vineri

24 mai, 2024

Dicționar Economic

Finanţare la nivelul economiei naţionale

joi, 16 ianuarie, 2014

(v. FINANŢARE)
Finanţare la nivelul întreprinderii (v. FINANŢARE)
FINANŢE, (1) fluxuri economice, exprimate în bani, prin care se formează, se repartizează şi se folosesc resurse băneşti necesare finanţării activităţii.  F. reprezintă acele relaţii băneşti prin care statul (la nivel central şi local) şi unităţile economice, pe de o parte, îşi formează veniturile şi pe de altă parte, le cheltuiesc. F.  au un deosebit rol în viaţa social-economică: proiectele economice, strategiile şi obiectivele de dezvoltare sunt de neconceput în afara corelării lor cu posibilităţile de finanţare; bugetul de stat, buge- tele locale, bugetele de venituri şi cheltuieli ale întreprinderilor, drept forme de manifestare a finanţelor, oferă informaţiile necesare pentru aprecierea potenţialului financiar al economiei, la un moment dat. Prin intermediul pârghiilor economico- financiare se realizează o funcţie dublă a finanţelor: a) de mobilizare, repartizare a resurselor financiare prin distribuirea şi redistribuirea unei părţi a produsului naţional brut, a unei părţi a mijloacelor
băneşti ale agenţilor economici şi ale populaţiei; b) de influenţare a proceselor economice şi sociale, în sensul stimulării interesului economic de extindere a activităţii, de creştere a veniturilor etc. (2) Componentă a ştiinţelor economice, care studiază relaţiile financiare publice şi private; ea reprezintă un sistem de cunoştinţe  ştiinţifice, de metode şi tehnici de estimare a necesarului de resurse financiare şi a posibilităţilor de obţinere a acestora, de instru- mente economico-financiare, procedee de constituire, repartizare  şi utilizare a fondurilor bugetare, de elaborare  şi executare a bugetelor. De asemenea, ştiinţa finanţelor fundamentează căile de echilibrare a bugetelor, de finanţare a deficitelor, de organizare şi efectuare a controlului financiar, modalităţile de prognoză financiară, de optimizare a deciziilor financiare, de evaluare a eficienţei economice în domeniul financiar etc. Ştiinţa finanţelor este formată din mai multe discipline: gestiunea financiară a între- prinderii, finanţele publice, fiscalitate, relaţii financiare internaţionale etc. (v. Buget de stat, Ştiinţa economică).analize cursdeguvernare

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: