miercuri

29 mai, 2024

27 mai, 2021

Deficitul bugetar a urcat la 20,7 miliarde de lei în aprilie, echivalentul a 1,81% din PIB, în scădere față de 2020, când după două luni de pandemie, finanțele publice înregistrau un minus de peste 26,8 miliarde de lei, echivalentul a 2,54% din PIB.

Față de luna martie 2021, deficitul bugetar a urcat cu circa jumătate de punct procentual din PIB, reiese din documentele Ministerului Finanțelor Publice (MFP).

”Sume în valoare de 8,08 mld lei (0,71% din PIB) au fost lăsate în mediul economic prin investiții și cheltuieli excepționale alocate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19”, explică, într-o notă, reprezentanții MFP.


În perioada ianuarie-aprilie 2021 cheltuielile de investiții au fost cu 3,17 mld lei mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent și plățile cu caracter excepțional generate de epidemia COVID-19 au fost de 4,91 mld lei.
Trebuie notat totuși că potrivit documentelor MFP, cheltuielile de investiții din primele trei luni ale anului au fost mai mici decât cele programate, conform legii bugetului adoptate la începutul lui 2021.
Cheltuielile de capital ale statului au fost cu 23,4% mai mici decât nivelul programat în Trimestrul 1 din 2021 și, totodată, fondurile europene încasate au fost mai mici cu peste 30% față de prognoză, potrivit raportului Ministerului Finanțelor (MFP) privind execuția bugetară pe primele trei luni.

Veniturile, în creștere datorită efectului de bază și a recuperării parțiale a unor sume restante

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 118,39 mld lei în primele patru luni ale anului 2021, cu 20,6% peste nivelul încasat în perioada similară a anului trecut. Acest avans însemnat se datorează atât efectului de bază redus aferent perioadei martie-aprilie a anului trecut, când s-au adoptat măsuri fiscale menite să sprijine contribuabilii în contextul pandemiei (preponderent amânarea termenului de plată a obligațiilor fiscale), cât și recuperării parțiale a unor categorii de venituri.

Majoritatea categoriilor de încasări au înregistrat evoluții nominale pozitive, cele mai pronunțate remarcându-se în cazul TVA, contribuțiilor de asigurări, fondurilor europene și impozitelor pe proprietate.

Contribuțiile de asigurări au înregistrat 41,1 mld lei în primele patru luni ale anului 2021, în creștere cu 13,4% (an/an). Ca și în cazul impozitului pe venit, evoluția este superioară dinamicii fondului de salarii și se datorează atât bazei reduse din mar-apr 2020, cât și recuperării unor venituri din contribuțiile aferente anului trecut.


Încasările nete din TVA au înregistrat 22,53 mld lei în primele patru luni ale anului curent, în creștere cu 41,3% (an/an). În același timp, restituirile de TVA au însumat 9,10 mld lei în perioada analizată, nivel similar celui înregistrat în ian-apr 2020.

”Evoluția încasărilor din TVA a fost influențată atât de baza comparabilă a lunilor mar-apr 2020 – când au fost implementate măsurile de amânare a termenului de plată a TVA și accelerarea rambursărilor de TVA, pentru a asigura companiilor un nivel suplimentar de lichiditate pe perioada crizei, cât și de recuperarea parțială a TVA aferentă anului 2020”, explică reprezentanții MFP.

Veniturile din impozite și taxe pe proprietate au înregistrat 4,50 mld lei în primele patru luni ale anului 2021, nivel aproape dublu față de cel consemnat în aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția se datorează atât efectului de bază, ca urmare a prorogării termenului de plată al impozitelor în 2020 (de la 31 martie la 30 iunie), cât și unor modificări legislative, intrate în vigoare în ianuarie 2021 (modificarea termenului de plată a taxei anuale pe clădiri/terenuri pentru contractele de concesiune, administrare sau folosință pe o durată mai mare de 1 an, de la plata lunară la plata în 2 rate și indexarea anuală a impozitelor pentru anumite autovehicule).

Veniturile nefiscale au însumat 8,13 mld lei în ian-apr 2021, înregistrând o creștere de 10,5% (an/an), această creștere fiind determinată și de înregistrarea sumelor din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donații au totalizat 8,24 mld lei în primele patru luni ale anului  2021, în creștere cu 39,7% față de nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Factura pensiilor, tot mai mare

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 139,09 mld lei au crescut în termeni nominali cu 11,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile de personal au însumat 37,08 mld lei, în creștere cu 5,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Din total cheltuielilor de personal, plățile reprezentând stimulentul de risc acordat pentru COVID 19 au fost de 54,19 milioane lei, precum și alte cheltuieli de personal, inclusiv sporuri acordate personalului medical si auxiliar implicați în activităţile cu pacienţii diagnosticaţi cu COVID-19 de aproximativ 1.016,82 milioane lei.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost 17,50 mld lei, în creștere cu 4,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. O creștere se reflectă la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de 6,7% față de anul anterior determinată, în principal, de deconturile mai mari pentru plata medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum rezultat și pentru decontarea serviciilor  medicale în ambulatoriu. De asemenea, conform datelor comunicate de ordonatorii principali de credite, 2,14 mld lei din total bunuri și servicii reprezintă plăți pentru medicamente, materiale sanitare, reactivi și alte produse necesare diagnosticării și tratării pacienților infectați cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum și plata pentru vaccinuri împotriva Covid -19.

Cheltuielile cu asistența socială au fost de 50,65 mld lei în creștere cu 15,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Evoluția cheltuielilor cu asistența socială a fost influențată, în principal, de majorarea punctului de pensie de la 1 septembrie 2020 cu 177 lei, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei. De asemenea, se reflectă și majorarea de la 1 septembrie 2020 a nivelului îndemnizației sociale pentru pensionari garantată de la 704 lei la 800 lei, precum și majorările privind alocațiile de stat pentru copii începând cu 1 ianuarie 2020, cu 1 august 2020 care reprezintă o creștere a alocației cu aprox. 20% mai mare decât cea plătită în luna iulie 2020, precum și cu 1 ianuarie 2021 care reprezintă o creștere a alocației cu aprox. 16% mai mare decât cea plătită în luna decembrie 2020.

Cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană aferente  agriculturii) au fost de 9,14 mld lei, cu 32,3% mai mari comparativ cu anul precedent.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în valoare de 13,13 mld lei, în creștere cu 31,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent când au fost în valoare de 9,96 mld lei.

Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: