joi

30 iunie, 2022

Dicționar Economic

INVESTIŢIE DIRECTĂ

joi, 16 ianuarie, 2014

 (1) cheltuieli efectuate pentru obţinerea, mărirea sau majorarea capitalului unei firme (întreprinderi). Participarea la constituirea sau extinderea unei întreprinderi în oricare din formele juridice prevăzute de lege, dobândirea de acţiuni sau de părţi sociale ale unei societăţi comerciale, cu excepţia investiţiilor de portofoliu, precum şi înfiinţarea ori extinderea în România a unei sucursale de către o societate comercială străină prin: – aport financiar, în moneda naţională sau în valută convertibilă; – aport în natură de bunuri imobile sau/şi mobile corporale sau necorporale; – participarea la creşterea activelor unei întreprinderi prin orice mod legal de finanţare. După metodologia statistică din ţara noastră, în structura i.d. se cuprind cheltuielile efectuate pentru lucrări de construcţii, de instalaţii  şi de montaj, pentru achiziţionarea de utilaje, mijloace de transport, alte
cheltuieli destinate creării de noi mijloace fixe pentru dezvoltarea, modernizarea, reconstrucţia celor existente, precum şi valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate al mijloacelor fixe şi al terenurilor.  I.d. cuprind următoarele elemente de structură: construcţii, utilaje (cu şi fără montaj), lucrări geologice şi de foraj, alte elemente (cumpărarea de animale pentru muncă  şi pentru reproducţie, plantaţii de vii, pomi etc., achiziţionarea obiectelor de inventar gospodăresc de natura mijloacelor fixe, plata studiilor de cercetare, proiectare, licenţe, brevete şi comisioane, cheltuieli cu formarea personalului etc.). (2) După legătura pe care o au cu obiectivul proiectat, i.d. sunt cele care se fac pentru obiectivul de bază. Valoarea lor se evaluează pe baza devizelor de cheltuieli care se întocmesc pe diferite categorii de lucrări, pe obiectiv sau pentru întreaga investiţie (devizul general). Acest sens al i.d. este utilizat pentru a le delimita de investiţiile colaterale şi conexe (v. Investiţii).analize cursdeguvernare

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: