marți

28 iunie, 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

19 martie, 2021

Forma PNRR a fost agreeată miercuri, într-o ședință organizată la Palatul Cotroceni

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a prezentat vineri noua variantă a Planului Național de Redresare și Reziliență. După o nouă rundă de dezbateri publice și după aprobarea în guvern săptămâna viitoare (posibil într-o formă modificată), după cum a precizat premierul Florin Cîțu, citat de News.ro,  planul va fi trimis Comisiei Europene și care, după data de 1 mai, va face obiectul unei negocieri înainte de aprobarea acestuia în Consiliul UE.

PNRR este structurat pe 6 piloni și componente ce conțin proiecte în valoare totală de 41,14 miliarde euro, peste alocarea României de 29,2 miliarde euro.

În procesul de negociere cu Comisia, proiectele din PNRR vor fi analizate, urmând să fie eliminate, în baza unor criterii tehnice, unele dintre proiectele propuse, astfel încât valoarea maximă a acestora să se încadreze în alocarea stabilită de Bruxelles. Structura acestei alocări este: 14,2 miliarde euro granturi și 14,9 miliarde euro împrumuturi.


Documentul conține puține proiecte specifice, oferite doar cu titlu de exemplu, cele 41,14 miliarde fiind împărțite pe componentele generice ale celor 6 piloni.

Totuși, Comisia Europeană va trebui să primească și lista completă a proiectelor propuse pentru finanțare prin PNRR, inclusiv o analiză de cost a fiecăruia.

(Descărcați AICI Planul Național de Redresare și Reziliență)

Între exemplele oferite în document (sumele din tabele sunt exprimate în milioane euro):

Pilonul 1, Tranziție verde

 • Programul “prima conectare la apă și canalizare”
 • Reabilitarea nodurilor hidrotehnice de pe râul Dâmbovița, asigurarea condițiilor ecologice în Parcul Național Văcărești și pe râul Dâmbovița și punerea în siguranță a acumulării Buftea și realizarea acumulării nepermanente Crețu-Urziceanca pe râul Colentina
 • Organizarea bursei lemnului
 • Împădurirea terenurilor pretabileși înființarea de perdele forestiere
 • Crearea rețe leinaționale de arii naturale urbane
 • Dezvoltarea și implementarea sistemului de garanție-depozit pentru ambalaje, inclusiv prin achiziționarea infrastructurii hardware și software
 • Optimizarea managementului traficului feroviar pe rețeaua națională și investiții aferente lucrărilor de modernizare a sectoarelor selectate din rețeaua TEN-T, cum ar fi:Arad – Timișoara – Caransebeș; Cluj – Episcopia Bihor; Brașov – Aeroport Brașov;  Timișoara – Aeroport Timișoara
 • Construirea de noi magistrale de metrou în regiunea București-Ilfov și Cluj

Pilonul 2, Transformare digitală


 • Crearea unui fond pentru cartea de identitate electronică
 • Reforma fiscală, inclusiv cea vamală, cu ajutorul digitalizării,printr-o serie variată de intervenții care, printre altele, să crească conformarea fiscală voluntară, să reducă povara administrativă, să reducă decalajul fiscal și să susțină revizuirea cadrului fiscal
 • Digitalizarea sănătății prin dezvoltarea sistemuluiinformatic al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, dezvoltarea dosarului electronic al pacientului, un sistem digitalizat în domeniul asigurărilor medicale șioperaționalizarea e-sănătății șitelemedicinii, inclusiv prin pregătirea personalului medical, crearea registrelor medicale de boli, raportarea prescrierii de antibiotice șiraportarea infecțiilor asociate asistenței medicale
 • Fond pentru susținerea robotizării în administrație și în mediul de afaceri – Robotic Process Automation(RPA) – șipromovării Inteligenței Artificiale (AI)
 • Revizuirea platformei manualelor digitale(manuale.edu.ro) prin completarea cu auxiliareșcolare în format digital,pentru învățământul preuniversitar
 • Stimularea investițiilor în rețele de foarte mare capacitate, în special infrastructuri eficiente energetice de fibră optică
 • Construcția infrastructurilor necesare pentru reducerea accesului inegal la rețele de foarte mare capacitate

Pilonul 3, Creștere inteligentă, durabilă

Recalcularea a circa 5 milioane de dosare de pensii conform noului act normativ, prin finanțarea de resurse suplimentare pentru realizarea în termen a evaluării dosarelor de pensii și recalcularea acestora

Dezvoltarea infrastructurii IT, prin digitalizarea operațiunilor necesare în relația cu asigurații și cu pensionarii și prin dezvoltarea soluțiilor de software care sa asigure cerințe minime de funcționalitate și securitate

Derularea de instrumente financiare prin transferarea a 4% din alocare către compartimentul național al programului InvestEU și prin acordare directă către Grupul Băncii Europene de Investiții pentru finanțarea anumitor domenii prioritare ale PNRR

Operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare a României

Crearea unor scheme de granturi pentru organizarea și consolidarea asocierilor agricole, dezvoltarea de depozite cu servicii și a activității de marketing pentru produse și branduri locale și promovarea unor lanțuri scurte de aprovizionare

Revizuirea ofertei educaționale, a curriculumului și a programelor pentru ruta profesională în regim dual, cu implicarea directă și permanentă a mediului economic

Măsuri de sprijin pentru a facilita accesul tinerilor din medii dezavantajate la programe de formare profesională (inclusiv în regim dual), pe toate ciclurile de studiu

Investiții în infrastructura liceelor agricole și sprijin pentru ferme didactice partenere

Infrastructura rutieră

Investiții în dezvoltarea infrastructurii rutiere majore (TEN-T) și a conexiunilor cu zone relevante din punct de vedere economic sunt cuprinse în Pilonul 3. Această componentă de investiții oferă cele mai multe exemple de proiecte concrete, dar și unele destul de vagi. Lista arată:

 • A7 – Anumite secțiuni;
 • A8 – Anumite secțiuni
 • A1 – Secțiunea Lugoj – Deva;
 • A3 – Anumite secțiuni și Centura Metropolitană Cluj;
 • Legătura între Autostrada A1 – Timișoara – Aeroportul Timișoara;
 • Legătura Autostrada A8 – Lețcani Vest – Bypass Iași – Iași Dacia;
 • Legătura Apahida (Est Cluj-Napoca) – Jucu (Zona industrială și logistică);
 • Legătura între Autostrada A1 – Pitești – Mioveni Bypass;
 • Legătura Craiova Est – Drum Expres Pitești – Craiova;
 • Legătura Hunedoara – Sântuhalm – Autostrada A1;
 • Legătura A10 – Teiuș – Blaj (zona industrială);
 • Legătura Autostrada A3 – Mărtinești – Vâlcele;
 • Alternativa Techirghiol (Litoral Express);
 • Legătura Slobozia – Drajna Nouă – Autostrada A2;
 • Legătura Călărași – Drajna Nouă – Autostrada A2;
 • Legătura DN1 – Aeroport Henri Coandă – Autostrada A3/A0;
 • Legătura Sfântu Gheorghe – Autostrada A13
 • Legătura Râmnicu Vâlcea –Tigveni;
 • Alte proiecte minore care asigură accesul diferitelor zone de interes către infrastructura mare de transport și conexiuni cu potențiale culoare navigabile

Pilonul 4, Coeziune socială și teritorială

 • Crearea cadrului pentru tranziția verde a zonelor urbane din România
 • Digitalizarea instrumentelor de planificare urbană la nivelul autorităților publice locale , e laborareași actualizarea documentațiilor de urbanism de tip plan Urbanistic General/ plan Urbanistic Zonal în format digital
 • Crearea unui fond de împrumut pentru implementarea proiectelor comunitare
 • Crearea unui Fond de Reziliență pentru Localități, pe patru paliere: municipii reședință de județ, municipii, orașe și comune
 • Politici de locuire socială, inclusiv construirea de locuințepentru tineri/locuințe sociale/ locuințe de necesitate/ locuințe pentru specialiști din sănătate și învățământ
 • Schimbarea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de material rulant – autobuze electrice sau cele ce utilizează combustibili alternativi, tramvaie, troleibuze; stații de încărcare pentru autobuzele electrice; amenajarea și dotarea depourilor, inclusiv stații de transformare) – proiectele finanțate vor fi condiționate de crearea de benzi dedicate pentru transportul public
 • Extinderea suprafețelor verzi, realizarea pădurilor urbane, realizarea culoarelor verzi ecologice
 • Iluminat public digital (extindere/ modernizare)
 • Construirea, dotarea și asigurarea funcționării unor centre pentru persoane vârstnice, furnizate la nivel județean pe baza unor prototipuri de centre rezidențiale pentru vârstnici, inclusiv cu posibilitatea înființării unor unități mobile de îngrijire la domiciliu
 • Construirea a până la 3.000 km de piste de ciclo-turism în România, finalizarea Eurovelo 6 și a altor trasee similare
 • Susținerea rutei Via Transilvanica și a altor proiecte mature inițiate de societatea civilă și de administrațiile publice locale pentru trasee pedestre, velo , nautice fără motor și ecvestre

Pilonul 5, Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională

Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.
Abonează-te la newsletter aici.

 • Construcția și/sau dotarea a 200 de centre medicale integrate în zonele rurale și urbane vulnerabile
 • Dotarea a 2.000 de cabinete cu facilități de screening, diagnostic precoce și monitorizare a pacienților cronici, prioritizând centrele din mediul rural și din urbanul mic
 • construirea a 7 Baze Logistice pentru Stocurile Naționale de Urgență
 • construirea a 4 depozite regionale pentru păstrarea stocurilor strategice de grâu
 • construireaa 100 noi subunități de intervenție IGSU
 • achiziționarea a 700 de ambulanțe și 3 elicoptere ușoare
 • 4 elicoptere medii grele destinate Serviciului Român de Informații
 • Schemă de granturi pentru școli verzi: rețea de școli „înverzite” prin modificări de infrastructură și achiziționarea de dotări, precum și pentru realizarea de adaptări curriculare
 • Sprijinirea mobilității elevilor prin achiziționarea de microbuze/ autobuze verzi sau alte mijloace de transport adaptate provocărilor geografice ale zonei deservite
 • Studiu de impact pentruselectarea domeniului pentru aplicarea pilot a măsu rii„zero taxe pe salariul minim”
 • E-ANFP – Dezvoltarea și extinderea platformei de gestiune a resurselor umane pentru toate procesele aferenteparcursul de carieră și pentru inter conectarea cu instituțiile colaboratoare
 • Construcția a 7 sedii destinate funcționării unui număr de 11 instanțe judecătorești, și c onstruirea unui centru de regional de arhivă
 • Modernizarea și extinderea capacității administrative și operaționale a Agenției Naționale pentru Administrarea Bunurilor provenite din Infracțiuni

Pilonul 6, Politici pentru generația următoare

 • Scheme de granturi pentru 1600 de școli identificate cu unnumăr mare de elevi cu risc de abandon
 • Program de burse puntepentru liceu – sprijin financiar acordat pentru elevii aflațiîn risc de abandon școlar la trecerea de la gimnaziu la liceu
 • Crearea unui centru național de resurse pentru sport
 • Promovarea sporturilor și principiilor olimpice ca instrumente de includere socială
 • Simplificarea procesului de avizare/ acreditare/ certificare, elaborarea standardelor de calitate și a metodologiilor specifice pentru obținerea autorizației de funcționare a serviciilor de educație timpurie și a celor complementare de îngrijire a copilului
 • Actualizarea codului ocupațiilor din România (COR) pentru introducerea ocupațiilor „educator pentru educație timpurie” și „profesor pentru educație timpurie”, sistem de recunoaștere a competențelor dobândite în activitatea din creșă pentru personalul de îngrijire (îngrijitor copii, educator specializat)
 • Crearea, extinderea, modernizarea infrastructurii pentru organizarea serviciilor de educație timpurie pentru copiii de până la vârsta de 6 ani
 • Schema de granturi pentru construirea a 200 de creșe NZEB, ce vor utiliza energie regenerabilă/ servicii de educație timpurie și operaționalizarea acestora de către operatori publici
 • Crearea unor instrumente de piață care să încurajeze investițiile private, ale sectorului neguvernamental și parteneriatul public-privat (PPP) pentru toate tipurile de servicii de educație timpurie
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

2 răspunsuri

 1. O însirare de vorbe goale.
  Cate proiecte!
  Cate idei!
  Lamentabila lista!

  „Tu rămâi la toate rece,
  De te-ndeamnă, de te cheamă;
  Ce e val, ca valul trece,
  Nu spera şi nu ai teamă;
  Te întreabă şi socoate
  Ce e rău şi ce e bine;
  Toate-s vechi şi nouă toate:
  Vreme trece, vreme vine.”
  Merci.

 2. Creați modele concrete de proiecte pentru liceele cu profil agricol. Bâjbâim încercând să creăm o schemă de proiect care să ducă la introducerea unei noi discipline de studiu în cadrul liceului.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

toate comentariile

2 răspunsuri

 1. O însirare de vorbe goale.
  Cate proiecte!
  Cate idei!
  Lamentabila lista!

  „Tu rămâi la toate rece,
  De te-ndeamnă, de te cheamă;
  Ce e val, ca valul trece,
  Nu spera şi nu ai teamă;
  Te întreabă şi socoate
  Ce e rău şi ce e bine;
  Toate-s vechi şi nouă toate:
  Vreme trece, vreme vine.”
  Merci.

 2. Creați modele concrete de proiecte pentru liceele cu profil agricol. Bâjbâim încercând să creăm o schemă de proiect care să ducă la introducerea unei noi discipline de studiu în cadrul liceului.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

articole categorie

Citește și:

Consumatorii români aveau, la nivelul anului 2021, o paritate a puterii de cumpărare de 55,5% din media europeană, procent identic cu cel din 2020, cel mai redus de...

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: