijin financiar și psihologic.

Contextul 

Scandalurile recente, de la LuxLeaks la Panama Papers și Cambridge Analytica, au demonstrat cât de important este rolul avertizorilor de integritate în detectarea și prevenția încălcării reglementărilor europene în detrimentul interesului public și al bunăstării sociale.


Lipsa unei protecții eficiente a avertizorilor de integritate la nivelul UE poate, de asemenea, să aibă un impact negativ asupra funcționării politicilor UE într-un stat membru, dar și asupra altor țări sau a UE în ansamblu.

Doar 10 țări UE (Franța, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Olanda, Slovacia, Suedia și Regatul Unit) oferă o protecție juridică completă. În celelalte țări, protecția este doar parțială sau se aplică anumitor sectoare sau categorii de angajați.

Un studiu realizat în 2017 de către Comisia Europeană a estimat că pierderea potențialelor avantaje cauzate de lipsa de protecție a avertizorilor de integritate, numai în cadrul achizițiilor publice, se situează între 5,8 și 9,6 miliarde euro pe an la nivel UE.

Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Sâmbătă seară ne-a trecut tuturor – nu numai lui Donald

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: