BARIERE NETARIFARE - CursDeGuvernare.ro
sâmbătă

27 noiembrie, 2021

Dicționar Economic

BARIERE NETARIFARE

joi, 16 ianuarie, 2014

  instrumente ale politicilor comerciale folosite de către stat pentru a proteja economia naţională împotriva concurenţei din partea altor ţări, mai ales a celor mai dezvoltate. B.n. fac parte din sistemul protecţiei vamale şi se includ în sfera mai largă a barierelor vamale. B.n. au apărut şi s-au dezvoltat ca urmare a faptului că protecţia economică naţională (sau colectivă – în cazul diferitelor forme de integrare economică), realizată prin sistemul taxelor vamale, s-a dovedit a fi insuficientă în faţa ofensivei concurenţiale sau, uneori, chiar din dorinţa unor ţări de a păstra taxele vamale ca mijloc de rezervă în negocierile privind eventuale concesii reciproce. Din grupa instru- mentelor incluse în b.n. fac parte reglementările cantitative ale comerţului exterior şi mijloacele de intensificare a exporturilor de mărfuri. În ceea ce priveşte reglementările cantitative ale comerţului exterior, principalele măsuri de politică comercială care constituie elemente ale b.n. sunt: contingentarea importurilor, licenţele pentru import şi export, restricţiile valutare, monopolurile de stat de import şi export, şi protecţionismul indirect. Contingentarea importului şi exportului înseamnă limitarea de către stat (pentru o anumită perioadă de timp) a importului (sau exportului) anumitor mărfuri la anumite cantităţi (contingente) precizate în expresie fizică sau valorică. Licenţele de import şi export reprezintă autorizaţii eliberate de stat firmelor importatoare şi exportatoare pentru efectuarea unui import sau export de mărfuri, precizat în expresie fizică sau valorică. Restricţiile valutare limitează volumul importului sau exportului prin reglarea sumei de valută străină pe care statul o pune la dispoziţia importatorilor, precum şi prin
obligarea exportatorilor de a preda valuta străină înca- sată de ei organelor controlului valutar la cursul oficial fixat. Monopolurile de stat de import şi export se realizează fie prin instituirea monopolului de stat pentru importul sau exportul unor anumite mărfuri, sau grupe de mărfuri, fie prin acordarea oficială a dreptului de monopol pentru importul sau exportul anumitor mărfuri unor firme particulare. Protecţionismul indirect se referă la: măsurile sanitaro-veterinare privind importul anumitor produse (vite, carne, produse alimentare etc.), folosirea obligatorie într-o anumită proporţie a pro- duselor indigene în procesul de producţie, înscrierea obligatorie pe anumite mărfuri a mărcii  ţării de origine, impunerea unor exigenţe de calitate şi de protecţie a mediului înconjurător, impunerea unor reglementări complicate şi anevoioase necesare pentru îndeplinirea formalităţilor de import etc. (v. Contingetare, Politică comercială).analize cursdeguvernare

rrr