joi

20 iunie, 2024

20 iulie, 2018

Comisia Europeană a dat publicității, joi, pachetul de decizii din luna iulie privind procedurile în curs referitoare la neîndeplinirea obligațiilor de stat membru, opt dintre acestea referindu-se la România.

E vorba de un aviz motivat, privind emisiile industriale, și de alte 7 scrisori de punere în întârziere privind:

 • datele din registrul cu numele pasagerilor (Directiva PNR)
 • condițiile de intrare, ședere și mobilitate pentru studenții și cercetătorii din țări terțe
 • asigurările auto
 • recunoașterea calificărilor profesionale
 • măsurile de protecție a animalelor de laborator
 • securitatea cibernetică
 • emisiile de dioxid de sulf

Potrivit documentelor oficiale:

 • Comisia îndeamnă insistent România să transpună pe deplin în legislația sa internă normele UE privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere [Directiva (UE) 2015/2193]. Directiva reglementează emisiile de SO2, NOx și pulberi în atmosferă cu scopul de a reduce aceste emisii și riscurile pentru sănătatea umană și pentru mediu pe care le pot determina. Ea stabilește, de asemenea, norme pentru monitorizarea emisiilor de monoxid de carbon. Statelor membre li s-a cerut să comunice măsurile naționale de transpunere a directivei în legislația națională până la data 19 decembrie 2017.
 • Comisia a decis joi să trimită scrisori de punere în întârziere pentru 14 state, inclusiv România, pentru neîndeplinirea obligației de a comunica adoptarea legislației naționale de transpunere integrală a Directivei PNR (Directiva 2016/681). Statele membre ar fi trebuit să transpună Directiva în legislația națională până în data de 25 mai 2018.
 • România și alte 16 state membre, au primit joi, 19 iulie, scrisori de punere în întârziere deoarece nu au comunicat normele din legislația națională care transpun în întregime Directiva privind condițiile de intrare, ședere și mobilitate în interiorul UE a resortisanților țărilor terțe în scop de cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au-pair. ermenul până la care statele membre trebuiau să își alinieze legislația la directiva menționată și să informeze în acest sens Comisia a fost 23 mai 2018.
 • România este singurul stat membru care a primit o scrisoare de punere în întârziere cu privire la normele sale naționale referitoare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. Prin intermediul acesteia, Comisia Europeană solicită României să transmită o serie de observații privind normele naționale actuale, ce impun o obligație de notificare prealabilă a oricărei intenții de modificare a primelor, precum și o serie de limitări a modalităților de calculare a primelor de către asigurători. Comisia este de opinie că aceste obligații contravin dispozițiilor articolelor 21 și 181 din Directiva solvabilitate II, astfel cum au fost interpretate de jurisprudența Curții de Justiției a UE, referitoare la principiul libertății tarifare.
 • Scrisori de punere în întârziere au primit 27 de state membre (toate statele membre cu excepția Lituaniei) în legătură cu conformitatea legislației și practicilor lor naționale cu normele UE privind recunoașterea calificărilor profesionale. UE a instituit un sistem modern de recunoaștere a calificărilor și a experienței profesionale în întreaga UE. Asigurarea aplicării coerente a acestor norme în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor este o preocupare majoră a Comisiei.
 • România și alte 5 state membre au primit scrisori de punere în întârziere pentru deficiențe în transpunerea în legislațiile naționale a normelor UE privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice. Directiva trebuia transpusă până la 10 noiembrie 2012.
 • Comisia a decis să trimită scrisori de punere în întârziere către 17 state membre, solicitându-le să transpună integral în legislația națională primul act din legislația UE privind securitatea cibernetică. Statele membre trebuiau să transpună Directiva NIS în legislațiile naționale până în data de 9 mai 2018, întrucât aceasta a intrat în vigoare în august 2016.
 • Comisia a transmis o scrisoare de punere în întârziere României, din cauza incapacității statului membru în cauză de a controla emisiile de dioxid de sulf provenite de la două instalații mari de ardere. Acestea sunt în funcțiune la Govora și la Deva și au dus limitele de emisii ale României cu mult peste plafoanele naționale pentru dioxid de sulf și pulberi, cu efecte semnificative asupra mediului și sănătății publice.

Scrisoarea de punere în întârziere reprezintă primul pas în procedura de infringement, următorul pas este emiterea unui aviz motivat, ultimul fiind trimiterea statului care nu își respectă obligațiile în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Statele membre care fac obiectul unei scrisori de punere în întârziere au la dispoziție două luni pentru a răspunde la scrisoare or pentru a remedia problemele constatate de Comisie.

Și după emiterea avizului motivat, statul are la dispoziție două luni pentru a răspunde. În absența unui răspuns corespunzător, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE.


Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: