Evenimentul

Summit UE – Declarația de la Sibiu

La finalul sesiunii plenare a Summit-ului UE a fost dată publicității Declarația de la Sibiu. Aceasta conține cele 10 angajamente despre care cursdeguvernare.ro a scris… Mai mult

09.05.2019

Evenimentul

A început summit-ul UE de la Sibiu – cele mai semnificative momente și declarații

La sediul Primăriei Sibiu a început reuniunea informală a liderilor UE la care se vor trasa liniile generale ale agendei europene pe următorii 5 ani.… Mai mult

09.05.2019

Evenimentul

Istorie pură pentru România: Pentru prima oară de la agatârși încoace, spațiul dintre Marea Neagră și Tisa devine buricul politic al Europei

Un moment istoric, la care România – cea istorică și cea reală deopotrivă – n-ar fi putut spera până acum 15 ani: apogeul unei lupte,… Mai mult

08.05.2019

La obiect

Sezonul dividendelor: Guvernul vrea să stoarcă şi în 2019 resursele de investiţii în scădere ale companiilor controlate. Cine rezistă la presiuni

Două companii strategice controlate de Guvern încă rezistă la presiunile acestuia de spoliere a resurselor de investiţii prin dividende cât mai mari. Adunările generale  ale… Mai mult

07.05.2019

Cronicile
Cronicile

Cele 43 de măsuri cerute de mediul de afaceri pentru rezolvarea problemelor din Educație

de Vladimir Ionescu , 16.4.2019

Coaliția pentru Dezvoltarea României, o organizație a mediului de afaceri din care care fac parte cele mai mari companii din țară, a lansat marți, la conferința ”Educația în cifre”, un document cu 43 de măsuri necesare rezolvării problemelor din sistemul de educație.

Propunerile Coaliției pentru Dezvoltarea României:

Învățământ preuniversitar

A1. Obiectiv: Formare iniţială de calitate înaltă a cadrelor didactice.

 • 1. Alinierea programelor de formare cu standardele europene (prevăzute în lege în majoritatea statelor).
 • 2. Selectarea riguroasă la intrarea la cursurile de pregătire pentru profesori și la absolvire.
 • 3. Accent pus pe practică pedagogică și stagii de lungă durată. Marirea numărului de ore de practică pedagogică de la 2 semestre cât este acum la 6 semestre – practica pe toată perioada școlarizării. Aceste stagii de practică pot fi efectuate atât în țară cât și în străinătate pe baza acordurilor de parteneriat cu instituții de educație similare.
 • 4. Un număr redus de facultăți din țară care să organizeze departamente de pregătire pentru profesori.
 • 5. Doi ani de stagiu ca profesor asistent. Profesorul asistent va lucra în clasa celor mai buni profesori din învățământ și va participa la toate activitatile acestora – de la orele de predare, la sedințele cu părinții excursii, comisii în școală, etc.
 • 6. Revizuirea criteriilor de acces și ieșire din profesie – meseria de profesor e prea valoroasă ca să nu avem oameni dedicați dezvoltării permanente a acestora, cum le arătăm că merită să fie aleși și dezvoltați – politică națională de susținere a profesiei de dascăli cu profesionisti – HR, coach, mentor etc.
 • 7. Înființare de centre locale cu profesori suplinitori calificați care pot să înlocuiască profesorii absenți din școli pe o perioada scurtă, medie sau lungă. Scopul acestora este menținerea calității educației și in absența din varii motive a profesorilor de la clasă.

A2. Obiectiv: Formare continuă a cadrelor didactice – formare pe tot parcursul carierei

 • 1. Formarea continuă a profesorilor să cuprindă cel puțin 3 zile de formare continuă, oblicatorii, in fiecare an de profesie. Este necesar ca formarea să se reflecte și în activitatea de la clasă: o propunere ar fi ca acordarea creditelor să se facă în 2 etape: 1. absolvirea cursului în urma unui test de evaluare; 2. prezentarea unui proiect, a unor imagini, fotografii, inregistrari video pe parcursul a 3-6 luni care să demonstreze aplicarea la clasă, în practică a tehnicilor/metodelor discutate la curs
 • 2. Din 3 în 3 ani profesorii participă la formări cu conținut pedagogic aferente ultimelor noutăți din domeniu
 • 3. Sunt încurajate schimburile dintre profesori, de tip job shadowing, fie în cadrul aceleiași școli, fie în școli partenere din oraș sau din alte orașe.

A3. Obiectiv: Regândirea sistemului de evaluare a elevilor și profesorilor.

A3.1. Evaluarea elevilor

 • 1. Evaluare pentru învățare – revizuirea sistemului de notare prin adoptarea unuia bazat pe feedback, creștere și motivare a elevilor. Nota e formata din 3 aspecte – academic (cunostinte), efort (abilitati) si comportament (atitudini), se propune eliminarea totală a notei la purtare.
 • 2. Standardizarea notării, a evaluarii elevilor la clasă: care este nivelul minim de cunoștințe/competențe pe care trebuie să le aibă elevul pentru a trece clasa, la fiecare disciplină?
 • 3. Eliminarea notei de la gimnaziu în calculul mediei de admitere – notele trebuie să reflecte nivelul real al elevului – analfabetismul funcțional trebuie depistat din timp, nu camuflat sub note nejustificate.
 • 4. Toleranta 0 la furt/ copiat – obligatoriu pentru formarea caracterelor.

A3.2 Evaluarea profesorilor

 • 1. Criterii clare de intrare în profesie, parcurgerea programului de formare inițială și selectarea vocațională a candidaților
 • 2. Luarea în considerare mai ales a rezultatelor la clasă ale profesorilor în evaluarea acestora anuală
 • 3. Criterii clare de ieșire din profesie a acelor profesori care nu se ridică la standardele de calitate ale profesiei
 • 5. Toleranta 0 la furt/ copiat – formarea caracterelor.

A4. Obiectiv: Reducerea analfabetismului funcțional și promovarea literației.

 • 1. Programe cât mai variate de îndrăgire a lecturii începând cu clasa 2a.
 • 2. Elaborarea unor programe de diagnostic și remediere a analfabetismului funcțional și formarea a cel puțin unui profesor în fiecare școala, care va deveni specialist în recuperarea elevilor cu dificultăți de citire/ învățare.
 • 3. Programul de remediere trebuie să fie atractiv, cu multe elemente de învățare prin joc, să răspundă nevoii de lucru diferențiat și individualizat. Intrarea în program e temporară și deschisă oricărui copil. La sfărșitul programului elevul trebuie să știe să citească și să înțeleagă un text potrivit vârstei lui.
 • 4. Programe remediale de vară – la finalul fiecărei clase în primar – test de evaluare a textului scris/citit/vorbit și cei care nu sunt la standard să intre în programul remedial – prevenție/ intervenție coerentă pentru literație.
 • 5. Accent mai mare pe rezolvarea de probleme, gândire critică, gândire creativă la clasă, dar și la examenele de evaluări naționale II, IV, VI, VIII.

A5. Obiectiv: Reorganizarea școlii ca să fie compatibilă cu noile realități economice și sociale.

 • 1. Regândirea structurii anului scolar, a orarului copiilor și a vacantelor în funcție de necesitătile societății contemporane și a economiei (să susțină economia națională) – prelungirea cu cel puțin 4 săptămâni a anului școlar, vacanțe diferențiate pe zone geografice.
 • 2. Regândirea spațiilor de învățare: clasa și scoala să aiba spații plăcute copiilor, delectură, pentru pasiuni, mici grădini, coțtul pasionaților de știință și tehnologie, etc.
 • 3. Introducerea în școli a cantinelor – aceste cantine pot servi drept laborator pentru clasele duale HORECA și pot funcționa în sistem catering pentru școlile care nu au spații de pregătire a hranei calde.

B. Învăţământul profesional, tehnic şi dual- legătura cu piața muncii

B1. Obiectiv: Cresterea atractivitatii invatamantului si reputatiei invatamantului tehnic

 • 1. Campanie la nivel național pentru creșterea interesului tinerei generații de învățare a unei meserii.
 • 2. Exemplele de bune practici să fie promovate pe websiteurile de școlilor, inspectoratelor școlare, etc, susținute de cifre de angajabilitate.
 • 3. Crearea unui grup de elita al Colegiilor Tehnice similar celor al Colegiilor Nationale.
 • 4. Unitatile de invatamant tehnic si profesional isi vor promova activ specializarile disponibile
 • 5. Creșterea numărului de consilieri școlari în ciclul gimnazial pentru a asigura traseul cel mai potrivit fiecărui elev. Instruirea acestora pentru a prezenta oferta educationala din regiune in mod echilibrat: Tehnic vs. Teoretic.
 • 6. Introducerea transparentei in traseul copiilor de la scoala la profesie in REVISAL – sa avem transparenta pe angajabilitatea din scoli (sa poata fi corelat traseul profesional in viata cu tipul si nivelul de educatie primite) –demonstrarea cresterii angajabilitatii din IPT ar atrage dupa sine atractivitatea invatamantului tehnologic

B2. Obiectiv: Corelarea locurilor din invatamantul tehnic si dual cu nevoile reale ale pietei

 • 1. Cifrele de școlarizare în învățământul tehnologic sa fie bazate pe nevoia pieței muncii din regiune, prin consultarea reală a operatorilor economici relevanți. Scoala are un rol activ in acest proces: cartografiaza anual companiile active in regiune si se pliaza pe nevoile concrete de specializari ale acestora; Scoala este flexibila si isi adapteaza planurile de invatamant conform cerintelor pietei muncii din regiune.
 • 2. Crearea in mod prioritar de specializari in zona tehnologiilor avansate si renuntarea cat mai repede la specializari din ce in ce mai putin cerute pe piata muncii. Este necesara revizuirea impreuna cu mediul privat a intregului portofoliu de meserii pentru care sunt pregatiti tinerii astazi in scolile profesionale si liceele tehnologice.

B3. Obiectiv: cresterea calitatii invatamantului tehnic

 • 1. Formarea cadrelor didactice implicate în învățământul dual si tehnologic pentru a putea asigura complementaritatea între ceea ce se predă la școală și practica efectuată la operatorii economici.
 • 2. Școala – actor proactiv în a indentifica operatorii economici care au capacitatea de a oferi cadrul de formare de calitate (tehnologie; tutore de practică)
 • 3. Parteneriate reale școală – operatori economici în beneficiul unui învățământ profesional de calitate; Companiile care investesc in dotarea scolilor sa aiba un cuvant important de spus in administarea scolii prin dobandirea unui numar important de locuri in consiliile de administratie ale scolilor.
 • 4. Resursele educationale folosite in procesul educational tehnic sa fie construite impreuna cu companiile interesate.
 • 5. Este importanta cresterea ponderii practicii vs teorie la examenele de absovire si implicarea companiilor cu care liceele/scolile profesionale au lucrat in procesul de examinare.
 • 6. Posibilitatea organizării învățământului dual și pentru calificări de nivel 4 si 5. Posibilitatea ca ruta educațională a acestor copii să continue cu programe universitare (vezi Universities of Applied Sciences din Finlanda)
 • 7. Verificarea și autorizarea operatorilor economici care solicită școlarizarea elevilor în sistem dual;
 • 8. Prioritate la cazare pentru elevi în internatele școlare; implicarea administrației școlilor în dotarea modernă a atelierelor.

B4. Obiectiv: Cresterea numarului companiilor implicate si a calitatii implicarii in sustinerea invatamantului tehnologic.

 • 1. Clarificarea rolului Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Învățământ Dual.
 • 2. Intelegerea meseriilor, vizite de studii in companii, vizite ale angajatilor de top din companii in scoala sa devina parte integranta din consilierea in cariera.

C. Învățământ Universitar

 • 1. O mai bună corelare a ofertei educaționale cu cerințele actuale ale pieței muncii, în considerarea tendinței de globalizare (prin adaptarea programei de învățământ și a specializărilor academice);
 • 2. Încurajarea proiectelor de asociere de tip “dual degree” și înființarea de centre de cercetare știintifică universitară în asociere cu entități private – dezvoltarea dimensiunii internaționale a învățământului superior prin prioritizarea refacerii capacității și imaginii învățământului superior românesc pentru a redeveni un centru educațional regional de excelență – un “hub” academic – (așa cum era considerat în perioada 1970-1990 când atrăgea un număr semnificativ de studenți străini din zone extra-europene, cu precadere la specializările Medicină și Inginerie, de ex.: industrie grea, exploatari petroliere, construcții de mașini, etc.). Concret, obiectivul ar putea fi atins (și) prin încurajarea deruării programelor de asociere între centre universitare românești și străine, conform modelului “dual degree”. Inițiativa se aplică la scară largă în majoritatea țărilor europene, constituind o abordare academică modernă în mediul concurențial generat de globalizare.
 • 3. Schimburi de experiență între profesorii din universități și specialiști din companii – profesorii merg în vizita la companii și țin lectures/seminarii și invers, cei din companii vin la facultăți și țin prezentări/workshop-uri.
Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 16.4.2019

Un raspuns

 1. Fratzii Gracchi
  17.4.2019, 9:25 am

  Mai in gluma, mai in serios, cred ca ar trebui facuta si recomandarea introducetii unei atmosfere de “teroare” adevarata in randul elevilor, asa cum am simtzit eu la inceputul anilor ’60, cand accesul meu la invatzamantul liceal era foarte restrans din cauza originii sociale “nesanatoase”(asa hotarase “partidul”), fapt pentru care am invatzat “cu picioarele in apa” toate tampeniile car ni se impuneau mai ales la literatura romana, ca sa-mi cresc sansa de a ocupa unul dintre cele 2-3 locuri la liceu destinate “originii mele sociale”. Si n-am pierit, nici nu m-am imbolnavit, ci am facut efortul de a “lupta”. Mutatis mutandis, ar trebui introduse conditzii mai drastice de acces la invatamantul de inalt nivel (Licee si, mai ales universitatzi”de elia” care, in RO, nu prea exista) si sa se combata tendinta de permanenta lamentare a “beneficiarilor” sistemului de invatamant gratuit romanesc – aici am in vedere mai ales parintii, care se plang neincetat, fie pe motive realiste, fie inventate – lamentare ce trebuie neaparat inlocuita cu acceptarea neconditionata a necesitatii efortului de invatare “cu sacrificii”, asa cum se intampla – daca luam asta ca model – in USA. Cata vreme in media (TV mai ales) romaneasca au “succes” (timpi generosi de emisie, lefuri consistente, notorietate ieftina) tot mai multzi maimutzoi si mai multe maimutze, absolventzi cu totzii de masterate (cred, nu sunt sigur) in “public communication”, dar care stalcesc din ce in ce mai apasat limba romana materna, nu avem cum sa combatem mentalitatea delasarii la invatatura a marii masse de elevi (putini dintre ei, condusi de parinti constienti de ceea ce trebuiesa faca cu adevarat) care constituie massa consistenta a celor ce se plang neincetat de asprimea (sic!) conditiei de a se supune unor teste intermediare si, mai ales, de asprimea bacalaureatului, asprime care este, oricum, incomparabil mai soft decat cea care a caracterizat adolescenta generatiei mele (crescuta “de partid”) si care ne-a dat shutul in fund spre inainte, adica ne-a motivat cu adevarat sa facem un efort permanent de a invata ca sa putem “razbate” printre comunisti. Cine vrea sa inteleaga ce am spus eu aici, va intelege corect continutul meu de idei.

Lăsați un comentariu


Stiri

Liviu Dragnea, pronunțarea sentinței definitive – luni, 27 mai. DNA a cerut majorarea pedepsei

Vladimir Ionescu

Curtea Supremă va pronunța pe 27 mai, adică a doua zi după alegerile europarlamentare, hotărârea definitivă din Dosarul angajărilor fictive, dosar în care Liviu Dragnea… Mai mult

Stiri

Consiliul Concurenței: Sumele cheltuite cu iluminatul festiv depășesc și 50% din valoarea contractelor pentru serviciile de iluminat public

Vladimir Ionescu

Costurile iluminatului festiv depășesc, în cazul unor primării, chiar și 50% din suma totală alocată pentru iluminatul public, reiese dintr-o analiză realizată de Consiliul Concurenței.… Mai mult

Stiri

Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni recomandă desființarea Secției speciale: Risc de presiune foarte mare, ce poate submina independența procurorilor

Vladimir Ionescu

Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni recomandă desființarea Secției speciale de anchetarea magistraților, întrucât există un risc de presiune foarte ridicat asupra procurorilor, de natură să… Mai mult

Stiri

Noua definiție mondială a kilogramului a intrat în vigoare

Vladimir Ionescu

Noua definiţie mondială a kilogramului, independentă de orice obiect fizic, a intrat în vigoare luni, potrivit Agerpres. Noul sistem internaţional de măsurare, ce vizează şi… Mai mult

Stiri

CCR amână a treia oară decizia privind completurile de 3 judecători. Mizele

Vladimir Ionescu

CCR a amânat luni decizia referitoare la lipsa completurilor specializate de la Înalta Curet de Casație și Justiție. Este a treia amânare a soluționării acestei… Mai mult

Stiri

Video de colecție / Poliția rutieră a cerut, la propriu, ”parola”, șoferilor care au vrut să intre în Târgoviște în timpul mitingului PSD

Razvan Diaconu

Un bărbat care voia să intre în Târgoviște duminică, să vadă meciul celor de la Chindia – Metaloglobus București, a fost oprit de polițiști la… Mai mult

Stiri

Procurorii militari s-au autosesizat după acțiunea jandarmilor de la Topoloveni. Acuzațiile – abuz în serviciu și lipsire de libertate

Vladimir Ionescu

Parchetul militar s-a autosesizat după reținerea de către jandarmi a protestatarilor de la Topoloveni și a deschis un dosar in rem (pe fapte, suspecții urmează… Mai mult