sâmbătă

28 ianuarie, 2023

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

21 martie, 2013

Comisia Europeană trimite România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru transpunerea incompletă a normelor UE privind piața internă a energiei. Până în prezent, România a transpus doar parțial directivele în domeniile energiei electrice și gazelor naturale, deși statele membre ar fi trebuit deja să transpună integral aceste directive până la 3 martie 2011 – se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

Piața internă este vitală pentru a găsi soluții la provocările energetice și climatice ale Europei și pentru a asigura aprovizionarea populației și întreprinderilor cu energie la prețuri accesibile. Întârzierile în implementarea normelor UE referitoare la piața internă a energiei afectează toți jucătorii de pe această piață și de aceea nu sunt acceptabile”, a declarat Günther Oettinger, comisarul european pentru energie.

România a adoptat deja o parte substanțială din actele legislative necesare pentru implementarea directivelor privind energia electrică și gazele naturale, însă au rămas dispoziții care nu au fost încă transpuse în legislația națională. Mai concret, este vorba despre unele dispoziții care se referă la protecția consumatorilor și la anumite îndatoriri ale autorităților de reglementare în domeniul energiei. Asigurarea unui nivel corespunzător de protecție pentru consumatorii de energie, precum și stipularea unor sarcini precise pentru autoritățile de reglementare în domeniul energiei sunt prioritare pentru Comisie.


Pentru fiecare directivă transpusă parțial, Comisia propune o penalitate zilnică de 30228,48 EUR. Nivelul acestei penalități este stabilit ținând cont de durata și de gravitatea încălcării. În cazul în care Curtea emite o hotărâre care confirmă încălcarea, penalitatea zilnică trebuie plătită de la data hotărârii până la finalizarea transpunerii. Curtea va decide valoarea finală a penalităților zilnice.

În septembrie 2011, Comisia a trimis României scrisori de punere în întârziere cu privire la transpunerea celor două directive, care au fost urmate de avize motivate, emise în februarie 2012. În pofida acestor demersuri, nu s-a realizat încă transpunerea integrală a directivelor.

Acțiunea de astăzi este în conformitate cu obiectivul Comisiei de a asigura respectarea deplină de către statele membre a normelor care reglementează piața internă a energiei. În cursul anului 2012 și la începutul anului 2013, alte câteva state membre au fost deja trimise în fața Curții pentru transpunere parțială (a se vedea IP/12/1139, IP/12/1236 și IP/13/42). În prezent, Comisia analizează de asemenea situația altor state membre cărora li s-au transmis avize motivate pentru transpunere incompletă.

Context

În februarie 2011, șefii de stat și de guvern din UE au declarat că se impune finalizarea pieței interne a energiei până în 2014. Pentru ca acest obiectiv să fie atins, este esențială transpunerea promptă și completă în dreptul intern a legislației UE privind piața unică a gazelor naturale și a energiei electrice. Cel de-al treilea pachet legislativ privind piața internă a energiei cuprinde dispoziții-cheie pentru buna funcționare a piețelor de energie, inclusiv norme noi privind separarea rețelelor, norme vizând consolidarea independenței și a competențelor autorităților naționale de reglementare și norme pentru îmbunătățirea funcționării piețelor cu amănuntul în beneficiul consumatorilor.


Directivele în cauză din cel de-al treilea pachet legislativ pentru piața internă a energiei sunt:

■Directiva privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale (2009/73/CE )

■Directiva privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (2009/72/CE )

Conform Tratatului de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, dacă statele membre nu transpun legislația UE în legislația națională în termenul prevăzut, Comisia poate să sesizeze Curtea de Justiție și să îi ceară acesteia impunerea unor sancțiuni financiare.

Valoare penalității zilnice care trebuie plătită se calculează pe baza unei formule, prin înmulțirea următoarelor elemente:

■factorul de gravitate

■durata încălcării

■factorul „n” (care variază de la un stat membru la altul, ținând cont de PIB-ul fiecăruia)

■o sumă forfetară, stabilită în prezent la 640 EUR pe zi.

Articole recomandate:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

România a reușit să facă progrese semnificative în ceea ce privește recuperarea decalajului față de media în privind PIB-ului pe cap de locuitor. Odată cu aderarea la NATO

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: