marți

21 martie, 2023

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

28 decembrie, 2016

ministerul finantelor publiceExecuția bugetului general consolidat pe primele unsprezece luni ale anului 2016 s-a încheiat cu creșteri la încasările din: impozitul pe profit de 10,5%, față de aceeași perioadă a anului precedent, la contribuțiile de asigurări sociale (+7,3%), la accize (+5%) precum și la impozit pe salarii și venit (+5%), potrivit unui comunicat al Ministerului Finanţelor Publice (MFP).

S-a înregistrat un deficit bugetar de 5,5 miliarde de lei, respectiv 0,73 % din PIB.

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 205,6 miliarde de lei, reprezentând 27,1% din PIB, au fost cu 1,9% mai mici în termeni nominali față de aceeași perioadă a anului precedent.


Veniturile încasate din economia internă (fără fonduri de la Uniunea Europeană pre și post-aderare) au fost în sumă de 200,1 miliarde de lei (26,4% din PIB), cu 1,0% mai mari față de perioada similară a anului trecut.

Încasările din TVA au înregistrat o scădere de 9,2% față de perioada similară din 2015, în condițiile în care au fost afectate atât de reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 20% începând cu 1 ianuarie 2016, care s-a reflectat în încasările din februarie, cât și de introducerea unei cote reduse la alimente de 9%, aplicată de la 1 iunie 2015.

Și la nivelul administrațiilor locale s-au înregistrat creșteri față de anul precedent la veniturile nefiscale cu 14,8%, la impozite și taxe pe proprietate cu 6,8% și la taxa pe utilizarea bunurilor cu 2,6%.

Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 211,1 miliarde de lei, au crescut în termeni nominali cu 3,3% față de aceeași perioadă a anului precedent, dar s-au redus cu 0,9 puncte procentuale ca pondere în PIB.


Cheltuielile de personal au crescut cu 9,8% față de perioada similară a anului trecut fiind determinate, în principal, de majorările salariale acordate în a doua parte a lui 2015 și de majorarea salariului minim brut pe țară.

Majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2015 au fost de 12% pentru personalul din instituțiile publice locale, de 25% pentru personalul din sistemul public sanitar și pentru personalul din sistemul public de asistență socială, de 5% din septembrie 2015 și de 15% din decembrie 2015 pentru personalul din învățământ, de 10% pentru personalul din sistemul bugetar exclusiv sănătate, învățământ și asistență socială.

Majorarea salariului minim brut pe țară a fost de 75 de lei începând cu 1 iulie 2015, de la 975 de lei la 1.050 de lei și cu 200 de lei începând cu 1 mai 2016, de la 1.050 de lei la 1.250 de lei.

De asemenea, din luna august 2016, se aplică prevederile O.U.G. nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au scăzut cu 0,9% față de aceeași perioadă a anului precedent. S-au înregistrat diminuări la unitățile administrativ teritoriale, în timp ce cheltuielile cu bunuri și servicii la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate au crescut cu 5,5%.

Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de perioada similară a anului trecut cu 7,5%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 5% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2016 și de dublarea alocației de stat pentru copii începând cu 1 iunie 2015, precum și de alte măsuri aprobate în timpul anului 2016.

Toate acestea au condus la suplimentări ale cheltuielilor cu asistența socială, avute în vedere la prima rectificare bugetară.

Alți factori care au contribuit la sporirea cheltuielilor sociale sunt:

  • creșterea numărului de beneficiari de ajutor social prin excluderea alocației de stat pentru copii din veniturile familiei la stabilirea ajutorului social (VMG);
  • majorarea indemnizației acordate adultului cu handicap vizual grav prin majorarea cu 25% a salariului net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile de asistență socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, și majorarea numărului de persoane încadrate în diverse tipuri de handicap;
  • majorarea și modificarea modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și a stimulentului de inserție;
  • pensii de serviciu pentru grefieri, personal aeronautic, funcționari publici parlamentari, auditori ai Curții de Conturi.

Dobânzile și subvențiile se mențin la același nivel ca procent din produsul intern brut comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, respectiv 1,3% din PIB și 0,7% din PIB.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne şi externe, au fost de 21,7 miliarde de lei, respectiv 2,9% din PIB.

Articole recomandate:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Lista crizelor la care Europa trebuie să răspundă în următorul deceniu nu se rezumă la efectele pandemiei și la război – ea e mult mai lungă și cuprinde

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: