marți

16 august, 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

25 noiembrie, 2011

Ionut Dumitru, preşedintele Consiliului Fiscal

Consiliul Fiscal şi-a elaborat opinia despre bugetul anului 2012 vineri, în aceeaşi zi în care guvernul, reunit în şedinţă, schiţa ultimele retuşuri înainte de a trimite proiectul la Parlament.

Obiecţiile pe care le formulează Consiliul Fiscal pot fi grupate în două mari categorii:

1. Deficitul de 1,9% nu este asumat prin niciun angajament. Pericolele

  • Proiectul bugetului general consolidat aferent anului 2012 îşi propune un obiectiv de deficit bugetar de 1.9% din PIB (standarde cash), semnificativ mai ambiţios decât nivelul de 3% asumat în strategia fiscal-bugetara aprobată de guvern în luna august 2011, în pofida revizuirii descendente semnificative a cadrului macroeconomic.
  • Consiliul fiscal remarcă lipsa unui angajament ferm vizavi
  • de această nouă ţintă, în condiţiile în care textul raportului care însoţeşte proiectul de buget prevede explicit posibilitatea majorării acesteia pe parcursul anului. Acest lucru este în contradicţie cu principiile transparenţei şi stabilităţii statuate de legea responsabilităţii fiscal bugetare.
  • O eventuală revizuire ascendentă a acestei ţinte în timpul anului 2012, chiar la un nivel care să asigure îndeplinirea obiectivului de eliminare a deficituluiexcesiv, ar submina credibilitatea cadrului fiscal-bugetar bazat pe reguli statuat de legea responsabilităţiifiscal-bugetare.
  • o creştere a ţintei de deficit bugetar în timpul anului 2012 ar putea avea potenţialul de a fi perceput ca un derapaj (şi penalizat ca atare) de pieţele financiare, mai ales în condiţiile în care revizuirea acesteia s-ar datora unor majorări de cheltuieli sociale și de 4 personal într-un an electoral, anulând astfel beneficiile stabilirii unei obiectiv iniţial mai ambiţios de consolidare fiscală.

Creşterea cheltuielilor de personal şi derapajele legislative

Raportul proiectului de buget nu enunţă explicit ipotezele cantitative privind numărul de salariaţi şi câştigul salarial mediu din sectorul public ce fundamentează traiectoria pe termen mediu a capitolului „cheltuieli de personal”. În lipsa acestor ipoteze, este dificil de evaluat consistența proiecției de cheltuieli de personal.


Astfel, raportul aferent proiectului de buget ia în calcul eventualitatea majorării cheltuielilor de personal pe parcursul anului, în limita unui plafon de 7,2% din PIB (nivelul cheltuielilor de personal prevăzute în forma curentă a proiectului de buget este de 6,9% din PIB).

Este prevăzută şi posibilitatea indexării pensiilor pe parcursul anului 2012 conform noii legi a pensiilor, cu impact negativ asupra deficitului bugetar (spre exemplu, în condiţiile în care indexarea ar fi operată începând cu luna iulie 2012, impactul suplimentar estimat la nivelul cheltuielilor ar fi de circa 0.3% din PIB).

Consiliul fiscal atrage atenţia că materializarea intenţiei de majorare a cheltuilelilor de personal şi a celor cu pensiile pe parcursul anului 2012 (prin majorarea cheltuielilor totale ale bugetului general consolidat) ar încălca Legea responsabilităţii fiscale Legea responsabilităţii Fiscal-bugetare.

Consiliul Fiscal atrage atenţia că atare măsuri ar putea reprezenta un pericol pentru buget prin maniera în care el pot fi luate: A recurge din nou la mecanismul derogării pentru a ocoli regulile statuate de legea responsabilităţii fiscal bugetare nr. 69/2010 (mecanismul derogării de la LRF a fost deja utilizat cu prilejul primei rectificări bugetare din august 2011) ar ridica întrebări serioase la adresa relevanţei acestora şi ar anula beneficiile pe termen lung pe care stabilirea unui cadru bazat pe reguli de formulare al politicii fiscal-bugetare le produce.


Consiliul fiscal este nevoit să reitereze recomandările privind îmbunătăţirea transparenţei modului de fundamentare a traiectoriilor veniturilor bugetare, prin detalierea – pentru fiecarecomponentă de venituri – a bazelor macroeconomice relevante şi a impactului măsurilor legislative care le afectează.

Articole recomandate:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

articole categorie

Citește și:

Scumpirea energiei electrice a fost amplificată de mecanismul formării prețurilor adoptat în UE („pay as clear”), care promovează alinierea prețurilor angro la cel mai mare cerut pe piață.

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: