miercuri

8 decembrie, 2021

Dicționar Economic

Strategie a dezvoltării

joi, 16 ianuarie, 2014

(v. DEZVOLTARE)
STRATEGIE ECONOMICĂ, ansamblu de planuri, metode, stratageme şi obiective care descriu o manieră corelată de abordare a unei situaţii conflictuale din domeniul economic. Termenul de strategie a fost îm- prumutat din domeniul militar şi se referă la o desfăşurare de evenimente într-un termen mediu sau lung. Din acest punct de vedere, s.e. este opusă tacticii, care are în vedere metodele folosite pentru atingerea unui obiectiv (ansamblu de obiective) pe termen scurt. Astfel, s.e. este foarte frecvent folosită în descrierea comportamentului agenţilor economici din economia de piaţă, întrucât concurenţa presupune existenţa unui conflict de interese. Conceptul de s.e. ocupă un loc central în dezvoltările economice din teoria deciziei, respectiv din teoria jocurilor (v. Cercetări operaţionale, Teoria jocurilor).analize cursdeguvernare

rrr