sâmbătă

25 iunie, 2022

Dicționar Economic

REPARTIŢIE

joi, 16 ianuarie, 2014

(1) proces economic care cuprinde în structura sa repartiţia sau alocarea resurselor şi repartiţia veniturilor. (2) Ca alocare a resurselor (în anumite cantităţi, într-o anumită structură  şi la un anumit nivel calitativ), r. are loc pe ramuri, subramuri, constituind punctul de plecare în desfăşurarea activităţii economice şi sociale, deoarece asigură factorii de producţie necesari. Se concretizează în nenumăratele acte şi comportamente ale agenţilor economici, prin care aceştia, sub impulsul cerinţelor pieţei,  îşi asigură factorii de producţie necesari activităţii. (3) R. veniturilor obţinute ca rezultat al activităţii economice constituie un proces economic al cărui conţinut constă în distribuire şi redistribuire. Aceasta este o modalitate prin care venitul naţional sau valoarea adăugată este repartizată între agenţii economici (individuali şi  agregaţi) şi între factorii de producţie. R. funcţională se referă la împărţirea venitului în funcţie de aportul pe care factorii de producţie aflaţi în posesie îl au la obţinerea rezultatelor. Simplificând realitatea, se apreciază că se obţin următoarele venituri funcţionale: salariul pentru muncă, dobânda pentru capital, renta pentru pământ, profitul pentru abilitate şi spirit de întreprin- zător; r. funcţională relevă împărţirea venitului între
indivizi  şi grupuri sociale, ştiut fiind că venitul personal poate să aibă o singură origine sau una mixtă (de exemplu: salariu + dividend + dobândă).  În asigurări, r. desemnează tehnica opusă capitalizării: masa primelor sau a cotizaţiilor sociale încasate în cursul unei perioade este utilizată pentru reglementarea sinistrelor, a pensiilor în decursul aceleiaşi perioade. În fiscalitate, anumite impozite privind repartiţia sunt fixate dinainte de către autoritate, care percepe aceste impozite pentru a fi repartizate ulterior între subiecţi, proporţional cu bazele impozitării.  În gestiune,  r. reprezintă operaţiunea de distribuire a cheltuielilor indirecte între secţiile auxiliare şi cele principale, procedând la imputarea lor pe seama costurilor. Într-un sens mai general,  r. se referă la operaţiuni care constau în dirijarea de comenzi către destinatari (v. Redistribuire).analize cursdeguvernare

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: