fonduri plasate într-o instituţie de credit (bancă comercială, casă de economii, cooperativă de credit sau alte instituţii financiare cu drept de a primi depozite), care pot fi eliberate fie la vedere (depozite la vedere) sau la termen (depozite la termen). Fondurile plasate într-un depozit bancar reprezintă un “credit” pe care depo- nentul îl face băncii, reprezentând dreptul depo- nentului de a retrage o sumă echivalentă de la bancă. Depozitele sunt remunerate de bancă cu dobândă.