ELASTICITATEA OFERTEI - CursDeGuvernare.ro
duminică

5 decembrie, 2021

Dicționar Economic

ELASTICITATEA OFERTEI

joi, 16 ianuarie, 2014

gradul de reacţie a cantităţii oferite dintr-un bun în funcţie de influenţa unui anumit factor. Forma e.o. este dată de nivelul coeficientului de elasticitate al ofertei (
η).  În raport
cu acest nivel, oferta poate fi: elastică  (
η  > 1),
inelastică sau rigidă (
η < 1), cu elasticitate unitară
(
η = 1), perfect inelastică (η = ∞). E.o. se determină
în funcţie de factorul care o influenţează, cum ar fi: a) elasticitatea ofertei în raport cu preţul este dată de modificarea procentuală a cantităţii oferite dintr-o anumită marfă, ca urmare a modificării cu 1% a preţului mărfii respective. Între cele două variabile există o relaţie directă. Pe o perioadă scurtă de timp, oferta de pe piaţa unui bun este inelastică (rigidă). Aceasta înseamnă că o anumită schimbare a preţului, de exemplu, o majorare cu 10%, determină o creştere a cantităţii oferite, dar într-o proporţie mai mică, de exemplu 5%. Dimpotrivă, pe o perioadă îndelungată de timp oferta este elastică, deoarece semnalul pozitiv al preţului permite firmelor să-şi lărgească posibilităţile de producţie. b) elasticitatea ofertei în funcţie de cost este reprezentată de relaţia inversă dintre modificările procentuale intervenite în cantitatea oferită  şi costul de producţie. Profitul economic înregistrează o creştere, în condiţiile unei oferte elastice şi o reducere când oferta este inelastică. Profitul economic este constant când o creştere a costului este proporţional egală cu modificarea cantităţii oferite, costul mediu total înregistrând în acest caz un nivel minim. c) Elasticitatea încrucişată a ofertei este determinată de raportul dintre modificările procentuale intervenite în cantitatea oferită dintr-un bun (de exemplu, bunul x) şi preţul altui bun (de exemplu, bunul y). Acesta poate să rezulte, ca produs secundar, din procesul de producţie al bunului x sau poate fi obţinut cu resursele utilizate pentru producerea bunului xanalize cursdeguvernare

rrr