vineri

24 mai, 2024

Dicționar Economic

FINANŢE PUBLICE

joi, 16 ianuarie, 2014

fluxurile financiare în cadrul cărora se formează resursele băneşti la dispoziţia statului (a administraţiei de stat, centrale şi locale), destinate finanţării cheltuielilor publice; ele se concretizează în bugetul public. F.p. cuprind: veniturile, care se formează prin mobilizarea de resurse băneşti fără contraprestaţie directă şi imediată (impozite pe profit, pe salarii, taxa pe valoarea adăugată, contribuţii pentru asigurări sociale etc.); cheltuielile, adică folosirea veniturilor pe anumite destinaţii (acţiuni social-culturale, cheltuieli pentru ordinea publică, pentru apărare, pentru funcţionarea organelor de justiţie, autoritatea publică, finanţarea unor investiţii etc.). Prin Legea finanţelor publice, guvernul este autorizat anual să angajeze cheltuieli şi să asigure încasări de venituri băneşti. Mijloacele băneşti constituite prin finanţele publice reprezintă patrimoniu public, iar cheltuirea lor are loc pe baza unor reglementări ale autorităţii publice, centrale şi locale, implicând competenţe şi răspunderi. F.p. se deosebesc de finanţele întreprinderii, care oglindesc veniturile  şi cheltuielile proprii ale agenţilor economici, activitatea financiară a acestora (v. Finanţe).analize cursdeguvernare

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: