fbpx Modifica setari cookieuri

Just Business

Economia și administrația – problemă comună: lipsa competențelor digitale ale personalului, produsă de lipsa educației continue

Guvernul a decis alocare sumei de 150 de milioane de lei din fondul de urgență pentru achiziționarea de dispozitive electronice conectate la internet, astfel încât… Mai mult

26.05.2020

Analiză

Fotografia de la întâlnirea Economiei cu Pandemia: Convergența 2019 și convergența 2020

Câteva citate din Programul de convergență 2019 – 2022 ar putea explica mult mai clar anumite prevederi incluse în Programul de convergență 2020 (Programul oficial… Mai mult

26.05.2020

Analiză

Cea mai grea împărțeală din istoria UE: încep negocierile

Mai sunt două zile până când va fi anunțată noua propunere de Cadru Financiar Multianual Aceasta conține inclusiv mult-așteptatele detalii ale Fondului de Relansare Economică… Mai mult

25.05.2020

Europa

Europa a depășit vârful pandemiei Covid – țările au trecut la faza a doua de gestionare: testarea ratei de imunizare

După relaxarea măsurilor de prevenire a pandemiei, autoritățile naționale au declanșat pe tot globul marea operațiune a testării pe scară largă, pentru depistarea anticorpilor la… Mai mult

25.05.2020

Metodologia pentru admiterea la studii de licență, master și de doctorat, pusă în dezbatere

de Vladimir Ionescu 24.11.2016

absolventiMinisterul Educaţiei a pus în dezbatere publică proiectul privind metodologia-cadru pe baza căreia va fi organizată admiterea în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat.

Concursul pentru admiterea la toate ciclurile de studii universitare și toate formele de învăţământ se poate organiza în două sesiuni, în condiţii identice, înainte de începerea anului universitar, dar nu mai târziu de 30 septembrie.

Studii de licență

 • Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent,
  indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
 • Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/atestatului/adeverinţei de bacalau
  reat sau a diplomei/atestatului/adeverinţei ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.
 • Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi.
 • Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget.
 • Instituţiile de învăţământ superior pot acorda, în afara cifrei de şcolarizare finanțate de la buget, cel puţin un loc fără taxă de școlarizare absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din centrele de plasament, în condiţiile stabilite de senatul universitar.
 • Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat/licenţă/disertaţie în sesiunile corespunzătoare anului şcolar/universitar curent, prezintă la înscriere diploma de bacalaureat/licenţă/master sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ.
 • Instituţiile de învăţământ superior pot percepe de la candidaţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de senatele universitare şi prevăzute în regulamentul propriu.
 • Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent. Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii.
 • Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire. La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenţă pot fi luate în considerare notele de la probele de bacalaureat și media de la bacalaureat conform metodologiei proprii.
 • Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul instituţiilor de învățământ superior şi pe pagina web proprie.

 

Masterat

 • Înscrierea la concursul de admitere la master într-un domeniu, se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă. Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică prin probe scrise şi/sau orale pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate. Stabilirea bibliografiei şi anunţarea acesteia este de competenţa fiecărei instituții de învățământ superior.
 • Regulamentele proprii de admitere pot prevedea și facilități online pentru înscriere/preînscriere. Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/pașaportului și a celorlalte documente prevăzute în metodologia proprie de admitere.
 • Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza mediilor obţinute.
 • Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (șase).
 • Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la
  probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de master pot fi luate în considerare şi mediile obţinute la examenul de licenţă/diplomă, conform metodologiei proprii.
 • Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul instituţiilor de învățământ superior şi pevpagina web proprie.

Doctorat

 • Admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat se organizează pe domenii de doctorat în cadrul Școlilor Doctorale autorizate provizoriu sau acreditate. Studiile universitare de doctorat se organizează la forma de învăţământ cu frecvenţă sau cu frecvenţă redusă, pe locuri în regim de finanţare de la bugetul de stat sub formă de granturi doctorale cât şi pe locuri în regim cu taxă sau alte surse legal constituite.
 • La concursul de admitere se pot înscrie la doctorat absolvenţi ai studiilor universitare de master, dar şi
  absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr.2 88/2004 (învăţământ de lungă durată).
 • Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul IOSUD, într-un domeniu de
  doctorat nu este condiționată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licență sau master. Durata
  totală cumulată a ciclului de studii universitare de licență și master să fie de cel puțin 300 credite transferabile (ECTS).
 • Concursul de admitere la studiile de doctorat se stabilește conform metodologiilor proprii. Media minimă pe care trebuie să o obţină un candidat pentru a fi declarat admis este 7,00. Media se calculează cu două zecimal e fără rotunjire. Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul instituţiilor de învățământ superior şi pe pagina web proprie.
 • Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la instituția de învățământ superior organizatoare, în conformitate cu metodologiile proprii de admitere. Nu se admit contestații pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice.
Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 24.11.2016

Lăsați un comentariu


Stiri

Ministerul Finanțelor continuă să ia bani masiv din piață, înaintea anunțării ratingului de țară de către S&P

Alexandra Pele

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a împrumutat, joi, 2,2 miliarde de lei de pe piața internă, apetitul bancherilor pentru titlurile de stat fiind ridicat. Suma este… Mai mult

Stiri

VIDEO Prof. Dr. Alexandru RAFILA: Ar trebui să ne preocupe accesul echitabil la vaccinul anti-COVID

Redacţia

Au început discuțiile privind accesul echitabil la vaccin și aceasta asta ar trebui să fie preocuparea celor din țară, a spus Alexandru Rafila, membru în… Mai mult

Europa

BCE: Zona euro va înregistra o contracție de 8,7% din PIB în 2020

Vladimir Ionescu

Zona euro ar putea înregistra o contracție de 8,7% din PIB în 2020, ca urmare a blocajelor generate de criza epidemiologică. În 2021, creşterea economică… Mai mult

Stiri

Eugen Rădulescu, BNR: Reducerea mai agresivă a ratelor de dobândă ar antrena aproape imediat un atac asupra cursului

Vladimir Ionescu

Reducerea mai agresivă a ratelor de dobândă ar antrena aproape imediat un atac asupra cursului valutar, ce nu ar mai putea fi stăvilit, susţine Eugen… Mai mult

Europa

Economia germană va reveni la puterea de dinaintea crizei abia în a doua parte a anului 2022

Adrian N Ionescu

Obiectivul Ministerului german al Economiei  este ca economia Germaniei, cea mai mare din Europa, să revină la nivelurile de dinaintea crizei în a doua jumătate… Mai mult

Stiri

Organizațiile Pacienților cu Afecțiuni Cronice: Atenție la bolnavi, în continuare sunt internate doar urgențele

Vladimir Ionescu

În continuare, spitalele internează doar cazurile încadrate ca urgențe, majoritatea bolnavilor fiind amânați  până după 15 iunie, reclamă Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC).… Mai mult

Stiri

VIDEO – Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: Top 5 probleme ale sistemului de sănătate din România

Redacţia

Managementul sistemului, legislația, inexistența unei politici investiționale coerente, politica medicamentului și politizarea sistemului au fost problemele menționate de ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, la video conferința… Mai mult