Europa

Compromis european pe galeria noilor lideri europeni: Ursula von der Leyen și Charles Michel ar urma să conducă Comisia și Consiliul European

Ursula von der Leyen, ministrul de apărare al Germaniei, este propunerea liderilor UE după trei zile de negocieri pentru şefia Comisiei Europene. “Consiliul European a… Mai mult

02.07.2019

Chestiunea

România cumpără cele mai scumpe gazele naturale din Rusia: Un Raport pe T 1 din 2019. Harta importurilor UE

  România a plătit cel mai mare preţ pe gazele naturale importate din Rusia în primul trimestru din 2019, 26,89 euro /MWh, potrivit Raportului trimestrial… Mai mult

02.07.2019

La obiect

Deficitul la 5 luni, cu 80% mai mare decât cel din 2018: nu se investește în plan local, pentru a nu exploda deficitul general

Deficitul bugetar înregistrat după cinci luni din anul 2019 a fost de 14,7  miliarde lei, cu 80% mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului… Mai mult

02.07.2019

La obiect

Statul a accelerat împrumuturile în mai și iunie ca să recupereze sumele pierdute la începutul anului din cauza ”ordonanței lăcomiei”

Statul a împrumutat în prima jumătate a acestui an echivalentul a peste 38,8 miliarde de lei, peste jumătate din necesar, reiese din calculele cursdeguvernare.ro pe… Mai mult

01.07.2019

Cronicile

Cele 43 de măsuri cerute de mediul de afaceri pentru rezolvarea problemelor din Educație

de Vladimir Ionescu , 16.4.2019

Coaliția pentru Dezvoltarea României, o organizație a mediului de afaceri din care care fac parte cele mai mari companii din țară, a lansat marți, la conferința ”Educația în cifre”, un document cu 43 de măsuri necesare rezolvării problemelor din sistemul de educație.

Propunerile Coaliției pentru Dezvoltarea României:

Învățământ preuniversitar

A1. Obiectiv: Formare iniţială de calitate înaltă a cadrelor didactice.

 • 1. Alinierea programelor de formare cu standardele europene (prevăzute în lege în majoritatea statelor).
 • 2. Selectarea riguroasă la intrarea la cursurile de pregătire pentru profesori și la absolvire.
 • 3. Accent pus pe practică pedagogică și stagii de lungă durată. Marirea numărului de ore de practică pedagogică de la 2 semestre cât este acum la 6 semestre – practica pe toată perioada școlarizării. Aceste stagii de practică pot fi efectuate atât în țară cât și în străinătate pe baza acordurilor de parteneriat cu instituții de educație similare.
 • 4. Un număr redus de facultăți din țară care să organizeze departamente de pregătire pentru profesori.
 • 5. Doi ani de stagiu ca profesor asistent. Profesorul asistent va lucra în clasa celor mai buni profesori din învățământ și va participa la toate activitatile acestora – de la orele de predare, la sedințele cu părinții excursii, comisii în școală, etc.
 • 6. Revizuirea criteriilor de acces și ieșire din profesie – meseria de profesor e prea valoroasă ca să nu avem oameni dedicați dezvoltării permanente a acestora, cum le arătăm că merită să fie aleși și dezvoltați – politică națională de susținere a profesiei de dascăli cu profesionisti – HR, coach, mentor etc.
 • 7. Înființare de centre locale cu profesori suplinitori calificați care pot să înlocuiască profesorii absenți din școli pe o perioada scurtă, medie sau lungă. Scopul acestora este menținerea calității educației și in absența din varii motive a profesorilor de la clasă.

A2. Obiectiv: Formare continuă a cadrelor didactice – formare pe tot parcursul carierei

 • 1. Formarea continuă a profesorilor să cuprindă cel puțin 3 zile de formare continuă, oblicatorii, in fiecare an de profesie. Este necesar ca formarea să se reflecte și în activitatea de la clasă: o propunere ar fi ca acordarea creditelor să se facă în 2 etape: 1. absolvirea cursului în urma unui test de evaluare; 2. prezentarea unui proiect, a unor imagini, fotografii, inregistrari video pe parcursul a 3-6 luni care să demonstreze aplicarea la clasă, în practică a tehnicilor/metodelor discutate la curs
 • 2. Din 3 în 3 ani profesorii participă la formări cu conținut pedagogic aferente ultimelor noutăți din domeniu
 • 3. Sunt încurajate schimburile dintre profesori, de tip job shadowing, fie în cadrul aceleiași școli, fie în școli partenere din oraș sau din alte orașe.

A3. Obiectiv: Regândirea sistemului de evaluare a elevilor și profesorilor.

A3.1. Evaluarea elevilor

 • 1. Evaluare pentru învățare – revizuirea sistemului de notare prin adoptarea unuia bazat pe feedback, creștere și motivare a elevilor. Nota e formata din 3 aspecte – academic (cunostinte), efort (abilitati) si comportament (atitudini), se propune eliminarea totală a notei la purtare.
 • 2. Standardizarea notării, a evaluarii elevilor la clasă: care este nivelul minim de cunoștințe/competențe pe care trebuie să le aibă elevul pentru a trece clasa, la fiecare disciplină?
 • 3. Eliminarea notei de la gimnaziu în calculul mediei de admitere – notele trebuie să reflecte nivelul real al elevului – analfabetismul funcțional trebuie depistat din timp, nu camuflat sub note nejustificate.
 • 4. Toleranta 0 la furt/ copiat – obligatoriu pentru formarea caracterelor.

A3.2 Evaluarea profesorilor

 • 1. Criterii clare de intrare în profesie, parcurgerea programului de formare inițială și selectarea vocațională a candidaților
 • 2. Luarea în considerare mai ales a rezultatelor la clasă ale profesorilor în evaluarea acestora anuală
 • 3. Criterii clare de ieșire din profesie a acelor profesori care nu se ridică la standardele de calitate ale profesiei
 • 5. Toleranta 0 la furt/ copiat – formarea caracterelor.

A4. Obiectiv: Reducerea analfabetismului funcțional și promovarea literației.

 • 1. Programe cât mai variate de îndrăgire a lecturii începând cu clasa 2a.
 • 2. Elaborarea unor programe de diagnostic și remediere a analfabetismului funcțional și formarea a cel puțin unui profesor în fiecare școala, care va deveni specialist în recuperarea elevilor cu dificultăți de citire/ învățare.
 • 3. Programul de remediere trebuie să fie atractiv, cu multe elemente de învățare prin joc, să răspundă nevoii de lucru diferențiat și individualizat. Intrarea în program e temporară și deschisă oricărui copil. La sfărșitul programului elevul trebuie să știe să citească și să înțeleagă un text potrivit vârstei lui.
 • 4. Programe remediale de vară – la finalul fiecărei clase în primar – test de evaluare a textului scris/citit/vorbit și cei care nu sunt la standard să intre în programul remedial – prevenție/ intervenție coerentă pentru literație.
 • 5. Accent mai mare pe rezolvarea de probleme, gândire critică, gândire creativă la clasă, dar și la examenele de evaluări naționale II, IV, VI, VIII.

A5. Obiectiv: Reorganizarea școlii ca să fie compatibilă cu noile realități economice și sociale.

 • 1. Regândirea structurii anului scolar, a orarului copiilor și a vacantelor în funcție de necesitătile societății contemporane și a economiei (să susțină economia națională) – prelungirea cu cel puțin 4 săptămâni a anului școlar, vacanțe diferențiate pe zone geografice.
 • 2. Regândirea spațiilor de învățare: clasa și scoala să aiba spații plăcute copiilor, delectură, pentru pasiuni, mici grădini, coțtul pasionaților de știință și tehnologie, etc.
 • 3. Introducerea în școli a cantinelor – aceste cantine pot servi drept laborator pentru clasele duale HORECA și pot funcționa în sistem catering pentru școlile care nu au spații de pregătire a hranei calde.

B. Învăţământul profesional, tehnic şi dual- legătura cu piața muncii

B1. Obiectiv: Cresterea atractivitatii invatamantului si reputatiei invatamantului tehnic

 • 1. Campanie la nivel național pentru creșterea interesului tinerei generații de învățare a unei meserii.
 • 2. Exemplele de bune practici să fie promovate pe websiteurile de școlilor, inspectoratelor școlare, etc, susținute de cifre de angajabilitate.
 • 3. Crearea unui grup de elita al Colegiilor Tehnice similar celor al Colegiilor Nationale.
 • 4. Unitatile de invatamant tehnic si profesional isi vor promova activ specializarile disponibile
 • 5. Creșterea numărului de consilieri școlari în ciclul gimnazial pentru a asigura traseul cel mai potrivit fiecărui elev. Instruirea acestora pentru a prezenta oferta educationala din regiune in mod echilibrat: Tehnic vs. Teoretic.
 • 6. Introducerea transparentei in traseul copiilor de la scoala la profesie in REVISAL – sa avem transparenta pe angajabilitatea din scoli (sa poata fi corelat traseul profesional in viata cu tipul si nivelul de educatie primite) –demonstrarea cresterii angajabilitatii din IPT ar atrage dupa sine atractivitatea invatamantului tehnologic

B2. Obiectiv: Corelarea locurilor din invatamantul tehnic si dual cu nevoile reale ale pietei

 • 1. Cifrele de școlarizare în învățământul tehnologic sa fie bazate pe nevoia pieței muncii din regiune, prin consultarea reală a operatorilor economici relevanți. Scoala are un rol activ in acest proces: cartografiaza anual companiile active in regiune si se pliaza pe nevoile concrete de specializari ale acestora; Scoala este flexibila si isi adapteaza planurile de invatamant conform cerintelor pietei muncii din regiune.
 • 2. Crearea in mod prioritar de specializari in zona tehnologiilor avansate si renuntarea cat mai repede la specializari din ce in ce mai putin cerute pe piata muncii. Este necesara revizuirea impreuna cu mediul privat a intregului portofoliu de meserii pentru care sunt pregatiti tinerii astazi in scolile profesionale si liceele tehnologice.

B3. Obiectiv: cresterea calitatii invatamantului tehnic

 • 1. Formarea cadrelor didactice implicate în învățământul dual si tehnologic pentru a putea asigura complementaritatea între ceea ce se predă la școală și practica efectuată la operatorii economici.
 • 2. Școala – actor proactiv în a indentifica operatorii economici care au capacitatea de a oferi cadrul de formare de calitate (tehnologie; tutore de practică)
 • 3. Parteneriate reale școală – operatori economici în beneficiul unui învățământ profesional de calitate; Companiile care investesc in dotarea scolilor sa aiba un cuvant important de spus in administarea scolii prin dobandirea unui numar important de locuri in consiliile de administratie ale scolilor.
 • 4. Resursele educationale folosite in procesul educational tehnic sa fie construite impreuna cu companiile interesate.
 • 5. Este importanta cresterea ponderii practicii vs teorie la examenele de absovire si implicarea companiilor cu care liceele/scolile profesionale au lucrat in procesul de examinare.
 • 6. Posibilitatea organizării învățământului dual și pentru calificări de nivel 4 si 5. Posibilitatea ca ruta educațională a acestor copii să continue cu programe universitare (vezi Universities of Applied Sciences din Finlanda)
 • 7. Verificarea și autorizarea operatorilor economici care solicită școlarizarea elevilor în sistem dual;
 • 8. Prioritate la cazare pentru elevi în internatele școlare; implicarea administrației școlilor în dotarea modernă a atelierelor.

B4. Obiectiv: Cresterea numarului companiilor implicate si a calitatii implicarii in sustinerea invatamantului tehnologic.

 • 1. Clarificarea rolului Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Învățământ Dual.
 • 2. Intelegerea meseriilor, vizite de studii in companii, vizite ale angajatilor de top din companii in scoala sa devina parte integranta din consilierea in cariera.

C. Învățământ Universitar

 • 1. O mai bună corelare a ofertei educaționale cu cerințele actuale ale pieței muncii, în considerarea tendinței de globalizare (prin adaptarea programei de învățământ și a specializărilor academice);
 • 2. Încurajarea proiectelor de asociere de tip “dual degree” și înființarea de centre de cercetare știintifică universitară în asociere cu entități private – dezvoltarea dimensiunii internaționale a învățământului superior prin prioritizarea refacerii capacității și imaginii învățământului superior românesc pentru a redeveni un centru educațional regional de excelență – un “hub” academic – (așa cum era considerat în perioada 1970-1990 când atrăgea un număr semnificativ de studenți străini din zone extra-europene, cu precadere la specializările Medicină și Inginerie, de ex.: industrie grea, exploatari petroliere, construcții de mașini, etc.). Concret, obiectivul ar putea fi atins (și) prin încurajarea deruării programelor de asociere între centre universitare românești și străine, conform modelului “dual degree”. Inițiativa se aplică la scară largă în majoritatea țărilor europene, constituind o abordare academică modernă în mediul concurențial generat de globalizare.
 • 3. Schimburi de experiență între profesorii din universități și specialiști din companii – profesorii merg în vizita la companii și țin lectures/seminarii și invers, cei din companii vin la facultăți și țin prezentări/workshop-uri.
Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 16.4.2019

Un raspuns

 1. Fratzii Gracchi
  17.4.2019, 9:25 am

  Mai in gluma, mai in serios, cred ca ar trebui facuta si recomandarea introducetii unei atmosfere de “teroare” adevarata in randul elevilor, asa cum am simtzit eu la inceputul anilor ’60, cand accesul meu la invatzamantul liceal era foarte restrans din cauza originii sociale “nesanatoase”(asa hotarase “partidul”), fapt pentru care am invatzat “cu picioarele in apa” toate tampeniile car ni se impuneau mai ales la literatura romana, ca sa-mi cresc sansa de a ocupa unul dintre cele 2-3 locuri la liceu destinate “originii mele sociale”. Si n-am pierit, nici nu m-am imbolnavit, ci am facut efortul de a “lupta”. Mutatis mutandis, ar trebui introduse conditzii mai drastice de acces la invatamantul de inalt nivel (Licee si, mai ales universitatzi”de elia” care, in RO, nu prea exista) si sa se combata tendinta de permanenta lamentare a “beneficiarilor” sistemului de invatamant gratuit romanesc – aici am in vedere mai ales parintii, care se plang neincetat, fie pe motive realiste, fie inventate – lamentare ce trebuie neaparat inlocuita cu acceptarea neconditionata a necesitatii efortului de invatare “cu sacrificii”, asa cum se intampla – daca luam asta ca model – in USA. Cata vreme in media (TV mai ales) romaneasca au “succes” (timpi generosi de emisie, lefuri consistente, notorietate ieftina) tot mai multzi maimutzoi si mai multe maimutze, absolventzi cu totzii de masterate (cred, nu sunt sigur) in “public communication”, dar care stalcesc din ce in ce mai apasat limba romana materna, nu avem cum sa combatem mentalitatea delasarii la invatatura a marii masse de elevi (putini dintre ei, condusi de parinti constienti de ceea ce trebuiesa faca cu adevarat) care constituie massa consistenta a celor ce se plang neincetat de asprimea (sic!) conditiei de a se supune unor teste intermediare si, mai ales, de asprimea bacalaureatului, asprime care este, oricum, incomparabil mai soft decat cea care a caracterizat adolescenta generatiei mele (crescuta “de partid”) si care ne-a dat shutul in fund spre inainte, adica ne-a motivat cu adevarat sa facem un efort permanent de a invata ca sa putem “razbate” printre comunisti. Cine vrea sa inteleaga ce am spus eu aici, va intelege corect continutul meu de idei.

Lăsați un comentariu


Stiri

Ursula von der Layen dorește ”o abordare mai flexibilă” în problema statului de drept din estul și centrul UE

Iulian Soare

Ursula von der Leyen, care va prelua la 1 noiembrie funcția de președinte al executivului Uniunii, dorește o abordare mai flexibilă în problema statului de… Mai mult

Stiri

Renault va produce Logan și Duster în Nigeria

Razvan Diaconu

Constructorul auto francez Renault, proprietarul Dacia, şi-a anunţat joi intenţia de a asambla două modele low-cost (Logan şi Duster) în Nigeria via un joint venture… Mai mult

Stiri

Judecătorul Cristi Danileț, acuzat din nou de Inspecția Judiciară, din cauza unui interviu

Mariana Bechir

Inspecţia Judiciară a lansat o nouă acțiune disciplinară faţă de judecătorul Cristi Danileţ (de la Tribunalul Cluj), din cauza opiniilor acestuia. Acuzația instituției (ce anchetează… Mai mult

Stiri

Noutățile din Educație anunțate de Ecaterina Andronescu: Bacalaureat cu grile de examen, legea educației desfăcută în 3 legi

Mariana Bechir

  Proiectul noii Legi a educației a fost finalizat și va fi pus curând în dezbatere publică, pentru ca la toamnă să fie înregistrat în… Mai mult

Stiri

Corina Corbu este viitorul președinte al Curții Supreme – CSM i-a dat aviz favorabil

Vladimir Ionescu

După decizia CCR privind nelegalitatea completurilor de cinci judecători “a existat un pericol real de tensionare între” secțiile Înaltei Curți de Casație și Justiție, a… Mai mult

Stiri

Numirea lui Ioan Mircea Pașcu în funcția de comisar european se amână pentru septembrie

Iulian Soare

Parlamentul European nu a putut vota joi propunerea de comisar european interimar din partea României, procedura amânându-se pentru luna septembrie. Mandatul actualei Comisii Europene se… Mai mult

Stiri

CCR respinge revizuirea Constituției pentru interzicerea amnistiei și grațierii faptelor de corupție

Vladimir Ionescu

UPDATE: CCR a transmis un comunicat ce conține explicațiile referitoare la cele două prevederi respinse din cele două proiecte legislative de revizuire a Constituției. Despre… Mai mult