înţelegere contractuală prin care proprietarul funciar – arendator – cedează pe o durată determinată dreptul de folosinţă a unei suprafeţe de teren unei alte persoane – arendaş – în schimbul unei sume de bani denumită  arendă. În ţara noastră, raporturile de arendare sunt reglementate de Legea arendei nr.16/1994.