luni

4 martie, 2024

2 iunie, 2021

Pentru capitolul România Educată din PNRR sunt alocate fonduri totale de 3,6 miliarde de lei, ce merg spre toate componentele sistemului, de la infrastructura precară din rural, gădinițe și creșe în municipii, până la smart universities și pregătirea cadrelor și a managementului școlilor.

Printre altele, Planul prevede crearea a 10 consorții regionale (clustere de invatamant dual) între unitățile administrative teritoriale, unitățile de învățământ – licee și universități, camere de comerț și/sau agenți economici, alți parteneri relevanți, exclusiv pentru crearea condițiilor optime de pregatire a elevilor, și pentru dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate,  liceale și universitare (infrastructură socială care să deservească învățământul dual preuniversitar și universitar tehnologic).

Termenul de finalizare este 2025.

Implementarea presupune următoarele etape:

 • Selectarea a 10 structuri parteneriale/consorții regionale
 • Scheme de granturi  pentru 10 consorții/centre regionale (pentru centrele de invatamant dual)
 • Investiții în  10 campusuri profesionale integrate mixte (licee și universități tehnice)

Pentru acest proiect este estimat un total de 304,2 de milioane de euro, plus alte 33,8 milioane de euro ce vor fi alocate dotării centrelor digitale pentru 10 universitati incluse în structuri parteneriale aferente consortiilor regionale de invatamant dual.

Reformarea Bacalaureatului și ruta profesională completă

Această investiție se face în paralel cu reforma ce prevede elaborarea, în două etape, a unei rute profesionale complete, facilitată de un bacalaureat reformat,  care să ofere elevilor oportunitatea unei rute deschise, cu acces la instituții de învățământ superior cu profil tehnic:

 • Prima etapă a reformei constă în pregătirea cadrului normativ pentru elaborarea rutei complete de invatamant dual de nivel liceal și, respectiv, tertiar în vederea dezvoltării programelor de educație și formare profesională completă (calificare 3-7), a flexibilizarii parcursului educațional al tinerilor din educația profesională, al creșterii atractivității rutei, pentru asigurarea unei rute complete și accesul la învățământul superior tehnologic etc.
 • A doua etapă constă în completarea cadrului legislativ pentru introducerea noilor calificări, în funcție de nevoile operatorilor economici care se vor implica în dezvoltarea centrelor de invatamant dual (preuniversitar și universitar), prin constituirea unui grup de lucru interministerial format din reprezentanți ai Ministerului Educației, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, ai unităților de învățământ profesional și tehnic și ai mediului de afaceri.

Principalele investiții stabilite prin România Educată

Peste 200 de milioane de euro – Schemă de granturi pentru construirea și operaționalizarea, de către operatori publici, a unui număr de 140 de creșe pentru îmbunătățirea accesului și a participării copiilor antepreșcolari la servicii standard de educație timpurie, cu scopul favorizării revenirii părinților în câmpul muncii.


Schemă necompetitivă de granturi pentru unitățile de învățământ cu risc crescut de abandon școlar prin activități educaționale diversificate, măsuri remediale, programe sociale și monitorizarea activităților – 400 de milioane de euro.

Implică un Mecanism de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) la nivel de elev/copil are la bază cinci piloni:

 • abordare multidisciplinară
 • colaborare
 • măsuri de prevenire
 • intervenții diferențiate pe niveluri de gravitate a situației
 • pregătirea cadrelor didactice.

Investiția se va realiza cu urmărirea următoarelor etape:

 • stabilirea școlilor identificate ca având număr mare de elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii sau cu trend ascendent de creștere a riscurilor;
 • acordarea unei scheme de granturi necompetitive pentru unitățile de învățământ cu risc crescut de abandon școlar în baza propunerilor formulate de către acestea;
 • identificarea de către unitățile de învățământ a copiilor/tinerilor în risc (din școală și din afara școlii) și derularea planului de servicii educaționale în funcție de tipul vulnerabilităților identificate.

Schemă de finanțare a echipamentelor și resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ – 478,5 milioane de euro.

Granturile pentru școli vor avea  o alocare financiara totala de 361 milioane euro si vor fi distribuite astfel:

 • Vor fi achizitionate  echipamente pentru 6176 laboratoare de informatică, cu un cost mediu de 18000 euro/laborator info.
 • Pentru  achiziția de echipamente școli care nu sunt dotate prin programul CLEVER- echipamente IT pentru 3676 școli, in valoare de 68.000 euro/scoala.
 • In cadrul unui apel competitiv se vor acorda granturi scolilor si liceelor pentru dezvoltarea de laboratoare SMART. Vor fi achizitionate cca 25 smart laborator/judet/sector; val max laborator SMART =100.000 euro, respectiv 1175 smart lab uri cu un cost unitar de 100000 euro, valoare totala =117.500.000 euro.

Școala ONLINE: realizarea de  conținut  și instrumente educaționale digitale, prin încurajarea inovării pentru adoptarea unor soluții educaționale creative, interactive  și prin elaborarea și implementarea de programe accesibile de alfabetizare digitală pentru elevii cu dizabilități, sportivi, elevi spitalizați – 78,59 milioane euro.

Alte investiții:

 • Schemă de finanțare pentru digitalizarea universităților – 244 de miliaone de euro
 • Scheme de finanțare pentru sistemul educațional universitar pentru atingerea standardelor de siguranță și calitate – 260 de milioane de euro
 • Alte 600 d emiliaone de euro pentru Asigurarea dotărilor sălilor de clasa si a laboratoarelor/cabinetelor școlare din sistemul preuniversitar pentru atingerea standardelor de calitate, altele decât unitățile gimnaziale și de IPT finanțate prin granturi
 • Investiții pentru transformarea liceelor agricole în principalele locuri de profesionalizare a viitorilor fermieri antreprenori și salariati în domeniul agriculturii
 • Program de formare continuă a personalului didactic, accesibil la nivel național, aliniat Cadrului european al competențelor digitale pentru cetățeni (DigComp), cu accent pe îmbunătățirea competențelor de pedagogie digitală ale cadrelor didactice (80 de miliaone de euro).
Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

(Textul de mai jos e preluarea integrală a editorialului de

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: