joi

25 iulie, 2024

19 aprilie, 2012

Guvernul a programat recuperarea integrală a salariilor bugetarilor în anul 2012, însă recunoaște că astfel crește și datoria publică, iar economia își păstrează tendința ascendentă, însă cu un ritm mai redus decât se prevedea când a fost făcut bugetul pe acest an.

Toate aceste informații sunt prevăzute în Programul de convergență 2012-2015, pe care Guvernul îl transmite Comisiei Europene.

Ce cuprinde Programul de Convergență:

 • În condiţiile menţinerii politicii de înlocuire a unui angajat din şapte care părăsesc sistemul, coroborat cu recuperarea integrală a diminuării salariale aplicate în 2010, cheltuielile de personal raportate la PIB sunt programate a avea o uşoară creştere faţă de anul 2011, însă pe termen mediu se reia tendinţa de scădere a acestora.
 • Reîntregirea salariilor bugetarilor presupune o majorare cu 16% a actualelor remunerații de la stat.
 • Guvernul prevede un deficit bugetar de 2,3% din PIB în termeni ESA şi de 1,9% în metodologia cash. Este un nivel sub ţinta prevăzută la Maastricht de trei procente şi primul pas către un buget cu un deficit structural de cel mult 0,7% din PIB în perspectiva anului 2013.
 • Datoria publică pe anul 2012 va fi de 33,9% din PIB, iar în perioada 2013 – 2015 estimările sunt sub 33,5% din PIB, sub nivelul prevăzut de tratatul de la maastricht de 60% din PIB, dar peste estimările din programul de anul trecut: 33,2% pe anul 2012, 32,8% pe 2013, 31,9% pe 2014.
 • România va înregistra în 2012 o creştere economică de 1,7%, cu 0,4 puncte procentuale sub prognoza care a stat la baza constituirii bugetului de stat pe anul 2012. Riscul încetinirii creşterii economice în statele membre Uniunii Europene va fi compensat de o mai bună absorbţie a fondurilor europene şi de redresarea treptată a cererii interne, pe fondul continuării implementării cu fermitate a politicilor care să asigure stabilitatea macroeconomică şi financiară.
 • Cererea internă va reprezenta motorul creşterii economice, în condiţiile în care formarea brută de capital fix se va accelera cu 7,2%, cheltuielile bugetare cu investiţiile.
 • În ceea ce priveşte sursele de finanţare externă, în anul 2012 se vor lansa emisiuni de euroobligaţiuni pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pentru 2012-2013, şi în completare se vor contracta împrumuturi de la instituţii financiare internaţionale (BIRD) pentru programe sectoriale, precum şi împrumutul de tip preventiv DDO în valoare de 1 miliard de euro.
 • Inflaţia pentru anul 2012 este prognozată să se menţină la un nivel redus, de 3,5%, în intervalul ţintă al Băncii Naţionale a României.
 • Se prevede îmbunătăţirea politicilor în domeniul investiţiilor, continuarea politicii de reducere şi prevenire a apariţiei de arierate şi îmbunătăţirea guvernanţei corporatiste.
 • În privința combaterii evaziunii fiscale, principalele opbiective sunt creşterea nivelului conformării voluntare la declarare de la 87,27% în 2011, la 92% în 2016 şi a nivelului conformării voluntare la plată de la 77,9% în 2011 la 85% în 2016.
 • Creşterea ponderii în PIB a veniturilor colectate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală de la 28,75% în anul 2011, la peste 30,5% în 2016.
 • Strategia de finanţare din surse interne se va realiza, în principal, prin emisiuni de titluri de stat de pe piaţa internă, respectiv certificate de trezorerie şi obligaţiuni de tip benchmark cu scadenţe pe termen mediu şi lung (în 2012 lansându-se prima emisiune de obligaţiuni de tip benchmark cu scadenţa la 15 ani), denominate în lei şi în valută, şi chiar cu maturităţi mai lungi de 15 ani dacă va exista cerere în condiţii rezonabile de lichiditate şi cost.
 • În privința surselor de finanţare externă, în anul 2012 se vor lansa emisiuni de euroobligaţiuni pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pentru 2012-2013, şi în completare se vor contracta împrumuturi de la instituţii financiare internaţionale (BIRD) pentru programe sectoriale, precum şi împrumutul de tip preventiv DDO în valoare de 1 miliard de euro.
 • Pe termen mediu (2012-2015), continuă procesul de reducere a numărului bugetarilor, prin limitarea angajării pe sistemul ueni încadrări la 7 posturi vacante.
 • Se menține obiectivul de aderare la zona euro pe parcursul anului 2015.Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Sâmbătă seară ne-a trecut tuturor – nu numai lui Donald

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: