miercuri

22 mai, 2024

Dicționar Economic

CATEGORII SOCIO-PROFESIONALE

joi, 16 ianuarie, 2014

moda-
litate de clasificare a populaţiei active a unei naţiuni
într-un număr restrâns de categorii mari, cu o
anumită omogenitate socială. Persoanele care
aparţin aceleiaşi categorii sunt considerate capabile
să întreţină relaţii profesionale între ele, să aibă
comportamente şi opinii apropiate, să creadă că
aparţin aceleiaşi categorii şi să fie considerate ca atare
de ceilalţi. Nomenclatorul de c.s-p. nu este o simplă
clasificare statistică, ci o clasificare totală, continuă
şi ordonată, ce se referă la dimensiuni multiple:
clasificare a meseriilor, grilă a calificărilor, ierarhie
a aptitudinilor, scară a statutelor sociale şi o divizare
în medii care reunesc persoane apropiate prin
comportamentele lor sociale. În acest fel, el reflectă,
de fapt, reprezentarea pe care societatea o poate avea
la un moment dat despre ea însăşi. Primul
nomenclator al categoriilor socio-profesionale a fost
alcătuit în 1954 de Institutul Naţional de Statistică şi
Studii Economice din Franţa. În anul 1982 a avut
loc o reformă de proporţii a acestuia, care a condus
la un nou cod al „profesiunilor şi categoriilor socio-
profesionale”. În România, în anul 1995, a fost
elaborată, sub egida Ministerului Muncii şi Protecţiei
Sociale şi a Comisiei Naţionale pentru Statistică,
lucrarea „Clasificarea ocupaţiilor din România”
(COR), prima lucrare de sistematizare (pe coduri şi
alfabetic) a ocupaţiilor din România şi de descriere a
acestora pe patru niveluri de agregare, prin
armonizare cu clasificările de ocupaţii din Uniunea
Europeană.analize cursdeguvernare

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: