sâmbătă

2 iulie, 2022

România – Administrație Digitală

Drumul cel mai scurt către relația normală dintre cetățean și stat

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

23 februarie, 2021

SURSA: Comisia Europeană

Comisia Europeană va finanța, cu 10 miliarde de euro, 10 parteneriate instituționalizate dintre Uniunea Europeană, statele membre şi/sau industriile de profil, astfel încât să se accelereze tranziţia către o Europă digitală și neutră climatic, mai sănătoasă și cu o industrie mai rezilientă şi mai competitivă.

Partenerii Comisiei Europene vor asigura partea lor de finanţare de cel puțin 10 miliarde de euro și „este de așteptat ca, „prin combinarea contribuţiilor, să se mobilizeze investiţii suplimentare, care să sprijine tranziţia, cu efecte pozitive pe termen lung în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă, mediul şi societatea”, spune un comunicat al Executivului european, emis marți.

Parteneriatele sunt deschise unei game largi de parteneri publici și privați, precum entitățile industriale, universitățile, organizațiile de cercetare, organismele de servicii publice la nivel local, regional, național sau internațional și organizațiile societății civile, inclusiv fundațiile și ONG-urile, și  au scopul:

 • de a îmbunătăţi gradul de pregătire şi răspunsul UE la bolile infecţioase,
 • de a dezvolta aeronave eficiente cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru aviaţia curată,
 • de a sprijini utilizarea materiilor prime biologice regenerabile în producţia de energie,
 • de a asigura poziţia de lider a Europei în domeniul tehnologiilor şi infrastructurilor digitale şi
 • de a asigura o mai mare competitivitate a transportului feroviar.

Parteneriatele europene sunt abordări în cadrul noului program de cercetare și inovare al UE Horizon Europe (2021-2027), care ar urma să fie adoptat în febnruarie 2021.

Țintele celor 10 partneriate europene

Cele zece parteneriate, dintre care unele au la bază inițiative comune existente, vizează următoarele:

 • Tehnologiile digitale esenţiale. Parteneriatul include componentele electronice, proiectarea, fabricarea şi integrarea lor în sisteme şi software-ul care defineşte modul în care funcţionează respectivele componente.
  • Obiectivul general al parteneriatului este de a sprijini transformarea digitală a tuturor sectoarelor economice şi societale şi Pactul verde european (Green Deal), precum şi de a sprijini cercetarea şi inovarea în vederea următoarei generaţii de microprocesoare.
 • Bioeconomia circulară în Europa. Scopul parteneriatului este dezvoltarea şi extinderea aprovizionării durabile cu biomasă şi transformarea acesteia în bioproduse, precum şi de a sprijini implementarea bioinovării la nivel regional, cu implicarea activă a actorilor locali şi în vederea revitalizării regiunilor rurale, costiere şi periferice.
  • Parteneriatul urmează să contribuie semnificativ la atingerea țintelor climatice pentru 2030 și a neutralitatății climatice până în 2050, şi va spori sustenabilitatea şi caracterul circular al sistemelor de producţie şi consum, în conformitate cu Pactul verde european.
 • Hidrogen curat. Se va pune accentul pe producţia, distribuţia şi stocarea de hidrogen curat, precum şi pe aprovizionarea sectoarelor dificil de decarbonizat, cum ar fi industriile grele şi aplicaţiile pentru transportul cu vehicule grele.
  • Parteneriatul va accelera dezvoltarea şi implementarea unui lanţ valoric european pentru tehnologii pe bază de hidrogen curat, contribuind la sisteme energetice durabile, decarbonizate şi pe deplin integrate.
  • Împreună cu Alianţa pentru Hidrogen, parteneriatul va contribui la realizarea obiectivelor Uniunii prezentate în Strategia UE pentru hidrogen pentru o Europă neutră climatic.
 • Aviaţie curată. Parteneriatul pune sectorul aviaţiei pe calea către neutralitate climatică, prin accelerarea dezvoltării şi implementării de soluţii rezultate din cercetarea disruptivă şi inovare.
  • Scopul parteneriatului este dezvoltarea următoarei generaţii de aeronave extrem de eficiente şi cu emisii scăzute de dioxid de carbon, cu noi surse de energie, motoare şi sisteme, îmbunătăţind competitivitatea şi ocuparea forţei de muncă în sectorul aviaţiei, ceea ce va fi deosebit de important pentru redresare.
 • Sistemul feroviar al Europei. Parteneriatul va accelera dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor inovatoare, în special a celor digitale şi automatizate, pentru a obţine transformarea radicală a sistemului feroviar şi pentru a îndeplini obiectivele Pactului verde european.
  • Prin contribuţia la îmbunătăţirea competitivităţii, parteneriatul va sprijini poziţia de lider tehnologic a Europei în sectorul feroviar.
 • Cerul Unic European și managementul traficului aerian (ATM Research 3). Scopul iniţiativei este accelerarea transformării tehnologice a managementului traficului aerian în Europa, aliniindu-l la era digitală, pentru a transforma spaţiul aerian european în cel mai eficient şi cel mai prietenos cu mediu spaţiu aerian din lume.
  • Urmărește și sprijinirea competitivităţii şi a redresării sectorului aviaţiei din Europa în urma crizei provocate de coronavirus.
 • Reţelele şi serviciile inteligente. Parteneriatul va sprijini suveranitatea tehnologică privind reţelele şi serviciile inteligente, în conformitate cu noua strategie industrială pentru Europa, cu noua Strategie de securitate cibernetică a UE  şi cu Pachetul de instrumente pentru reţelele 5G .
 • Metrologia. Parteneriatul urmăreşte să consolodeze poziţia de lider mondial a Europei în cercetarea metrologică, creând reţele europene de metrologiei auto-susținute, menite să sprijine şi să stimuleze noi produse inovatoare, să răspundă provocărilor societale şi să favorizeze elaborarea şi punerea în aplicare eficace a reglementărilor şi a standardelor care stau la baza politicilor publice.
 • Iniţiativa inovatoare în domeniul sănătăţii. va contribui la crearea unui ecosistem de cercetare şi inovare în domeniul sănătăţii la nivelul UE care să faciliteze transpunerea cunoştinţelor ştiinţifice în inovaţii concrete.
 • Sănătatea la nivel mondial, EDCTP3. Parteneriatul va oferi noi soluţii pentru reducerea incidenţei bolilor infecţioase în Africa Subsahariană şi va consolida capacităţile de cercetare pentru a gestiona cazurile de reapariţie a bolilor infecţioase în Africa Subsahariană şi în întreaga lume şi a răspunde la acestea. Parteneriatul îşi propune ca până în 2030 să dezvolte şi să implementeze cel puţin două noi tehnologii de combatere a bolilor infecţioase şi să sprijine cel puţin 100 de institute de cercetare din 30 de ţări să dezvolte tehnologii medicale suplimentare împotriva epidemiilor reapărute;

Ce urmează

Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.
Abonează-te la newsletter aici.

Propunerea pentru Regulamentul, Actul unic de bază, care va stabili funcționarea a 9 parteneriate comune în temeiul articolului 187 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) va fi adoptată de Consiliul Uniunii Europene, după consultarea cu Parlamentul European și Comitetul Economic și Social.

O propunere separată pentru parteneriatul de metrologie bazată pe articolul 185 din TFUE va fi adoptată printr-o decizie a Parlamentului European și a Consiliului, după consultarea Comitetului Economic și Social.


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

articole categorie

Citește și:

Consumatorii români aveau, la nivelul anului 2021, o paritate a puterii de cumpărare de 55,5% din media europeană, procent identic cu cel din 2020, cel mai redus de...

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: