marți

28 martie, 2023

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

9 iunie, 2017

Pe ordinea de zi a ședinței Guvernului de vineri se află și proiectul de Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice.

Proiectul stabilește criteriile pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, la care comisia de insolvență de la nivel central se va raporta, folosind următoarele repere:

 • a) valoarea coșului minim lunar de consum, stabilit în baza informaţiilor primite de la organismele competente, precum Institutul Naţional de Statistică și/sau Institutul pentru Calitatea Vieţii;
 • b) particularități de ordin financiar, structura pieței forței de muncă;
 • c) valorea minimă a cheltuielilor profesionale și/sau de școlarizare;
 • d) prețul utilităților, al alimentelor și produselor de bază;
 • e) componența și structura familiei debitorilorului, prin includerea în aceasta a persoanelor aflate în întreţinerea debitorului, a persoanelor cărora debitorul le prestează întreţinere şi a persoanelor care convieţuiesc cu debitorul sau care contribuie la prestarea întreţinerii;
 • f) existenţa unor situaţii speciale de sănătate, integritate fizică, a unor dizabilităţi, în cazul debitorului ori persoanelor cărora le prestează întreţinere sau în cazul persoanei cu care convieţuieşte;
 • g) cheltuielile minime legate de funcționarea și întreținerea unui vehicul indispensabil, prin raportare la criteriile prevăzute de art. 3 pct. 2 lit. c) din Lege, dar şi la disponibilitatea și costurile folosirii sistemului de transport public sau a unui mijloc de transport alternativ şi a costurilor asociate;
 • h) cheltuielile minime determinate de creşterea, îngrijirea și educarea copilului aflat în întreţinerea debitorului sau cu privire la care debitorul prestează întreţinere, prin raportare la diferitele stadii de dezvoltare ale acestuia;
 • i) exigențe minimale ale unei locuinţe convenabile inclusiv cele prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Procedura

În vederea deschiderii procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, debitorul depune formularul tipizat de cerere de deschidere a procedurii insolvenței, însoțită de înscrisurile în susținerea acesteia, la comisia de insolvență la nivel teritorial din județul în care își are domiciul în de cel puțin 6 luni.


„Pentru soluționarea cu celeritate a cererii, ședința de ascultare a debitorului se desfăşoară în termen de cel mult 5 zile de la data primirii cererii”, se spune în proiectul aflat în deybaterea Guvernului.

Administratorul procedurii efectuează verificarea creanțelor comunicate atât de creditori cât și de debitori, în vederea elaborării tabelului preliminar de creanţe.

În planul de rambursare a datoriilor se stabilesc:

 • măsurile privind locuința familiei debitorului,  iar dacă planul prevede valorificara acesteia pentru acoperirea pasivului, prin dare în plată sau vânzare, „iar debitorul dorește să rămână în locuință, comisia de insolvenţă stabileşte cuantumul chiriei, ținând cont de disponibilitățile financiare ale debitorului”.
 • suma ce se propune a se plăti fiecărui creditor din suma totală datorată defalcată pe lună, stabilită în funcție de procentul din valoarea totală a datoriilor,
 • tranșele de plăți, precum și, dacă este cazul,
 • măsuri se restructurare a datoriei sau alte măsuri care să conducă la redresarea financiară a debitorului și ajungerea la un acord cu creditorii săi.

Comisia de insolvență verifică fezabilitatea planului de rambursare în cel mult 15 zile de la primirea acestuia și transmite raportul de evaluare administratorului procedurii. Comisia de insolvenţă verifică cel puțin:

 • a) capacitatea debitorului de a respecta planul de rambursare raportat la bunurile și veniturile urmăribile și cuantumul datoriilor;
 • b) cuantumul sumelor pe care debitorul consideră că le va putea plăti creditorilor săi.

Planul de rambursare rezultat în urma negocierilor se notifică tuturor creditorilor de către administratorul procedurii și se supune la vot.

Articole recomandate:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Moto: ”Generalii mei, în temeinica lor prostie, veneau și-mi spuneau: <Majestate, oamenii nu mai vor să lupte>. Iar eu în sinea mea mă gândeam: <adică nu mai vor

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: