marți

9 august, 2022

Dicționar Economic

POSTOLACHE

joi, 16 ianuarie, 2014

 TUDOREL TUDORACHE (n. 1932, Focşani), economist român, profesor universitar. Licenţiat în ştiinţe economice la Institutul de Economie Naţională şi la Universitatea de Stat din Moscova; în 1959 a devenit doctor în economie. Profesor universitar de economie politică  şi de economie mondială. A fost ambasador al României în Luxemburg şi preşedinte al comisiei de elaborare a strategiei naţionale de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană. T.T. Postolache a desfăşurat şi desfăşoară o bogată activitate de cercetare, abor- dând domenii variate: epistemologie economică, analiza comparativă a economiilor naţionale contemporane, fundamentând şi aplicând un model complex de tipologizare, bazat pe cuantificarea unor criterii vizând potenţialul  şi nivelul de dezvoltare; tranziţia la economia de piaţă; conjunctura economică internaţională; economia României etc. Op.: “Con- sideraţii metodologice privind sistemul naţional al ştiinţei economice” (1966); “Ciclurile lungi şi perspectivele economiei mondiale în viitorul sfert de secol” (1971); “Ciclul secular şi etapele capitalismului” (1973); “Capitalismul monopolist de stat” (1975); “Restructurări în economia politică” (1981), “Capitalismul contemporan şi categoriile eco- nomice. Geneză  şi tranziţie ale tensionărilor din sistemul naţional al economiei politice” (1988); “Schiţă privind strategia înfăptuirii economiei de piaţă în România” (1990); “Economia naţională. Procesul integrării economice postCAER”;
“Economia României sec. XX” ş.a. T.T. Postolache a colaborat la o serie de lucrări, între care: “Situaţia clasei muncitoare din ţările capitaliste după cel de-al doilea război mondial” (1961); “Introducere în teo- ria capitalismului monopolist de stat” (1967); “Ştiinţe economice” (1982);  “Economia politică. Capi- talismul contemporan” (1985) ş.a. Totodată, a coordonat o serie de lucrări (“Capitalismul. Capitalis- mul şi criza sistemului”, 1981) şi a publicat nume- roase studii, articole, comunicări în reviste de prestigiu din  ţară  şi din străinătate. T.T. Postolache  este o prezenţă activă în viaţa ştiinţifică din ţară şi de peste hotare. Este membru fondator al Asociaţiei Române pentru Clubul de la Roma, membru al Comitetului Naţional pentru Deceniul Mondial al Dezvoltării Sociale, membru de onoare al Executiv Club din Luxemburg, membru al comitetului de patronaj al Centrului de Studii şi Documentare România- Luxemburg. Membru corespondent (1 mar. 1974) şi membru titular (22 ian. 1990) al Academiei Române.
POSTSTABILIZARE, perioada imediat următoare unor măsuri de stabilizare economică. P. trebuie să conţină setul de măsuri care să nu permită revenirea la perioada antestabilizare; în acest caz, căderea economică ar fi mult mai dramatică.analize cursdeguvernare

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: