luni

15 august, 2022

România – Administrație Digitală

Drumul cel mai scurt către relația normală dintre cetățean și stat

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

18 august, 2019

 

Sprijinul fondurilor europene ar trebui să se simtă acum, după 5 ani de la începutul noului cadru financiar UE, și în zona digitalizării administrației publice. Multe proiecte sunt abia la început. În plus, fondurile și proiectele sunt gândite și derulate pe diferite segmente și programe.


O parte din fonduri vin prin Programul Operațional Competitivitate, altele vin din Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Prin Programul Operațional Competitivitate, Axa 2, sunt alocate per ansamblu, pentru cadrul financiar 2014-2020, 531 milioane euro.

Acestea sunt destinate tuturor tipurilor de proiecte: inclusiv big data, broadband, securitate cibernetică, e-educatie, e-sănătate. Din acestea, în prezent, sunt lansate apeluri de proiecte în valoare de 524 milioane euro iar contractele de finanțare semnate sunt în valoare de aproape 160 milioane euro.

Roxana Mânzatu, ministrul fondurilor europene (foto), a explicat pentru CursDeGuvernare.ro care sunt, în opinia sa, cele mai importante proiecte din Programul Operațional Competitivitate pentru digitalizarea administrației publice și ce impact vor avea.

Trei Exemple de proiecte – cu impact major după finalizare:


Două proiecte demarate la Ministerul Afacerilor Interne.

1) HUB de servicii (Centrul de Furnizare servicii Electronice) la nivelul MAI.

Descriere: Proiect pentru facilitarea prin servicii electronice a obținerii cărții de identitate, a pașaportului, a permisului de conducere și documentelor pentru înmatricularea autovehiculului. Valoare: 19,5 milioane euro.

Are o durată de finalizare de 3 ani. Așadar, rezultatele se vor simți abia, cel devreme, în 2021.

Prin proiect, se propune simplificarea accesului cetățenilor și mediului privat la serviciile furnizate de către MAI, în vederea facilitării interacțiunii online a beneficiarilor cu prestatorii de servicii publice.

Concret, este vorba despre:

 • Implementare soluție Data Center
 • Dotare DataCenter cu echipamentele de IT, produse software și comunicații necesare asigurării suportului necesar dezvoltării și accesării serviciilor electronice
 • Asigurarea suportului pentru accesarea consolidată a unui număr de minimum 5 servicii electronice bazate pe evenimente de viață*.

Impactul proiectului: HUB-ul de servicii al MAI se va integra cu sisteme existente la nivelul altor instituții (IGPR, DPRCIV etc) și va fi dezvoltat pe o arhitectură ce va avea în centru serviciile electronice către cetățeni și mediul public/privat și servicii tip Cloud.

*Serviciile care vor fi implementate în cdrul acestui proiect au incidență asupra următoarelor evenimente de viață pentru cetățeni și mediul de afaceri:

 • Obținerea cărții de identitate
 • Obținerea unui pașaport
 • Obținerea permisului de conducere
 • Înmatricularea autovehiculului

Referitor la interfața cu cetățenii, vor fi puse la dispoziție aceste servici, pentru care se va asigura disponibilitate ridicată și acces consolidat și securizat pentru cetățeni.:

 • Accesarea online a datelor/informațiilor referitoare la proceduri/formulare
 • Descărcarea online a formularelor
 • Încărcarea online a formularelor
 • Plata online a taxelor aferente
 • Programarea online în vederea accesării serviciilor
 • Serviciu de suport/helpdesk
 • Managementul identității elecronice și accesului pentru cetățenii care interacționează cu serviciile electronice puse la dispoziție de MAI.

Roxana Mînzatu, ministrul fondurilor europene, a explicat:

„Este foarte important faptul că, în spatele interfeței, va avea loc interconectarea cu toate instituțiile care au baze de date, precum cele din zona de finanțe, din zona de cadastru”.

Proiect demarat anterior: Sistem informatic pentru digitalizarea actelor de stare civilă

Tot la Ministerul Afacerilor Interne, a fost demarat în 2018 un proiect pentru digitalizarea acestor acte de stare civilă: certificat de naștere, certificat de deces, de căsătorie. Proiectul este în valoare de 39 milioane euro. Tot prin acest proiect se va realiza o arhivă pe ultima 100 de ani cu taote documentele de identitate, certificatele de naștere pe ultima 100 de ani. Detalii despre proiect, aici: https://mai.gov.ro/index03_2_04_5.html

Potrivit Roxanei Mînzatu, aceste două proiecte includ și  interoperabilitate, interconectare cu alte instituții, inclusiv cu autoritățile locale. „În total, sunt 53 milioane euro la Interne pentru digitalizarea actelor de bază și dotări: soluție data center, dotare cu echipamente de IT, software, comunicații. Practic, odată finalizate, omul va trebui să meargă numai să obțină documentul original, dar va putea plăti taxele și trimite online formularele. Mai departe, dovezile și copiile care se tot cer, vor circula numai online, în cadrul unei platforme de interconectare.”

2) Sistem informatic integrat de emitere și gestiune a pașaportului electronic, pașaportului diplomatic și de serviciu și a titlurilor de călătorie în oficiile posturilor consulare” – derulat de Ministerul de Externe

Proiectul are alocate fonduri de 13,26 milioane euro. Durata de finalizare este de 2 ani.

3) Un alt proiect anunțat recent este dedicat persoanelor cu dizabilități. Este vorba despre „Sistem național de management privind dizabilitatea (SNMD). Valoare din fonduri europene: 9,54 milioane euro.

Descriere: Proiectul a pornit de la contextul în care, pentru creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor și reducerea timpului de soluționare a cererilor referitoare la cazurile persoanelor cu handicap este nevoie de dezvoltarea și implementarea unei platforme naționale centralizate. Platforma va permite colectarea, stocarea și distribuirea informațiilor referitoare la adulții și copiii cu certificate de încadrare în grad și tip de handicap sau care sunt la prima evaluare privind obținerea certificatului, facilități necesare autorităților publice centrale și locale, beneficiarilor individuali și partenerilor instituționali. SNMD se va integra cu sistemele existente la nivelul altor instituții (CNPAS, trezorerie, posta, banci, primarii) si va fi dezvoltat ținând cont de prevederile legislative în vigoare și de procesele și procedurile existente la nivelul structurilor locale (DGASPC) și centrele (AND).

„Este important și pentru a corela persoanele cu dizabilități ce figurează la diverse instituții dar mai ales pentru interacțiunea cu aceste persoane, vor putea depune dosarele electronic, sunt oameni pentru care este deosebit de dificil să meargă pe la ghișee. ”, a spus Roxana Mînzatu.

Alte proiecte de digitalizare, cu fonduri UE:

 • Un proiect dedicat ONRC, 34 milioane euro – digitalizare pentru interacțiunea cu agenții economici în diferite etape din viața unei firme și obținerea electronică a tuturor informațiilor, extraselor, dovezilor.
 • Domeniul educației: a avut alocate circa 100 milioane de euro pentru anumite proiecte. De exemplu, proiectul proiectul „wireless campus”, pentru care soluția informatică este achiziționată, vizează 4500 de unități școlare prin care se instalează wireless de calitate pentru profesorii care au nevoie de acces la internet. Ne așteptăm ca într-un an și ceva să avem internet de calitate în școli.
 • În sănătate: există un proiect în pregătire referitor la paturile de la terapie intensivă care să fie conectate într-un sistem integrat național. Prin acesta, se vor putea urmări paturile disponibile pentru a putea fi utilizate dacă este necesar, fiindcă există o deficiență pe acest segment.
 • Tot în zona de sănătate: proiect de telemedicină. Au mai existat proiecte similare în trecut, prin care au fost conectate cabinetele medicilor din niște zone și județe greu accesibile. Prin acestea, avem acces la medici de calitate fără ca ei să de deplaseze. Se dorește extinderea acestui sistem și este în pregătire lansarea unui apel de formare pe acest domeniu.

Pe lângă proiectele coordonate de Ministerul Fondurilor Europene, o serie de fonduri ce abordează aspecte de digitalizare a administrației publice au venit prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Prin acest program au fost contractate câteva zeci de proiecte care au obiective de simplificare și digitalizare la nivelul administrației publice locale și centrale, de exemplu:

 • ALBA IULIA- ADMINISTRATIE PUBLICA DIGITALA

(Pe scurt):  Obiectiv general: Simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Alba Iulia, pentru diverse categorii de beneficiari, in corespondenta cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetatenilor, in termen de 22 luni.

OS1. Dezvoltarea unei solutii informatice de facilitare a accesului on-line, a diferitelor categorii de beneficiari, la servicii furnizate exclusiv de administratia publica locala, la nivelul Municipiului Alba Iulia, in termen de 18 luni de la initierea procesului.

Total valoare proiect: 1,437,645.56 lei. În implementare, până în octombrie 2020

 • MUNICIPIUL BLAJ – ADMINISTRATIE PUBLICA EFICIENTA – ETAPA A II-A

Pe scurt: Operationalizarea, in 26 de luni, la nivelul Municipiului Blaj, a unor fluxuri de lucru online si care sa furnizeze digital, front si back office o buna parte din serviciile pe care o primarie moderna le asigura in relatia cu cetatenii, respectiv o platforma integrata pentru servicii electronice, o solutie de plata electronica pentru taxele colectate la bugetul local, notificari termene de plata, mecanisme urmarire grad de colectare (pentru stimularea colectarii impozitelor si taxelor locale), semnatura electronica a documentelor relevante in acord cu cadrul legal in vigoare si managementul activitatilor si fluxurilor de lucru aferente serviciilor electronice.

Digitalizarea proceselor de administrare si arhivare a documentelor din Primaria Municipiului Blaj, intr-o maniera securizata si interoperabila cu alte sisteme de creare/gestionare documente, in 26 de luni.

Implementarea unui sistem integrat, complex si acoperitor de interactiune intre cetatenii municipiului Blaj si administratia locala prin intermediul unei platfome conectate la 300 de senzori (beaconi) instalati in spatiile publice principale ale orasului, a unei retele de hotspoturi WI-FI ce asigura internet securizat gratuit, a unei solutii de vizualizare si optimizare a fluxurilor de mobilitate a publicului in relatia cu orasul si mai ales cu serviciile publice oferite de catre acesta, in 26 de luni.

În implementare, până în aprilie 2021. Valoare totală: 2,624,758.31 lei

 • BACĂU: Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office și front-office ca măsură de simplificare administrativă și optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni la nivelul Municipiului Bacău

Creşterea eficienţei administrative a Primăriei  Municipiului Bacău prin implementarea unor sisteme informatice inovative – ca măsuri de simplificare a furnizării serviciilor către cetăţeni şi mediul de afaceri.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Optimizarea activităţilor interne ale funcţionarilor, prin implementarea unei platforme integrate de management al activităţilor şi al înregistrărilor, inclusiv prin digitalizarea şi gestiunea electronică a arhivei primăriei Bacău 2. Implementarea unei platforme de tip portal pentru servicii care să fie furnizate online către cetăţeni
3. Îmbunătăţirea abilităţilor şi cunoştinţelor personalului municipiului Bacău pentru utilizarea sistemelor informatice dezvoltate prin proiect şi pentru gestionarea documentelor electronice

Valoare totală: 2,814,717.57. În implementare, până în martie 2021

 • Simplificarea administrativa si reducerea birocratiei prin implementarea de masuri de digitalizare in Municipiul Botosani

Obiectivul general al proiectului: Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni, prin dezvoltarea si implementarea unei solutii informatice integrate.
OS 1.Dezvoltarea si implementarea unei solutii informatice integrate ce sustine simplificarea procedurilor
administrative si reducerea birocratiei pentru cetatenii Municipiului Botosani atat din perspectiva back-office cat si front-office.
OS 2: Instruirea personalului din cadrul UAT Municipiului Botosani pentru utilizarea optima a solutiei informatice
integrate prin proiect.

Valoare totală: 2,953,520.49 lei. În implementare, până în octombrie 2021

 • ADEPT – Administrație digitala eficienta pentru cetatenii din Turda

Obiectivul general al proiectului: Cresterea calitatii si transparentei procesului administrativ la nivelul Primariei Municipiului Turda pentru a raspunde in mod fundamentat si coerent nevoilor comunitatii locale.

1.Implementarea de instrumente si proceduri standard la nivelul primariei Municipului Turda pentru asigurarea fundamentarii deciziilor si elaborarii de politici publice in baza planificarii strategice pe termen lung.
2. Simplificarea procedurilor adiministrative din perspectiva back-office, prin actualizarea si extinderea solutiilor informatice existente la nivelul aparatului administrativ al Primariei Turda si digitalizarea arhivelor
3. Reducerea birocratiei pentru comunitatea locala a Municipiului Turda prin implementarea unui portal de servicii catre cetateni ce va asigura accesul on-line la serviciile gestionate exclusiv de Primarie
4. Cresterea nivelului de pregatire, cunostinte si abilitati ale personalului din cadrul Primariei Municipiului Turda in domeniul planificarii strategice si politicilor publice, precum si in utilizarea si administrarea sistemelor informatice

În implementare, până în decembrie 2020.

Valoare totală: 3,832,702.20 lei,

Lista completă a proiectelor contractate pe Programul Capacitate Administrativă poate fi găsită aici (LINK).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

articole categorie

Citește și:

Deceniul banilor ieftini (dobânzi mici sau foarte mici la creditele pe termen lung)pentru state  tocmai s-a încheiat . A fost (sau ar fi fost) o perioadă extrem de...

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: